Protojerej Ivan Mitevski od crkvata "Sveti Petar i Pavle"

SMIRENIE ZA SEKOJA ^OVE^KA DU[A

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Koga bi go sogledale primerot na ovoj samopregoren sve{tenik, bi ja potvrdile sve{teni~kata etika kakov treba da bide makedonskiot pravoslaven sve{tenik

Smirenieto, dobrinata i duhovnata blagodet e edna od najdragocenite osobini {to gi poseduva sekoj eden primeren hristijanin, vqubenik na Boga, koj znae da ni go dolovi epitetot na ~ove~kata bo`estvenost. Retko mo`e da se sretne sve{tenik so duhovna blagodet, so vedrina i toplina kakva {to poseduva sve{tenikot protojerej Ivan Mitevski. Go sretnavme na negovoto rabotno mesto vo crkvata "Sveti Petar i Pavle" vo naselbata \or~e Petrov. Toj sekoga{ e nasmean, so topla du{a, podgotven da se `rtvuva za sekoj vernik. So pravo mo`eme da zabele`ime deka sve{tnicite kako bla`eniot otec Mitevski gi ima malku. Toj e duhovno blagoroden, premnogu skromen daritel, bez kakva bilo gordost, so topla du{a, vo sekoe vreme e podgotven da mu pomogne na vernikot. Protojerej Mitevski so pravo go nosi epitetot na bogougodnik i vistinski duhovnik.

Koga bi go sogledale primerot na ovoj samopregoren sve{tenik, bi ja potvrdile sve{teni~kata etika kakov treba da bide makedonskiot pravoslaven sve{tenik. Da mu posakame na ovoj neumoren sve{tenik, kako eden od stolbovite na svojata mati~na crkva, zaedno so stare{inata da go soyidaat ona {to e najdobro za MPC.