Dvoli~nosta na nekolku alternativci ja voskresna Vladata na Georgievski

FIJASKO NA ALTERNATIVNOTO MALCINSTVO

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Georgievski uspea (samiot najdobro znae kako) da sobere novi politi~ki sojuznici po "predavstvoto" na alternativcite, taka {to idejata za "nova vlada" do`ivea vistinsko fijasko na vtorni~nata parlamentarna sednica
  • Iako spikerot Klimovski tvrde{e deka premierot Georgievski "ne e toj {to mo`e da pobara ostavka na pretsedatelot na Sobranieto", deka spikerot im odgovara samo na pratenicite, deka Georgievski si zel pregolema sloboda, deka so toa poka`al oti ne ja poznava ustavnata procedura i deka ni{to ne pro~ital od u~ebnikot {to toj mu go dal, Klimovski "zaraboti" pove}e od {eeset glasa za negova interpelacija

Epilogot na pove}enedelnoto pazarewe me|u partiite, odnosno prateni~kite grupi, za novo parlamentarno mnozinstvo i simnuvawe na Georgievski od vlasta, e navistina novo parlamentarno mnozinstvo, no ne kako {to esapea partiite od opozicijata, ami po merka na liderot na DPMNE. Georgievski uspea (samiot najdobro znae kako) da sobere novi politi~ki sojuznici po "predavstvoto" na alternativcite, taka {to idejata za "nova vlada" do`ivea vistinsko fijasko na vtorni~nata parlamentarna sednica. Rezultat na alternativnata neposlu{nost }e bide razre{uvawe na ministrite od ovaa partija, nekolku ve}e razre{eni direktori na javni pretprijatija, a kako {to be{e neoficijalno najaveno vo vtornikot ve}e se sobrani i 64 potpisi za podnesuvawe na interpelacija na pretsedatelot na Sobranieto, g. Savo Klimovski. Alternativcite, definitivno, prodefiliraa vo opozicija.

Dolgoo~ekuvanata {eeset i prva sednica na Sobranieto na Republika Makedonija zaka`ana za vtornikot 28 noemvri, so edinstvena to~ka na dnevniot red - Predlog za razre{uvawe na dosega{nite ~lenovi na Vladata od DA i toa {efot na diplomatijata Aleksandar Dimitrov, ministerot za ekonomija Borko Andreev, ministerot za obrazovanie i nauka Gale Galev, ministerot za `ivotna sredina i prostorno planirawe Toni Popovski, kako i ministerot bez resor i zamenik na pretsedatelot na Vladata, Vasil Tupurkovski, se odlo`i za eden den.

OTSUSTVOTO NA OPOZICIJATA

Sobranieto be{e svedok na edna dosega nevidena dramati~na situacija, kako i ostra osuda na soop{tenieto bez pe~at na Kabinetot na pretsedatelot na Sobranieto, Savo Klimovski, deka poradi vlo{ena zdravstvena sostojba na Klimovski, sednicata se odlo`uva za eden den. Sobraniskite slu`bi se posramotija so plasirawe na vakvo soop{tenie za potoa da ka`at deka toa ne va`i i da plasiraat novo, ovojpat so pe~at. I pokraj dolgoo~ekuvaniot den, dali e opravdano neprisustvoto na opoziciskite partii SDSM, VMRO - Vistinska i PDP i nivnoto objasnuvawe deka nim im bilo soop{teno deka sednicata se odlaga i deka spored Delovnikot, sednica mo`e da zaka`e samo pretsedatelot na Sobranieto.

No, ova sekako be{e od golema korist za VMRO - DPMNE koja uspea da sobere pove}e od {eeset pratenici, odnosno na sednicata bea prisutni site pratenici na VMRO - DPMNE i DPA, kako i pratenicite Alija [ahi}, Pavle Todorov, Risto Spana}ov, Amdi Bajram, Kastriot Haxi Rexa, Mevqam Tairi, Ilijaz Sabriu, Slobodan Danevski i Aslan Selmani.

Iako spikerot Klimovski tvrde{e deka premierot Georgievski "ne e toj {to mo`e da pobara ostavka na pretsedatelot na Sobranieto", deka spikerot im odgovara samo na pratenicite, deka Georgievski si zel pregolema sloboda, deka so toa poka`al deka ne ja poznava ustavnata procedura i deka ni{to ne pro~ital od u~ebnikot {to toj mu go dal, Klimovski "zaraboti" pove}e od {eeset glasa za negova interpelacija.

