Za makedonskite izborni tegobi i za patriotizmot

NEFER I NEDEMOKRATSKI IZBORI!

Tomislav Stojanovski - Bombaj porane{en pratenik i pretsedatel na DPM

Povod: 57 sednica na Sobranieto na RM

So osobeno vnimanie ja sledev 57-mata sednica na Sobranieto na RM, so dodaten motiv, da potvrdam del od moeto izborno iskustvo od 1994, 1996, 1998, i se razbira ovaa 2000 godina.

Vtora pri~ina za ovaa moja reakcija e {to nekolku pratenici vo svoite diskusii za nepravilnostite i falsifikatite na lokalnite izbori vo zapadniot del na Makedonija progovorija za "likot i deloto na drugarot Bombaj" za da potvrdat deka sekoga{ site izbori gi falsifikuvaat i pravat nedemokratski VMRO-DPMNE, SDSM, PDP, i DPA. Se razbira so razli~en uspeh i intenzitet.

Na parlamentarnite izbori vo 1994 g. vo tetovskata izborna edinica 74 koja go opfa}a stariot del na gradot kade `ivee mnozinsko makedonsko naselenie, so falsifikati, proglasuvawa i zna~ajna poddr{ka na toga{ vladeja~kata SDSM, pobeduva Abdulai Vejseli za smetka na kandidatot na DPM, Ivica Zori}.

Ovaa "pobeda" ozna~uva{e samo po~etok na voveduvawe na sila vo izbornite procesi, za {to signalizirav na prvata sednica na toj parlamentaren sostav.

Na lokalnite izbori vo 1996 g. po `estoka rasprava za Zakonot za teritorijalna podelba, lokalna samouprava i lokalni izbori, vo Tetovo imame maratonski izbori koi zavr{uvaat duri na 23 fevruari 1997 g., otkako prethodno Abdulai Vejseli se otka`uva vo posleden moment od izbornata trka za smetka na Alajdin Demiri, so objasnuvawe deka toa go pravi za da ne stane Makedonecot Bombaj gradona~alnik na Tetovo, otkako prethodno za nego bezuspe{no lobiraa vidni rakovodni lica na "Teteks".

Na parlamentarnite izbori 1998 g., najgolemiot falsifikat se slu~uva vo IE 57 vo Tetovo so mnozinsko makedonsko naselenie kade prednosta na Bombaj vo prviot krug od skoro 2.000 glasa, ja eliminira kandidatot na SDSM Borislav Trpkoski (zamenik-generalen direktor na "Teteks") vo vtoriot krug, so zaedni~ko anga`irawe na Branko Crvenkoski, Gligorie Gogoski i Abdulai Vejseli (so negovata POD), so pove}e prekini, fizi~ki zakani so oru`je i sli~ni metodi so {to se ufrluvaat pove}e od 2.000 glasa za sega aktuelniot pratenik Borislav Trpkoski.

A sega i za diskusiite na nekoi pratenici kako na primer Abdulai Vejseli komu mu pre~i {to javno se eksponiram kako makedonski patriot.

Gospodine Vejseli! Ako Vie i Va{ite kolegi pratenici Albanci sekade i sekoga{ gi zastapuvate interesite na Va{iot etnikum, so koe pravo Vi pre~i {to sum, se ~uvstvuvam i sekoga{ }e bidam makedonski patriot. Normalno i prirodno e da bidam zagri`en za poni`uva~kata i besperspektivna polo`ba na Makedoncite od Tetovo, Gostivar i drugite mesta vo zapadniot del na Makedonija.

Kako misli{ g. pratenik deka treba da funkcionira pravnata dr`ava? So po~ituvawe na Ustavot na RM i zakonite ili so nivno kr{ewe {to vpro~em ti ovozmo`i za mnogu kuso vreme da poseduva{ benzinska pumpa so motel, dvaesetina prodavnici, pedesetina taksi-vozila, manipuliraj}i so tvoite firmi "Minas", "Minas kompani", "Ata komerc" i drugi pri {to finansiski uni{ti pove}e firmi vo Makedonija.

Finansiskata i politi~kata mo} ti ovozmo`i vo rekordno vreme da go zavr{i{ Filolo{kiot fakultet vo Skopje, a pri toa t.n. malore~anski univerzitet ne go vadi{ od usta.

O~igledno e, gospodine Vejseli, deka nie dvajcata imame razli~ni sfa}awa za `elbata za vlast. Ne se odnesuva toa na pra{aweto koj e pogolem Makedonec, a koj pogolem Albanec, tuku dali vlasta se posakuva za realizirawe na svoite materijalni ambicii ili pak za unapreduvawe na sevkupnite sostojbi vo dr`avata.

Na 57 sednica o~ekuvav deka nekoj od tetovsko - gostivarskite pratenici }e progovori za sramnata teritorijalna podelba na Tetovo, Gostivar i Brvenica {to ovozmo`i lesen izbor na gradona~alnici, se razbira od mnozinskoto albansko naselenie.

Dali ovie izbori mo`ea da bidat fer, demokratski, nepristrasni i bez incidenti? Ne, i povtoruvam - ne!

Potsetete se kakva samo bitka be{e LP i DPM da ne participiraat vo izbornite komisii i izbira~kite odbori, iako zedoa 6,8 otsto glasovi na poslednite parlamentarni izbori {to be{e neophoden uslov. Poznato vi e kako odlu~i DIK. So nadglasuvawe i eliminirawe na ovie dve partii.

Bez temelno, sistematsko i nepristrasno pretresuvawe na izbornata regulativa, so nova teritorijalna podelba na Tetovo, Gostivar, Brvenica Centar i drugi edinici na lokalna samouprava, so pogolema transparentnost na izbornata postapka, a pred s# so `elba na site da organiziraat fer, demokratski i legalni izbori, nema napredok na demokratijata i osnovnite ~ovekovi prava i slobodi vo RM.

No, }e povtoram. Najgolemata obvrska i vina na site izborni procesi mora da ja ponesat VMRO-DPMNE, SDSM, DPA I PDP.