Vo crkvata "Sveti Nikola" vo [tip

VOSTOLI^EN NOVIOT MITROPOLIT NA BREGALNI^KATA EPARHIJA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Vo starodrevniot hram "Sveti Nikola" vo [tip, na 26 noemvri, za Mitropolit na Bregalni~kata eparhija be{e vostoli~en dosega{niot Povardarski Mitropolit, g. Agatangel.

Svetata arhijerejska liturgija zapo~na vo 8,30 ~asot, a so nea ~inona~alstvuva{e poglavarot na MPC, Negovoto Preosve{tenstvo, g.g. Stefan.

Dosega, so Bregalni~kata eparhija upravuva{e episkopot Jovan Dremvicki, koj vo dekemvri }e bide vostoli~en za Mitropolit Vele{ko-povardarski vo crkvata "Sveti Pantelejmon" vo Veles.