Proslava na Zdru`enieto na Makedoncite vo Jugoslavija

ZA^UVUVAWE NA MAKEDONSKIOT BIT

Aleksandar Ilievski

  • Makedoncite od balkanskite zemji moraat da se organiziraat, za da go za~uvaat svojot identitet, za da gi ostvarat svoite osnovni ~ove~ki prava i da ostanat ona {to navistina se - Makedonci. Ne zatoa {to e toa na{ izbor, tuku zatoa {to toa e na{a sudbina, dolg kon na{ite predci i obvrska kon na{ite deca

Vo prekrasnata sala na hotelot "Dunav" vo Po`arevac, na 17 noemvri godinava, bea preku 200 Makedonci i nivni prijateli, ja proslavija ~etvrtata godi{nina od formiraweto na nivnoto edinstveno Zdru`enie na Makedonci vo Jugoslavija.

Na ovaa ve~er & prethode{e edna seop{ta najava preku radijata i nekolku TV-ku}i vo 11 op{tini od Brani~evskiot i Podunavskiot okrug, vo koi ~lenuvaat Makedoncite na ova Zdru`enie, proprateno so makedonski pesni, edinstvena prilika koga se slu{a makedonskata pesna. Vsu{nost, toa e i vistinskata pri~ina, a ne samiot povik da se dojde na taa drugarska ve~er.

Proslava na ~etirigodi{ninata i so neizbe`noto makedonsko oro

"Ovaa ve~er e pri~ina", istaknuva Len~e od s. Vrutok - Gostivarsko, "da se so{ie novo fustan~e, da se kupat ~evli, da se napravi ubava frizura, vsu{nost za taa ve~er se `ivee cela godina, a intenzivno se zboruva poslednite meseci. Toga{ nekako site se ~uvstvuvame deka sme mnogu va`ni i deka sme pravi Makedonci. Po prv pat se slu~uva da ba{ tuka, na tie ve~eri se zapoznaat mnogu Makedonci, a potoa toa poznanstvo preo|a vo me|usebno dru`ewe i prijatelstvo".

Ovaa godina gostite gi zabavuva{e ansamblot "Ilinden -903 od Kru{evo so peja~kata Milena Jovanovska i duetot Selimova - @el~evski.

Semejstvoto Nikolovski od Ki~evsko

Gostite vo salata im se zablagodarija na estradnite umetnici koi taa ve~er uspeaja niz pesnata da im ja dolovat rodnata zemja i niz poznatite refreni na prekrasnite makedonski pesni, za mig da gi vratat so spomenite vo tatkovinata.

Makedonskata ve~er so svoeto prisustvo ja zbogati i po~esniot ~len na na{evo Zdru`enie, d-r Miodrag Peri} od Po`arevac, ~ovek koj vo svoite knigi i nau~ni soop{tuvawa zboruva so voshit za makedonskata crkva, deka e najstara i majka na nekoi samostojni crkvi, koi sega, kako nejzini }erki, ne ja priznavaat, a fakt e, kako {to tvrdi d-r Peri}, deka taa e nasledni~ka na Svetiklimentovata ohridska arhiepiskopija.

Vo hotelot "Dunav" e~e{e pesnata "Oj Vardare makedonski"

Za `al, na ovaa ve~er ne prisustvuvaa pretsedatelite na makedonskite asocijacii od balkanskite zemji, no sme sre}ni {to barem se slu{navme so nekoj od niv i taka ostana nade`ta deka }e se vidime vo nekoja druga prilika.

Nie sme ubedeni deka Makedoncite od balkanskite zemji moraat da se organiziraat, za da go za~uvaat svojot identitet, za da gi ostvarat svoite osnovni ~ove~ki prava i da ostanat ona {to navistina se - Makedonci. Ne zatoa {to e toa na{ izbor, tuku zatoa {to toa e na{a sudbina, dolg kon na{ite predci i obvrska kon na{ite deca.

Aleksandar Ilievski