Ne e jasno zo{to Demokratska alternativa pobara odlo`uvawe na sednicata i kako Cile }e go prokomentira istapuvaweto na ~etvoricata do v~era negovi istomislenici vo nezavisna parlamentarna grupa, koi samo den pred toa potpi{aa izjava deka cvrsto stojat zad alternativnata opredelba za promena na vlasta. Vo celata ovaa igra o~igledno e deka se vrtat golemi iznosi pari po principot koj dava pove}e, pa na ovoj na~in mo`e da se iskomentira i istapuvaweto na Pavle Todorovski, Risto Spana}ov, Alija [ahi} od DA i Amdi Bajram od Sojuzot na Romite, vo nezavisna prateni~ka grupa, iako tie, da potsetime u{te edna{, potpi{aa deka }e glasaat za pa|awe na Vladata. Na ova se nadovrzuvaat i {pekulaciite deka premierot Georgievski na potesnoto rakovodstvo na sostanokot vo Pantelejmon im predo~il so koj fond raspolagaat za za~uvuvawe na negoviot kabinet. Izjavata na Premierot vo nedelnoto intervju na MTV deka se vo igra pazarewa me|u pratenicite i partiite i deka se nudi "s# i se{to", mo`ebi go objasnuva vakviot epilog od parlamentarnata kriza.

LI^NITE INTERESI NAD SE!

Otkako se slu~i ova vo Parlamentot, premierot Georgievski po~na poinaku da razmisluva i izjavi deka ako ministrite od DA navistina sakaat da ostanat vo Vladata, toj }e go povle~e baraweto za nivnoto razre{uvawe. No, tie, kako {to veli toj, izrazija `elba da ja napu{tat Vladata i deka toj samo nivnata `elba ja formaliziral. Ako Premierot navistina re{i da go povle~e baraweto za razre{uvawe na ministrite od DA, toga{ bi mo`elo da se slu~i da go povle~e i razre{uvaweto na direktorite na javnite funkcii od DA, so {to gi kazni alternativcite na Cile za nivnoto izleguvawe od Vladata i nivnoto pridru`uvawe na Crvenkovski.

Georgievski `ali {to interpelacijata e svedena na prikazna i deka nea s# u{te ja nema. Dali od razgovorite so PDP, koi gi najavi Georgievski, a koi spored nego se odvivaat dosta seriozno, }e ima novo predomisluvawe vo redovite na PDP? ^udna e i izjavata na eks- pretsedatelot na PDP, Abdurahman Aliti, koj re~e deka saka da padne Vladata, no deka nema da glasa za nejzinoto pa|awe.

Iako Gu{terov na sredbata so Georgievski izjavi deka nema da u~estvuva vo vlada so Demokratskata alternativa, {pekulaciite velat deka }e dojde do podelba na pratenicite na LP, odnosno Stojan Andov i Slobodan Danevski }e go poddr`at mnozinstvoto na Georgievski, a Qatif Pajkovski }e glasa za pa|awe na Vladata.

Vakviot kraj na "me|upartiskite pregovori" mo`ebi be{e neizvesen, no od ona {to mo`evme da go vidime i da go slu{neme ovie dve-tri nedeli, edno e sosema izvesno. Na pratenicite i na ~elnicite na partiite {to pregovaraa, bez isklu~ok, ne im be{e va`no dali }e ponudat konkretni re{enija za problemite i dali dr`avava utre }e odi po nagorna ili nadolna linija, ami najva`no im be{e da se ispazarat za {to podobra pozicija vo Parlamentot, se razbira i vo Vladata, i na toj na~in da si ja osiguraat svojata, li~na, idnina. Za idninata na Makedonija i na obi~nite smrtnici koi `iveat vo nea, toa e pove}e od o~igledno, ne mu ja misli nitu edna prateni~ka grupa vo ovoj parlamentaren sostav, a tuka sekako se i nezavisnite pratenici. Novoto parlamentarno mnozinstvo, so ogled na toa kako e rodeno, za ovoj narod nema da donese ni{to podobro.