Promocija na "Oktoih" vo Soborniot hram vo Skopje

ZLATNITE GLASOVI NA HOROT "SVETI JOVAN KUKUZEL"

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Pokraj poglavarot na MPC, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan, Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski, na ovaa promocija prisustvuvaa i Mitropolitot Agatangel, porane{en Povardarski Mitropolit, avtorot na knigata, prof. Sotir Golabovski, bogoslovi od Srednoto bogoslovsko u~ili{te "Sveti Kliment Ohridski", s. Dra~evo (Skopje) i golem broj vernici
  • Avtorot i kompozitor, g. Sotir Golabovski, uspeal ovoj zlaten prira~nik po crkovno peewe da go pretvori vo edna sinteza na muzi~kiot duhoven sluh

Vo sredata na 15 oktomvri, vo Soborniot hram "Sv. Kli-ment Ohridski" seodr`a edna zna~ajna duhovna sredba so kamerniot hor "Sveti Jovan Kukuzel". Ovaa ve~er se odr`a i promocija na knigata po crkovno peewe "Osmoglasnik" (Oktoih), kniga na staromakedonsko peewe upotrebuvano vo staro vreme vo Makedonija.

Pokraj poglavarot na MPC, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan, Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski, na ovaa promocija prisustvuvaa i Mitropolitot Agatangel, porane{en Povardarski Mitropolit, avtorot na knigata, prof. Sotir Golabovski, bogoslovi od Srednoto bogoslovsko u~ili{te "Sveti Kliment Ohridski", s. Dra~evo (Skopje) i golem broj vernici.

Treba da odbele`ime deka ovaa ve~er ima{e svoj vozvi{en duhoven ~in i na svoite gosti i na prisutnite vernici im priredi edna nezaboravna duhovna ve~er. Za prekrasnata atmosfera na staroto makedonsko crkovno peewe pridonesoa i zlatnite glasovi na ~lenovite na kamerniot hor "Sveti Jovan Kukuzel".

"Osmoglasnikot" pretstavuva visok dostrel na ova peewe koe umee da n# nahrani so svetlozra~en napev i da n# prenese vo negovite tajni.

Ovaa bogata ve~er ima{e i svoe vozvi{enie zatoa {to horot i negovite ~lenovi uspeaja da ni go dolovat najvisokiot stil na peeweto, so koj{to knigata pretstavuva vrven prira~nik.

Avtorot i kompozitor, g. Sotir Golabovski, uspeal ovoj zlaten prira~nik po crkovno peewe da go pretvori vo edna sinteza na muzi~kiot duhoven sluh. Site nie koi{to bevme prisutni vo hramot, }e gi poneseme vo na{ite srca i du{i, skapocenite migovi na ovoj "Osmoglasnik" i na negovite protagonisti - pesnite.

So eden zbor, ovaa duhovna ve~er trajno }e n# potsetuva na zlatnite glasovi i duhovniot ciklus koj{to ni go prezentira{e knigata na profesorot Sotir Golabovski - "Osmoglasnik".

Site tvorci i izveduva~i na ovaa staro makedonsko crkovno peewe i neprocenlivata vrednost na ovaa kniga, pretstavuvaat nezaboravna ve~er na duhovno horsko bla`enstvo. Ovaa horska ve~er i migovite niz koj{to n# vode{e kamerniot hor "Sv. Jovan Kukuzel", ostanuvaat kako zlaten gerdan na staroto makedonsko crkovno peewe.