Ogledalce, ogledalce

ZA OBRAZOT I VLASTA

Gog ma Gog

Vaka kako {to trgnale rabotite, mnogu skoro kaj nas, pokraj potkupot na parlamentarcite, }e se odoma}ini i potkupot na glasa~ite, ama ne poedine~no, tuku masovno. Yvezdogleda~ite predviduvaat oti prvin }e se odi so potkup na celi sela, potoa na celi gradovi i na krajot, cel narod.

Duri toga{ }e vidite {to zna~i demokratija?!

No, smeata i Litijskite proro{tva na strana. Koga Makedonija treba{e seriozno da navleze vo su{tinata na demokratskite procesi, i vlasta da ja prima i sfa}a kako pridobivka na siot svoj narod, a ne na poedinci, grupi, bratstva i partii, ni se slu~uva neviden politi~ki egoizam, koj ne da e lo{ i iznenaduva~ki, tuku e premnogu lo{ i premnogu iznenaduva~ki.

Ovoj narod ne zaslu`il da go la`e i pozicijata i opozicijata, oti ne naviknal na takvi golemi izmami: sega glasajte za mene od ovaa partija, a utre jas }e go smenam dresot i }e igram na pova`no mesto vo timot od drugata partija!

A, {to ima tuka lo{o, }e re~at zagovoruva~ite na lefterniot demokratizam? Pa i Monte Sije gi predvide tie androidi na parlamentarizmot, no vo faza koga ne ja znaat negovata su{tina.

Programiraweto na li~niot, so partiskiot, a na kraj i so dr`avniot interes i~ ne odi. Nekakov interes od nekoja proviniencija (izvori{te) mora da proizleguva. Bez toj interes ne bi postoel ni motiv. Me|utoa, nepodnoslivata lesnotija so koja se buri~ka vo ismejuvaweto na parlamentarnata demokratija i nejzinoto minimizirawe samo ja potvrduva na{ata nezrelost da rabotime na jaknewe na makedonskata dr`avnost i nejzinata idnina.

^ovekot {to utre }e glasa i ~ovekot {to utre }e bide glasan, nema da si veruvaat eden na drug. Toa }e bide "pana|ur na licemerieto".

Da trgneme so red: kako makedonskiot glasa~ }e mu veruva na makedonskiot kandidat za pratenik deka toa {to go nudi na "berzata na politi~kite akcii od rakursot na svojata partija" }e go ispo~ituva do krajot na svojot mandat, i nema da go "prodade" ni za eden denar, a kamo li za milion dolari?!

Na, po s# ona {to se slu~i so partisko - politi~kite transferi, ne me ubeduvajte deka nie imame vitezi na parlamentarizmot. Skraja da e, ama im dade li {ansa, gotovo e, ne ja propu{taat!!!

Zatoa, takvite ranlivi parlamentarni zemji, so narodni pretstavnici od "somnitelen proishod" se za{tituvaat, ne so deponirani potpisi kako {to goa go stori Cile, tuku so osetlivi "gajgerovi broja~i" koi ne moraat da go otkrijat, ama }e se posomnevaat vo predavstvoto. Na primer, barem dosega, a toa go tvrdi i Biblijata, predavstvoto e kaj ma`ite (Juda), zaedno so podvodlivosta (Adam).

Poka`ete mi na `ena {to go izdade Qub~o, ili Cile?! Ne. @enite ne gi menuvaat taka lesno dresovite!

Iskreno vi velam, nitu mi e krivo oti tolku mnogu im porasna cenata na pratenicite, nitu pak se sakaldisuvam deka nema da zastanat vo odbrana na toa {to ni go vetuvaa dodeka gi biravme. Se pla{am oti i~ ne se sekiraat za Makedonija: problemite na Balkanot, kako staro |ubre, s# u{te se turnati pod kilim. Toa {to gi kupuvaat od vnatre, barem dosega ne e stra{no, stra{no }e bide ako potkupot stasa od nadvor.

Te{ko nam!

Gledate {to s# ni se slu~uva. Toa slu~uvawe ponekoga{ sami si go predizvikuvame, ama ponekoga{ i drugi, mnogu fino, sofisticirano ni go podmetnuvaat!

Makedonija e, nedvojbeno, sozdadena. No, dali nekoj mo`e da ni ja odzeme? Mo`e, zo{to da ne, ao nie samite so svojot razvlasten um mu ja turneme vo skutot.

Ne sum nacionalist, ama s# u{te sum osetliv na makedonskiot nacion!

Dr`avata e kako ku}a so pove}e snai. Sekoja saka vo manxata da stavi sol. E, da ne se presoli "glavnoto jadewe" potreben e red vo ku}ata.

Zatoa li Qub~o gi zede sade liberalite ili pak tie mu trebaa za druga manevra?!

Gu{terov, koj "doru~ekot ne mo`e da go zamisli bez ubava `ena", mi se odnesuva pove}e bonvivanski, otkolku dr`avni~ki. Se pla{am da ne "padne" vo racete na nekoja Lukrecija Borxija? No, toa e ve}e negov li~en izbor i negova - karma!

Andov, na "stari godini", s# nekade brza. Strav mu e od "zaminuvawe na vozot". Toj voz za Belgrad, dlaboko mu ja odredi negovata nenapi{ana bi(bli)ografija, {to sega se obiduva da ja napi{e preku svoite kolumni.

Najte{kiot vpe~atok {to mu se nametnuva na eden gra|anin na Makedonija e deka na Vladata (ovaa i minatata) kako da ne & treba Parlament. Nema, ili barem jas ne mo`am da vidam natprevar me|u Parlamentot i Vladata.

Site ubavi pretstavi za krevkata makedonska demokratija, tuka serizno pa|aat vo voda. S# drugo e muzika!