Kon intervjuto na Mitropolitot Petar za "Makedonsko sonce"

KOJ VR[I DUHOVNO UBISTVO?

  • Koga sme ve}e kaj samoekskomuniciraweto sakam da go potsetam mitropolitot (s# u{te) Petar na edna negova izjava dadena pred desetina godina koga re~e: "Ako jas soslu`am so Vladikata Kiril neka sum proklet i samoras~inet". Pa, vo taa smisla se pra{uvam koj kogo ras~inuva i ekskomunicira, koga znaeme deka toj ima pove}e pati soslu`uvano so Vladikata Kiril?
  • Vreme i mo`nosti imame site za da gi ispravime svoite gre{ki i da trasirame zaedni~ki pat na bratoqubie i pravda, mir i sloga, no ni preostanuva samo nam i od nas zavisi koga i kako toa }e go napravime? "Qubovta neka ne bide licemerna; otstranuvajte se od zloto, prilepuvajte se kon dobroto" ( Rim. 12: 9)

Ah, kolku e ubavo koga ~ovek }e mu se siti na svojot bli`en!? Ah, kolku e dobro koga ~ovek }e se raduva na tu|ata lo{a sudbina!? No, ah, kolku e prijatno koga ~ovek }e se opravduva so tu|i grevovi!? Navistina, s# ova e ubavo vo ova sovremeno vreme na lagi i kleveti, vreme na ozboruvawe i ~ove~ko izobli~uvawe.

Da se branam ili opravduvam nemam namera, oti s# {to }e ka`am }e bide samo hrana za nenasitnite i radost za bezumnite. Nema da dozvolam da bidam soblazna za "~istite" po srce, a samo se pra{uvam koj e "~ist"?

Sepak, mojava reakcija neka bide samo naso~uvawe kon pokajanie i popravawe, povod za me|usebna qubov i pravewe samo dobri dela.

Voop{to ne me za~udi sodr`inata na intervjuto {to go ima dadeno mitropolitot (s# u{te) Petar. Ne me za~uduva, zatoa {to s# {to ka`a i izjavi mu odgovara na negovata momentalna licemerna i koristoqubiva situacija vo koja e zapadnat, pa pritoa ne bira sredstva i na~ini toa da go ostvari. Kolku }e be{e poubavo, namesto obvinuvawa i licemerni li~ni opravduvawa da pro~itame nekoj duhoven sovet za `ivotot i verata od "na{iot" Vladika Petar? Ne me za~uduva, zatoa {to s# toa mu odgovara na negovata sega{na du{evna sostojba, koja namesto qubov i milost, predizvikuva omraza i gnev. Vo intervjuto na mnogu perfiden na~in manipulira so javnosta, kriej}i se zad menliviot ~ove~ki Ustav na Makedonskata pravoslavna crkva, a povtorno ne me za~uduva zatoa {to toj e glavniot "kapo" na sostavuvaweto na istiot.

SAMOEKSKOMUNICIRAWE

Si prispomnuvam koga, pred da dojdam ovde vo Avstralija, me pobara na "razgovor" mitropolitot (s# u{te) Petar i mi re~e: "Ako ti odi{ vo Avstralija (misle{e na Crkvata kade {to momentalno slu`am), ti }e mi bide{ neprijatel!" I u{te me ubeduva{e deka ovde mo`at da me ubijat za 50 dolari! Zarem po ovie zborovi mo`ev da o~ekuvam deka toj navistina ima ne{to hristijansko i tatkovsko vo sebe? Ne sum sretnal dosega vo ~ove~kata istorija tatkoto da go narekuva svojot sin za neprijatel, a osobeno duhovniot tatko koj pred Boga i pred narodot e odgovoren za svoite duhovni ~eda. A sega, pak, }e se ~udime: lele, {to ima izjaveno "Vladikata" Petar vo "Makedonsko sonce"? i, kako ne im e sram na tie raskolnici i otpadnici? Pa, tie se ras~ineti i samoekskomunicirani? Avva, O~e! Koga sme ve}e kaj samoekskomuniciraweto sakam da go potsetam mitropolitot (s# u{te) Petar na edna negova izjava dadena pred desetina godina koga re~e: "Ako jas soslu`am so Vladikata Kiril neka sum proklet i samoras~inet". Pa, vo taa smisla se pra{uvam koj kogo ras~inuva i ekskomunicira, koga znaeme deka toj ima pove}e pati soslu`uvano so Vladikata Kiril? Taka re~e toga{, arno ama vremiwata se smenija oti dedo Kiril mu veti na dedo Petar: "Dedo Petre, ot' ko' }e umri dedo Mihail, ti }e bide{ Arhiepiskop"!!! Ama, pak vremiwata se menaa i "op" dedo Stefan e Arhiepiskop, pa dedo Petar po~na da go kolni i prokolnuva dedo Kirila, oti toj ne stana Bla`enej{i! E, dedo Petar, zaborava{ {to ima re~eno tokmu za tebe car Solomon: "Koj kopa jama, }e padne vo nea, i koj trkala kamen ugore, vrz nego }e se vrati" (Izrek. 26: 27; sp. Ps. 7: 16).

