Crkvata "Sveti apostoli Petar i Pavle" vo Skopje

VOZOBNOVUVAWE SO DUHOVNA BLAGODET

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Go posetivme hramot na "Svetite apostoli Petar i Pavle" vo \or~e Petrov vo Skopje. Ovoj hram, koj pretstavuva edna ogromna gordost za vernicite vo \or~e Petrov, se nao|a vo edno vozobnovuvawe za povtorno da ja dobie svojata duhovna blagodet. N# primi qubezniot otec Haralampie Angelkovski i doma}inkata na crkvata, teologot Sne`ana Spasovska.

Od razgovorot razbravme deka crkvata }e dobie edna nova arhitektonska forma i preobrazena vo edno novo sveto ruvo, }e pretstavuva eden prekrasen duhoven pametnik na \or~e Petrov. Podgotovkite se privr{uvaat, a naskoro }e po~ne realizacijata na proektot. Skromniot trudoqubiv kolektiv neumorno raboti za ovoj reprezentativen soboren hram da si ja dobie svojata vistinska namena. Prostorot okolu crkvata do`ivuva potpolna promena i ima nova panorama.

Po~ituvaniot stare{ina protojerej - stavrofor Haralampie Angelkovski e vredna duhovna li~nost koja{to ovoj del od naselbata "\or~e Petrov" go pretvori vo sveta oaza. Ova renovirawe }e se ostvari preku sponzori, so pomo{ na Op{tinata i so samopregornoto zalo`uvawe na bratstvoto na ovaa crkva.

Crkvata ima svoj simpati~en hor koj raboti pod rakovodstvo na samoukiot talentiran dirigent g. \oko.

Vo razgovorot so doma}inkata Sne`ana Spasovska, koja inaku e student na Bogoslovskiot fakultet, doznavme deka vo crkvata vladee vistinska dru`ba i duhovno `iveewe. Celoto bratstvo `ivee kako edna edinstvena celina, koja e vodena od svojot stare{ina.

Sne`ana Spasovska e mo{ne talentirana duhovna solistka na crkovnoto peewe, primerna doma}inka vo crkvata, mo{ne trudoqubiva i duhovno obrazovana. Pred s#, taa e golem koordinator vo celoto bratstvo.

Treba da napomneme deka vo crkvata postoi Humanitarna organizacija "\akonija". Ima prekrasna kujna vo koja se hranat izvesen broj vernici i ja vodi prekrasen personal od dobri i primerni sestri.

Na tvorcite na ovoj prekrasen duhoven objekt i na ova sveto mesto, so svojot primeren personal, mu predstoi golema idnina koja{to }e bide ne samo gordost na \or~epetrovskata parohija, tuku primer za Skopskata eparhija.