PDP VO VLADATA?

Partijata za demokratski prosperitet ja prifati pokanata za razgovor so premierot Georgievski okolu nivnoto u~estvo vo Vladata. Gospodinot Imer Imeri, do zatvoraweto na na{iot vesnik, ne saka{e da ni dade nikakva informacija.

Neoficijalno doznavame deka PDP vo pregovorite vleguva so svoja platforma so koja svoeto vleguvawe vo vlasta go uslovuva so priznavaweto na tetovskiot parauniverzitet, potpretsedatelsko mesto vo Vladata na koe bi sednal Imer Imeri i ministersko mesto vo lokalna samouprava za Naser Ziberi.

KADROVSKI PROMENI VO ZDRAVSTVOTO

Raskinuvaweto na "Koalicijata za promeni" i izleguvaweto na alternativcite od vlasta, povtorno ja zavrte kadrovskata vrtele{ka vo zdravstvoto, t.e smeni ima{e vo Klinikata za plasti~na i rekonstruktivna hirurgija i vo Klinikata za uvo nos i grlo, a nalog da go napu{ti direktorskiot kabinet dobi i direktorkata od Klinikata za nevrologija.

"VE^ER" NE SAKA PARTISKO RAKOVODSTVO

Po najavata za kadrovski smeni i vo dnevniot vesnik "Ve~er" vrabotenite ostro reagiraat i protestiraat do rakovodstvoto na Ku}ata, baraj}i da bidat po{tedeni od kakvi bilo takti~ki politizirawa, i istaknuvaj}i deka iako se pod kapata na Vladata, nivnata ureduva~ka politika se razlikuva od onaa na "Nova Makedonija".

45 MILIONI DOLARI OD MMF

Makedonija dobi 45 milioni dolari kredit od Me|unarodniot monetaren fond, od koi 13,5 milioni za namaluvawe na siroma{tijata (PRGF komponenta), a 31,5 milioni dolari zaem za zajaknuvawe na ekonomskiot rast.

"MULTIGRUP" VO "BU^IM"

Po proda`bata na rudnikot "Bu~im" na "Eur - Am", vo javnosta strujat informacii deka nejziniot sopstvenik Mark Gud e samo izvr{itel na scenarioto i re`ijata napraveni vo kabinetot na na{ite vladini golemci za proda`ba na rudnikot po maksimalno niska cena i deka vistinskiot kupuva~ e bugarskata kompanija "Multigrup".

BEZ TRGOVSKI BARIERI

Makedonskite proizveduva~i i trgovci }e mo`at slobodno bez kvoti, carini i kakvi i da se drugi danoci da izvezuvaat proizvodi vo petnaesette zemji na EU, so isklu~ok na vinoto, june{koto meso, ribite i tekstilot, a Makedonija od svoja strana nema da mora da gi ukine carinite za evropskite proizvodi.

LIKVIDACIJA ILI PRODA@BA!

Makedonskata Vlada vo narednata godina i pol, soglasno programata na Svetskata banka, utvrdena vo FESAL - aran`manot, treba da prodade ili likvidira 40 pretprijatija - zagubari, izjavi Jan Nikelsen, postojan pretstavnik na MMF vo zemjava, po sredbata so premierot Georgievski i ministerot za finansii, Gruevski.

SO TAJVAN SAMO TRGOVSKI ODNOSI

Trgovskoto nivo e najvisokoto nivo na koe mo`at da se odr`uvaat odnosite me|u Makedonija i Tajvan, soop{ti Kabinetot na pretsedatelot Trajkovski, a toa zna~i deka Trajkovski ostanal na namerata da ne gi primi akreditivnite pisma na tajvanskiot ambasador vo Skopje, Piter ^eng.

SRU[EN ARHEOLO[KI LOKALITET

Vo Prilep minatata nedela, so minirawe se dignaa vo vozduh karpi stari pet milioni godini i arheolo{ki lokalitet koj datira od neolitot - mlado kameno vreme, do docnata antika, a na toj na~in se uni{teni 10.000 godini od civilizacijata na ovaa teritorija i pet milioni godini na molitnite kameni blokovi koi se prodol`enie na Markovite Kuli i pretstavuvaat prirodni retkosti.

RASKOL ME\U STUDENTITE

Studentskite sojuzi od devet fakulteti objavija deka }e se otcepat od mati~niot Sojuz na studenti i }e formiraat nov paralelen, zatoa {to spored niv "SSUKM" e centraliziran organ vo slu`ba na pretsedatelot Dejan Pavleski i u{te nekolku studenti vo potesnoto rakovodstvo.

MAKEDONIJA VO CRNIOT SPISOK

Svetskiot den za borba protiv sidata godinava se odbele`uva pod mototo "Ma`i promenete go svoeto odnesuvawe", a Makedonija ne e imuna na ovaa bolest koja dosega vo na{ata zemja odnese trieset `ivoti.