Sokrat Lafazanovski, slikar so yvezda na neboto, baletski umetnik i muzi~ar

POTRAGA PO IZVORITE NA SVETLINATA

Podgotvila: Mileva LAZOVA

  • Slikite na Sokrat Lafazanovski predizvikuvaat spontana sinesteti~ka sugestija, onaa koja svoevremeno Rembo ja definira kako "rastrojstvo na setilata", koga okoto slu{a, a uvoto gleda
  • Beskrajot na vselenata e vsu{nost magistralnata tematska opsesija na Sokrat Lafazanovski, od prvite negovi sliki naslikani pred nekolku decenii do denes

Sokrat Lafazanovski, baletski umetnik i slikar, go slika najevidentniot, no istovremeno i najte{kiot - pettiot element, svetlinata ili eterot. Toj e vo potraga po izvorite na svetlinata, taka {to vo negovite sliki taa postojano nadoa|a od nekoi tainstveni dale~ni prostori i vremiwa. Stanuva zbor za prasvetlinata, onaa od prvata zora na sozdavaweto na Univerzumot. Bi trebalo da podvle~eme deka beskrajot na vselenata e vsu{nost magistralnata tematska opsesija na Sokrat Lafazanovski, od prvite negovi sliki naslikani pred nekolku decenii do denes. Vo toj beskraj se izme{ani yvezdite i mrakot, no}ta i svetlinata.

Baletskiot umetnik vo baletskata numera Dans Makabr (@ivotot i smrtta)

Sokrat Lafazanovski vo operata "Karmen"

Slikite na Sokrat Lafazanovski predizvikuvaat spontana sinesteti~ka sugestija, onaa koja svoevremeno Rembo ja definira kako "rastrojstvo na setilata", koga okoto slu{a, a uvoto gleda. Boite na Lafazanovski se navistina rafinirano zvu~ni. Tie navistina emaniraat muzika. Negovata retko prefineta koloristi~ka harmonizacija e istovremeno i muzi~ka harmonizacija na vselenata, na prostor-vremeto {to go slika.

Biseri na ve~nosta

Makedonsko sonce na R. Makedonija videno od umetni~ki agol od avtorot Lafazanovski izraboteno so folklornite makedonski elementi asociraj}i na na{ite tkaenini od volna

Neispolnet son - avtoportret naslikan poradi golemata qubov na baletskata umetnost koja ostavi dlaboki tragi vo `ivotot. Go pretstavuva golemiot skok na avtorot vo vreme na scenata

Izvor na svetlinata

Tie se migovi - gletki ottrgnati od minlivosta. Nivniot sjaj, nivnata koloristi~ka muzi~ka luminoznost e zacrpena od dlabo~inite na du{ata i ve~nosta. Zatoa e tolku mnogu sugestivna i trajna, bi rekle na nekoj na~in - bezvremena kakva {to e vsu{nost i umetnosta na Sokrat Lafazanovski.


Go pra{uvav Sokrata Lafazanovski mo`e li da izbega od sebesi, a toj uporno veli ne, ne i ne, i pojasnuva: Site temnini gi pominav i ni{to temno ne odminav, no svetlinata od srce ja gledav, na du{ata ja izgledav, i kako {to prorekoa nare~nicite, temninata vo svetlinata ja pretvoram i vi ja ka`uvam.

Mihael Renxov


Od umetni~ki agol mototo na moeto slikarstvo koe me pokrena da tvoram pretstavuva edna mala ili golema likovna kreativna fleka na sopstvenoto izrazuvawe koe proniknuva od svesta i podsvesta na duhot i emocionalno psiholo{ko do`ivuvawe na vizuelna sintaksa na ~uvstvata.

ISPRAVKA

Vo intervjuto so gospodinot Lafazanovski objaveno vo minatiot broj od na{iot nedelnik bea napraveni nekolku nenamerni propusti. Im se izvinuvame na ~itatelite i na gospodinot Lafazanovski. Vo ovoj broj objavuvame u{te eden tekst za deloto na g. Lafazanovski od g. Eftim Kletnikov.