Zlatniot rudnik od Radovi{ vo amerikanski race

PRIKAZNATA "BU^IM" E ZAVR[ENA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Majk Gud, noviot sopstvenik na "Bu~im", e podgotven da odgovori, no ne i da gi potpi{e barawata na vrabotenite vo "Bu~im". Kako za po~etok }e se vrati doma vo Amerika i so svoeto sledno doa|awe najavi deka }e gi re{i problemite

Rudarskiot kombinat za bakar, srebro i zlato "Bu~im" od Radovi{ e prodaden za okolu 3,7 milioni germanski marki, iako spored procenkite toj vredi mnogu pove}e. Kontrolniot paket na dr`avata od 82 otsto od akciite e prodaden na amerikanskata firma "Euro-am" od Va{ington - SAD.

Bu~imci, izigrani od vlasta i od direktorot Ristov, baraa sredba so Premierot i so instituciite na vlasta. Pri edna takva sredba so direktorkata na Agencijata za privatizacija, Slobodanka Ristovska, i zamenik-ministerot za ekonomija, Lambe Arnaudov, im be{e re~eno deka "prikaznata Bu~im e zavr{ena".

MINIMALNA CENA

Prikaznata za "Bu~im" od Radovi{ e edna od mnogute, koi nalikuvaat edna na druga. So doa|aweto na koaliciskata Vlada na vlast napravena e smenata na rakovodstvoto vo Kombinatot. Pritoa smenet e gospodinot Van~o ^ifliganec od funkcijata direktor i na negovo mesto e postaven Stojan Ristov. Vo periodot na direktoruvaweto na Ristov se {pekulira deka Kombinatot ima napraveno zaguba vo visina od 12 milioni dolari. Se pretpostavuva deka ovoj dolg najverojatno }e go prezeme dr`avata.

Spored procenkite, Kombinatot vredi 30 milioni germanski marki od koi 24,647 milioni marki se na dr`avata, vrabotenite imaat 3,7 milioni marki, 1,4 milioni akcii se rezervirani akcii so pravo na popust, a Javnoto pretprijatie za stopanisuvawe so stanben i deloven prostor poseduva akcii vo vrednost od 249 iljadi marki.

Prvata ponuda za proda`ba na "Bu~im" na Makedonskata berza e dadena na 25 oktomvri minatata godina, pri {to e ponudena cena od 100 germanski marki, nominalna vrednost za akcija. Na treti noemvri ovaa godina ponuden e diskont od 85 otsto, so {to edna akcija se prodava{e za 15 germanski marki.

Samo rezervite vo rudnikot ja nadminale cenata na proda`ba 3,7 milioni gm, a kako e mo`no cenata od 12 milioni gm za eden den da se simne na 3,7 milioni gm, se pra{uvaat lu|eto od {trajkuva~kiot odbor.

Eksperti velat deka cenata po koja e prodaden rudnikot e pove}e od niska, bidej}i samo vo jalovinata ima 16 toni zlato.

NOV GAZDA

Faksot za kupuvawe na "Bu~im" e ispraten na osmi noemvri, a "Bu~im" na Berzata e prodaden eden den podocna vo ranite utrinski ~asovi.

Za vrabotenite be{e nejasno koj go kupi Kombinatot za tolku niska cena. O~igledno e deka nekomu mu se brza{e pri proda`bata na Kombinatot, a bu~imci pobaraa nekoj od Vladata da im objasni {to se slu~uva so nivniot Kombinat. Pasivniot odnos na Vladata kon niv dovede dotamu {trajkuva~ite da pobaraat da se raskine dogovorot za kupoproda`ba, vo sprotivno tie go blokiraa patot Radovi{ - [tip - Skopje.

Gnevni se nafrlija i na svojot direktor Ristov, koj od "bojnoto pole" kurtuli blagodarenie na Van~o ^ifliganec, koj re~e deka firmata od pet milioni dolari vo plus, Ristov ja dovel vo zaguba.

I vetuvawata na Lambe Arnaudov, pri posetata na bu~imci, ne bea ispolneti, no zatoa na organiziranata sredba vo hotelot "Aleksandar palas" tie se sretnaa o~i v o~i so nivniot nov gazda.

Majk Gud, noviot sopstvenik na "Bu~im", e podgotven da odgovori, no ne i da gi potpi{e barawata na vrabotenite vo "Bu~im".Spored Antonio Milo{oski, vladiniot glasnogovornik, "Vladata nema nikakvi zabele{ki okolu izvr{enata proda`ba na rudarskiot kombinat Bu~im... Pravoto vrz sopstvenosta na akciite e se~ie".


Vo svojata izjava za proda`bata na "Bu~im" od Radovi{, ministerot za finansii, Nikola Gruevski, re~e: "Od berzanskoto rabotewe ne vidov nitu eden detaq spored koj mo`e da bide diskutabilna proda`bata. Na Berzata sekoj koj }e se pojavi mo`e da kupi bez prethodno da se dogovara so vlasta dali smee ili ne smee. Toa e ubavinata na edno berzansko rabotewe".


BU^IM NIKOGA[ NE BIL ZAGUBAR!

Bu~im nikoga{ ne bil zagubar i ne rabotel so negativni rezultati. Iskreno se nadevam deka dr`avnite organi }e najdat na~in seta rabota da se stopira i ova nacionalno bogatstvo da ne bide prodadeno po desetkratno poniska cena od vrednosta, izjavi Van~o ^ifliganec, eks-direktor na rudnikot "Bu~im", na pres-konferencijata koja toj ja svika, po povod intervjuto na premierot Georgievski na MRTV.