Petta "rekonstrukcija" na Kabinetot na Georgievski

ZAKRPENA VLADA SO PARLAMENTARNO PAZAREWE

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Novi ministri vo Vladata na Georgievski se Sr|an Kerim, za nadvore{ni raboti, Nenad Novkovski, za obrazovanie, Marjan Dodovski za `ivotna sredina i prostorno planirawe, Besnik Fetai, za ekonomija, Zoran Krstevski, minister bez resor i najverojatno vice - premier

Dolgonajavuvanata `e{ka politi~ka esen, navistina se ostvari i be{e pove}e od `e{ka. Minatata nedela bevme svedoci na nagli pomestuvawa na politi~arite od edna na druga strana. @elbata za vlast i polnoto ponudeno }ese be{e pri~ina za haosot vo Parlamentot na Republika Makedonija. Georgievski do posleden moment se trude{e da ja zadr`i svojata pozicija. Slu~ajno ili ne, toj uspea da se spasi vo posledeniot moment i da ja zakrpi svojata Vlada, sega so novi lu|e koi doa|aat na mestoto na ministrite od Demokratska alternativa, koi sami ja napu{tija Vladata. DPMNE si sozdade novo koaliciono mnozinstvo so nov koalicionen partner - Liberalnata partija.

Vladata na Georgievski do`ivea u{te edna "rekonstrukcija", za koja Georgievski izjavi deka se nadeva deka }e bide posledna. No, ovie zborovi postojano gi slu{avme koga se slu~uvaa dosega{nite rekonstrukcii, pa ni{to ~udno za kratko vreme da dobieme i novi ministri. Georgievski, se razbira, e zadovolen zatoa {to za mnogu kuso vreme uspea, bez ogled na kakov i da e na~in, da sobere novi lu|e. Toj sega mo`e mirno da spie s# dodeka opozicijata ne napravi nekoj nov ~ekor.

Iako Crvenkovski na novata Vlada & predvide kratok rok, site nivni obidi za parlamentarno mnozinstvo i za soboruvawe na Vladata na Georgievski, padnaa vo voda.

POVTORNO PROMENI!

Novi ~lenovi na novata Vlada, petta po red vo mandatot na Georgievski, se Sr|an Kerim od Liberalnata partija koj }e ja vr{i funkcijata minister za nadvore{ni raboti, na mestoto na Aleksandar Dimitrov; minister za ekonomija e Besnik Fetai od PDPA - NDP; Nenad Novkovski povtorno e izbran za minister za obrazovanie, iako do pred edna godina be{e smenet od ovaa funkcija; Resorot na Toni Popovski, dosega{niot minister za `ivotna sredina i prostorno planirawe, }e go vodi Marjan Dodovski od DPMNE, a liberalot Zoran Krstevski e izbran kako minister bez resor. Za nego premierot Georgievski najavi deka na prvata vladina sednica }e go imenuva za zamenik - premier zadol`en za evropski integracii.

Promeni se slu~ija i vo na{iot zakonodaven dom. Savo Klimovski podnese ostavka, a na negovoto mesto sedna liberalot Stojan Andov za kogo glasaa 62 pratenika, iako ima{e i protivkandidat - Abdurahman Aliti, predlo`en od opozicijata, koj dobi 53 glasa.

Tupurkovski svoeto izleguvawe od vlasta go obrazlo`i so zastojot na reformite i demokratskite procesi, privatizacijata, partizacijata na dr`avata, no i vo servilniot odnos kon me|unarodnata zaednica.

Demokratska alternativa otide vo opozicija, a Xaferi toj poteg na sredbata so svoite koalicioni partneri, go prokomentira vo negov stil, odnosno ka`a deka DA i Tupurkovski poslu`ile samo kako potro{en materijal za eden proekt na SDSM {to vo su{tina be{e neuspe{en.

TRIUMF NA LP

Od celata dramati~na situacija najgolema korist ima{e Liberalnata partija koja po neuspehot na lokalnite izbori i od partija koja i nema{e golem ugled na na{ata politi~ka scena, stana partija koja vleze vo vlasta. Nejziniot lider Gu{terov nivniot vlez vo Vladata na Georgievski na nedamne{nata sredba vo skopskiot hotel "Holidej in", go prokomentira so toa deka do{le do zaedni~ki zaklu~oci so Vladata, deka taa treba da prodol`i so reformite vo ekonomijata, zacvrstuvaweto na stopanstvoto, zgolemuvawe na vrabotenosta, donesuvawe nova izborna regulativa itn.