GRI@A ZA SPOMENICITE: Nov proekt za za{tita na spomenikot na kulturata

LOKALITETOT SKUPI - ARHEOLO[KI PARK

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • So proektot za redefinirawe na granicite i vrednostite na Skupi to~no }e se utvrdat bedemite i }e se opredelat zonite na gradot

Del od Skupi e nepovratno uni{ten, taka {to potrebno e vedna{ da se prezemat aktivnosti i da se so~uva ona {to e ostanato. Zemji{teto na gradot Skupi e plitko i ve}e na desetina santimetri dlabo~ina se nao|aat arheolo{ki naodi. Na toe mesto poslednive 40 godini se izgradeni monta`ni baraki, koi imaat plitki temeli. No postojat i masivni gradbi ~ii temeli se dlaboki i do 4 metri. So niv, vo nekoi delovi od anti~kiot grad, kulturnite sloevi se uni{teni i ne postoi mo`nost tie da se dokumentiraat.

Spomenikot na kulturata - arheolo{kiot lokalitet Skupi kaj Zloku}ani so noviot urbanisti~ki plan na Skopje }e bide arheolo{ki park. Na toj na~in lokalitetot }e se za{titi, a sostojbata so gradewe novi objekti vo Zloku}ani }e se kontrolira. So proektot za redefinirawe na granicite i vrednostite na Skupi to~no }e se utvrdat bedemite i }e se opredelat zonite na gradot. Spored Lidija Damjanoska-Apostolska, direktorka na Gradskiot zavod za za{tita na spomenicite na kulturata, granicite na lokalitetot }e se preciziraat po zna~ewe i vrednost i }e se odredi nov re`im na za{tita.

Nekoi delovi od bedemite na Skupi se nao|aat na privatno zemji{te taka {to mora da se re{at imotno-pravnite odnosi. Treba da se vodi smetka za naselenieto {to sega `ivee na bedemite na Skupi. Starskiot dom {to se nao|a vedna{ do bazilikata najverojatno }e se premesti.