STAVOVI: Koj e zaedni~kiot interes na prviot liberal i Premierot?

GU[TEROV - NEKOGA[ I SEGA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

Risto Gu{terov, liderot na Li-beralnata partija, pred da vleze vo Vladata na Georgievski, pregovara{e i so opozicijata i so pozicijata. Otkako vide deka pravecot na veterot odi vo korist na DPMNE i toj otide vo toj pravec. Gi progolta site obvinuvawa {to gi ispluka na adresa na vlasta i sedna do niv. Istiot ovoj ~ovek koj do neodamna tvrde{e deka so DPMNE nema da sorabotuva nitu vo devettiot krug (izjava na 2 avgust na Me~kin Kamen), mislej}i sekako od pekolot, sega e tret koalicionen partner vo Vladata na Georgievski.

Gu{terov sedna na foteljata do Georgievski i Xaferi, objasnuvaj}i deka do{lo do promena vo konceptot na Vladata, kade {to Liberalnata partija }e mo`e da dade svoj pridones za dr`avata.

"GEORGIEVSKI HIPNOTIZIRAN"

Gu{terov vleze vo Vlada za koja veli: "Nie kako konstruktivna opoziciska partija sme najostri kriti~ari na Vladata na Georgievski, koja gi izneveri o~ekuvawata na gra|anite. Premierot ovie dve godini dejstvuva{e kako da e hipnotiziran od gospodinot Tupurkovski i gi prifati site negovi iluzii i izmami za {to kako Premier trpi i najgolema odgovornost i za {to ne mo`e da bide amnestiran pred makedonskiot narod". (Makedonija denes, 25-26 noemvri).

Neodamna Gu{terov izjavi i deka ovaa vlast ne e vo sostojba da organizira fer i demokratski izbori, tuku deka stanuva zbor za golema dr`avna manipulacija. Za vreme na izborite toj }e re~e deka celata prikazna za referendumskiot karakter na lokalnite izbori, be{e edna golema izmama za gra|anite, koja nalikuva na izmamata za tajvanskata milijarda dolari na Tupurkovski i Georgievski, i javno go povika SDSM zaedno da pobaraat raspu{tawe na Sobranieto, predvremeni parlamentarni izbori i deka Crvenkovski mo`e da smeta na trojcata pratenici na LP. (Pres-konferencija na LP, 18 septemvri,).

Istiot toj sega ja otka`uva sorabotkata so opozicijata, a negovata izjava pove}e ne va`i.

NOV LIST SO STAR PREMIER

Gu{terov mnogupati dosega bara{e Premierot da si podnese ostavka. Toa vsu{nost go potvrdi i vo izjavata dadena za "Makedonija denes" ( 28 avgust) , a po povod incidentite {to se slu~ija pri preminuvawata na pratenicite od DPMNE vo VMRO - Vistinska. A, sega Gu{terov mu stana koalicionen partner na Georgievski.

Gu{terov postojano im pora~uva{e na gra|anite da razmisluvaat so studena glava za izminatite deset godini i deka nivniot glas nema da otide vo veter (slogan na LP za lokalnite izbori). No, iako gra|anite razmisluvaa so studena glava, sepak "zamrznaa" negovite obvinuvawa deka DPMNE zagovara bugarizacija na Makedonija, za {to go obvinuvaa site mediumi.

Narodot i ponatamu `ivee vo crno-beliot svet na Georgievski, koj Gu{terov go kritikuva{e i vetuva{e deka }e & ja vrati bojata na Makedonija (ve}e spomnatiot slogan na LP). Site negovi porane{ni izjavi pa|aat vo voda. Nemu po s# izgleda ne mu e va`na Makedonija, tuku va`na mu e pozicijata {to }e ja dobie toj i negovata partija. Toa go potvrdi sednuvaj}i do Georgievski i objasnuvaj}i deka po~nuva eden nov list vo istorijata na Makedonija.


Gospodine Gu{terov, vie neodamna li~no izjavivte deka so VMRO-DPMNE ne bi koalicirale nitu vo devettiot krug. Na {to se dol`i ovaa promena na Va{iot stav?

Dojde do promena vo konceptot i na vladata. Ve}e taa koalicija za promeni ne postoe{e, se pojavija novi mo`nosti i prostor na politi~kata scena kade Liberalnata partija mo`e da dade svoj pridones vo zacvrstuvaweto na ekonomskite i politi~kite sostojbi vo dr`avata i toa nie mora{e da go napravime. Nie nosime odgovornost pred gra|anite na Makedonija i zatoa nie najodgovorno }e se odnesuvame vo idnina.

Vie ja obvinuvavte VMRO-DPMNE za bugarizacija na Makedonija, sega tokmu so VMRO-DPMNE pravite vladina koalicija. Koe e va{eto opravduvawe?

Vie pak kako novinari odite na lin~uvawe. Jas rekov deka odgovornosta na vleguvawe vo Vladata na Liberalnata partija za gra|anite ke bide na visoko nivo i }e se borime za prodlabo~uvawe na site procesi koi deneska jas gi ka`av i vo mojata izjava. Vo toj kontekst nie }e odime na zacvrstuvawe na poziciite na Makedonija, kako na doma{nata, taka i na me|unarodnata politi~ka scena.

Kako }e ja zacvrstite Koalicijata koga koalicirate so VMRO -DPMNE koja vie li~no ja obvinivte za bugarizacija. Sega se zalagate za va{a odgovornost. Kade e odgovornosta na va{ite izjavi, a vo koi rekovte deka so Qub~o Georgeivski nema da koalicirate nitu vo "devetiot krug". Toa se va{i izjavi?

Bez strasti. Od deneska po~nuva eden nov list vo istorijata na Republika Makedonija i mnogu rano e da davate ocenki.

Toa se va{i izjavi, ne na{i!

Toa e va{a drskost.

Kade e va{ata odgovornost za va{ite izjavi, g-dine Gu{terov?

Odgovornosta po~nuva od deneska pa natamu.

A ona {to do v~era go ka`uvavte?

Treba da ostavite prostor na Liberalnata partija da raboti za toa {to go ka`uva dosega. Vie sakate od start da ne ostavate prostor nitu milimetar. Nemam {to pove}e da vi ka`am.

G-dine Gu{terov, poznat li vi e zborot dostoinstvo?

Ne, ne. Vie kako novinar nemate svoe dostoinstvo. Ako imate malku po~it sprema eden lider, vie }e se odnesuvate malku poinaku. Vie nemate nikakva po~it.

Ne odgovorivte na pra{aweto?

Ne mo`am da vi odgovoram. Nemam pove}e {to da vi izjavam.

(Gu{terov po vleguvaweto vo Vladata)