CRKOVNO PEEWE: Gospodin Kosta Georgievski, ~len na Horskoto dru{tvo "Ko~o Racin" od Skopje

^ETIRI DECENII SO DUHOVNATA MUZIKA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Vo Horskoto dru{tvo "Ko~o Racin", gospodinot Kosta Georgievski ~lenuva od 1960 godina. Kako dolgogodi{en ~len na horot toj bil na site mo`ni natprevari vo biv{a Jugoslavija i nadvor od nea na internacionalni festivali, prete`no vo Evropa i toa Holandija, ^ehoslova~ka, Ungarija, Rusija, Grcija i drugi

Horskoto muzi~ko dru{tvo "Ko~o Racin" postoi od 1944 godina, a formirano e vo seloto Gorno Vranovci. Prv negov dirigent e Trajko Prokopiev, a potoa na ~elo na ova poznato horsko-muzi~ko dru{tvo stojat imiwa kako {to se \or|i Smokvarski, Kiril Spirovski, Stojan Stojkov, Letka Dimovska, Goce Kolarovski.

Ovoj hor broi 45 ~lena, okolu petnaeset ma`i i pove}e `eni. Vo Horot se neguvaat pesni so folklorna tematika, operska arija i staroslovenski crkovno-duhovni pesni.

Horot "Ko~o Racin" e dobitnik na Oktomvriskata nagrada, Klimentova nagrada i 13-Noemvriska nagrada.

Momentalno dirigent na Horot e Ilija Stefanovski i dvapati nedelno se odr`uvaat probi.

QUBOV OD DETSTVOTO

Gospodinot Kosta Georgievski e roden vo seloto Kowsko, Gevgelija. Toj za svojata prva qubov veli:

"Od najranoto detstvo ja zasakav horskata muzika, bidej}i postojano bev vo dopir so horskata crkovna muzika. Dedo mi be{e sve{tenik i postojano bev prisuten v crkva kade {to imav mo`nost da ja slu{am i do`ivuvam taa crkovna pesna. Od mojata ~etirigodi{na vozrast koga verojatno prvpat sum bil vo dopir so taa muzika, sum ja zasakal i taa qubov kon horot s# u{te me sledi".

Horot "Ko~o Racin" vo 1995 godina

Vo Horskoto dru{tvo "Ko~o Racin", g. Kosta Georgievski ~lenuva od 1960 godina. Kako dolgogodi{en ~len na horot toj bil na site mo`ni natprevari vo biv{a Jugoslavija i nadvor od nea na internacionalni festivali, prete`no vo Evropa i toa Holandija, ^ehoslova~ka, Ungarija, Rusija i drugi. Poslednoto nadvore{no gostuvawe na Horot "Ko~o Racin" be{e vo Ni{ na festivalot "Jugoslovenske horske sve~enosti", koj se odr`uva sekoja vtora godina i na koj u~estvuvaa sedumnaeset horski grupi od pove}e dr`avi od Evropa. Sekoja vtora godina Horot prisustvuva na festivalot na site horovi od Makedonija {to se odr`uva vo Tetovo. Horot "Ko~o Racin" isto taka bil dvapati na natprevaruvawe vo Holandija i ~etiri pati vo Italija.

Od natprevaruvaweto vo Italija

Gospodinot Kosta Georgievski e isto taka aktiven ~len i vo horot "Borec" od Skopje kade {to e vklu~en u{te od samoto formirawe. Horot "Borec" e formiran vo osumdesetite godini i gi neguva partizanskite pesni. Za ovoj hor Kosta veli:

"'Borec' mnogu ~esto dava koncerti, eve za edinaesetti oktomvri dade ~etiri koncerti. Borcite i rezervnite voeni stare{ini u~estvuvaat pri odr`uvaweto na koncertite i toa se prekrasni sredbi. Jas sum aktiven ~len na dvata hora, me|utoa horot "Ko~o Racin" mi e mati~en hor i s# u{te sum vo negovata uprava".

Ovoj Hor broi ~etirieset ~lena i neodamna u~estvuva{e na Sobirot na generacii borci {to be{e organiziran vo Veles.

PODMLADOK

Redovno doa|aat novi ~lenovi i taka sostavot na horot se podmladuva.

Na probite, kako {to veli prviot tenor vo horot, doa|aat site ~lenovi, a koj }e pee na nastapite odreduva dirigentot. Go sakam horot i horskoto peewe, dolgo vreme rabotev vo "Alkaloid", a penzioner sum ve}e deset godini i aktivno sum posveten i na horskoto peewe i na grupata "Pletenka". Ovaa grupa ispolnuva starogradski pesni, a formirana e vo 1986 godina vo "Alkaloid". Vo tekot na svoeto postoewe kade {to gostuval horot "Ko~o Racin", tamu gostuvala i grupata. Koga se gostuva nadvor od Makedonija, interesot na na{ite iselenici e golem. Sekoga{ sme toplo i srde~no primeni i zadovolstvoto e golemo koga se nastapuva pred na{ite iselenici.

Horot nastapuval zaedno so Vaska Ilieva i Aleksandar Sarievski

Za svojot ~etiriesetgodi{en sta` vo horskoto peewe i dru`ewe so muzikata, gospodinot Georgievski veli:

"Ve}e ~etirieset godini se dru`am so pesnata i sum aktiven ~len na Horot. Vo Horot site funkcionirame kako edno semejstvo i pesnata e taa koja n# zbli`uva i pravi da se ~uvstvuvame prekrasno. Svedo{tvo za toa e dvaesette braka koi se sklu~ile dosega pome|u ~lenovite i vo idnina planirame da se odr`i edna sredba na generacii i da se odbele`i ova dolgogodi{no postoewe na Horot".