Ne znam dali vie, po~ituvani ~itateli, ja imate gledano edna televiziska emisija, emituvana na Makedonskata televizija, koja filmski prika`uva za sostojbite vo nekolku makedonski crkvi ovde vo Avstralija, a vo koja glavnata uloga ja ima tokmu samoprokolnatiot Petar? Vo nea ima snimki od negovoto izborno "Sobranie" vo crkvata "Sveti prorok Ilija" vo Footscray, Melburn, kade {to mo`ete mnogu ubavo da vidite i zaklu~ite kakov "Vladika" ni e Arhipastir i kakvi blagoslovi dava. Namesto sovet - kletva, namesto blagoslov - pak kletva. Izgleda deka taka mu e dadeno "odozgora": Koga te blagoslovuvaat - kolni gi; koga ti baraat (soveti) - pak kolni gi. Pa, sigurno ne mo`ea vernicite da mu pobaraat blagoslov i da mu celivaat desnica, koga pred nego namesto krst i ikona, nekolkumina strojni "bodi-gard" bea ispraveni i nikoj ne mo`e{e da mu se pribli`i. A, {to }e se slu~e{e ako nekoj samo se obide{e takvo ne{to? Se razbira, nokdaun. A, ne daj Bo`e i polo{o - ubistvo. E, sega pak samiot toj - samoprokolnatiot Petar, vo negovoto intervju ka`uva za duhovno ubistvo.

Pa, toj e podgotven i za telesno, a da ne zboruvame za duhovno. O, zemjo zini - goltni me!

MILOSTA BO@JA

Samoras~inetiot Petar ka`uva za opasna blasfemija koga nie "ras~inetite" }e krstime, ven~avame itn., a zaborava deka tokmu toj e "tatkoto" na taa blasfemija. Zo{to? Na 13. 10. 1996 godina, samoras~inetiot Petar zaedno so nekolku drugi sve{tenici (se razbira pravoslavni makedonski) izvr{il "Malo Osvetuvawe" na Crkvata "Uspenie na Presveta Bogorodica" vo Sydenham, Melburn, pa neposredno posle toa izjavuva deka ja nema osveteno!? A, mene li~no, pak, mi re~e: "A be, o~e, jas gi izla`av niv". A jas go zapra{av: "Dali i mene me izla`avte koga me rakopolo`ivte za sve{tenik vo 1983 godina?". Toj mi odgovori: "A, ne, ti si drugo". Dal' da se smeam il' da pla~am? Dal' da veruvam il' da se ~udam?

[to se odnesuva do navlekuvaweto na gnevot Bo`ji vrz sebe i do sedmoto koleno, mo`am iskreno da ka`am deka potpolno sum svesen za moite postapki i odgovornosta koja od niv proizleguva, pa sekojdnevno se molam na Gospoda za da me "odmine ovaa ~a{a", so nade`, kako i dosega, na milosta Bo`ja, a ne ~ove~ka.

"A ima u{te mnogu drugi raboti, i koi, ako bi se napi{ale po red, mi se ~ini, ne bi mo`ele da se smestat vo celiot svet napi{anite knigi". Navistina, {to e mnogu - mnogu e, i {to e dosta - dosta e. Vreme i mo`nosti imame site za da gi ispravime svoite gre{ki i da trasirame zaedni~ki pat na bratoqubie i pravda, mir i sloga, no ni preostanuva samo nam i od nas zavisi koga i kako toa }e go napravime? "Qubovta neka ne bide licemerna; otstranuvajte se od zloto, prilepuvajte se kon dobroto" ( Rim. 12: 9).

Na krajot bi posakal ovaa moja reakcija da vrodi so blagoroden plod kaj site dobronamerni ~itateli, zatoa {to celta mi e popravawe i zaedni~ki prosperitet vo duhot na makedonskoto pravoslavie. Za nekoi mo`ebi }e bide povod za soblazna i drugi ponatamo{ni ozboruvawa, no {to da se pravi - "lo{iot ~ovek so zborovi nema da se nau~i, za{to i da gi razbira ne gi slu{a" (Izrek. 29: 19).

Mir i blagoslov od Boga!

Protojerej

Luka P. Atanasovski