Koordinativno telo za za{tita na crkovnite objekti

IKONITE VO EPARHISKI GALERII

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Edna od zada~ite na koordinativnoto telo e da napravi uvid vo site crkvi i manastiri vo zemjava, a ikonite koi{to imaat golemi kulturni i umetni~ki vrednosti da bidat za{titeni i izlo`eni vo galerii vo eparhiskite centri

Ministerstvoto za kultura formira koordinativno telo za za{tita na crkvite i manastirite {to se proglaseni za spomenici na kulturata. Pri~ina za formirawe na edno vakvo telo se s# poza~estenite uni{tuvawa na crkovnite objekti od poedinci i grupi. Poradi alarmantnata sostojba na na{eto kulturno nasledstvo procesot na nivna za{tita }e bide dolg i bara golemi finansiski sredstva, vreme i stru~en kadar. Edna od zada~ite na koordinativnoto telo e da napravi uvid vo site crkvi i manastiri vo zemjava, a ikonite koi{to imaat golemi kulturni i umetni~ki vrednosti da bidat za{titeni i izlo`eni vo galerii vo eparhiskite centri. Ova najmnogu se odnesuva na ikonite {to se nao|aat vo crkvite vo nedostapnite planinski predeli koi ~estopati se meta na ograbuva~ite.

S# po~esto se slu~uva grupa gra|ani da pravat nekakvi obidi za obnovuvawe na crkvite, no nivnata kompetentnost e somnitelna. Poradi vakvata pojava, koordinativnoto telo treba da vnimava pri gradeweto na novi crkvi ili manastiri taka {to da bidat za~uvani site tradicionalni i zakonski principi.

Vo plan e otvorawe stranica na Internet, na koja }e bidat prika`ani site ukradeni ikoni (okolu 150) koi se nadvor od zemjava. Veb-stranicata sekako }e bide od ogromno zna~ewe zatoa {to postoi mo`nost barem del od ukradenite ikoni da bidat vrateni.