Otvoreno do nadle`nite institucii vo dr`avava

DA ZAPRAT RASPRAVIITE VO AVSTRALISKATA EPARHIJA!

Pretsedatelstvoto na Zdru`enieto na Makedoncite od egejskiot del na Makedonija - Bitola ja odr`a svojata pro{irena sednica na den 26.11.2000 godina vo Bitola, na koja prisustvuva i ~lenovite na politi~koto Dru{tvo "Prespa" i novoformiranoto Makedonsko-egejsko dru{tvo od s.Vrbnik, Albanija.

So cel da se pomogne vo mirnoto razre{uvawe na nastanatite sostojbi vo Avstralisko-novozelandskata eparhija, pretsedatelstvoto na Zdru`enieto so aklamacija go prifati predlogot pismeno da se obratime do site Vas, po~ituvani gospoda, so slednive stavovi:

1. Pod itno vo Avstralija da otpatuva Delegacija predvodena od Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan, koja bi se zapoznala so vlo{enata sostojba me|u vernicite na makedonskite pravoslavni op{tini i mitropolitot Avstralisko - novozelandski g. Petar.

2. Svetiot arhijerejski sinod na majkata MPC da vlo`i napori donesenata odluka na SAS na MPC, so koja se povikuva mitropolitot Avstralisko - novozelandski g. Petar i vernicite na MPC, vedna{ da se povle~at site sudski procesi podneseni od ednata i od drugata strana, so {to edna{ zasekoga{ }e prestanat site delbi na makedonskiot narod.

3. Pretsedatelstvoto predlaga da se formira posebna Komisija od Vladata na Republika Makedonija sostavena od pravnici - eksperti, partiski neoboeni, da zamine za Avstralija i koja bi gi prostudirala avstraliskite zakoni kako i regularnosta na crkovnite op{tini, t.e. dali se tie biznis-kompanii. So toa celata makedonska javnost vo svetot bi bila zapoznata so vistinata, bidej}i dosta ni e od delbite me|u nas Makedoncite.

4. Pretsedatelstvoto na Zdru`enieto od SAS na MPC bara da se odr`i novo godi{no sobranie na koe bi prisustvuvale site porane{ni i sega{ni delegati na crkovnite op{tini i po pat na dijalog da se re{at site nedorazbirawa.

5. Pretsedatelstvoto apelira do dvete strani da se pridr`uvaat na svoite zakonski nadle`ni prava i obvrski i site nedorazbirawa da se re{avaat vo ramkite na svetata makedonska pravoslavna crkva soglasno so nejziniot Ustav, a ne po pat na sudski procesi.

6. Na{ stav za ras~istuvawe na me|usebnite odnosi e:

Crkvite izgradeni vo ramkite na makedonskite pravoslavni op{tini da bidat rakovodeni od MPC - Eparhijata spored Crkovnite zakoni. Preostanatite dejnosti da bidat vo rakovodewe i stopanisuvawe na dosega{nite rakovodstva.

7. Pretsedatelstvoto na Zdru`enieto bara MPC da se ogradi od site politi~ki partii i istata isklu~ivo da im slu`i na site Makedonci bez razlika na nivnoto mesto na ra|awe.

8. Pretsedatelstvoto ostro reagira i se grozi od razni etiketirawa, {irewe na omraza i podelenost me|u Makedoncite od strana na vidni lica narekuvaj}i gi otpadnici i antihristi.

Zdru`enieto se bori za duhovno i kulturno obedinuvawe na site Makedonci bez razlika kade tie `iveat i e protiv sekoe {irewe ina omraza i podelenost me|u Makedoncite.

Pretsedatelstvoto se nadeva deka Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan, pretsedatelot na R. Makedonija, g. Boris Trajkovski, pretsedatelot na Vladata g. Qub~o Georgievski, direktorot na Agencijata za iseleni{tvo, g. Martin Trenevski, }e go upotrebat nivniot avtoritet i }e se stavi kraj na lo{ite sostojbi i }e se soedinime vo borbata za priznavawe na avtokefalnosta na Svetata makedonska pravoslavna crkva.

Pretsedatelstvoto na Zdru`enieto Aleksandar Popovski pretsedatel