POLITI^KI DALTONISTI

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Makedoncite na izborite se poka`uvaat kako politi~ki daltonisti, imeno naj~esto gi izbiraat povtorno onie politi~ari koi najmnogu gi izla`ale, ili najmnogu gi kradele, tepale ili maltretirale. Namesto narodov da izbira kvalitetni kandidati, makedon~eto naj~esto izbira takanare~eni "lideri", koi so godini figuriraat na politi~kata scena vo Makedonija, doka`ani nesposobwakovci, koi go motaat narodov pove}e decenii.

Ako se pojavi nekoj nov kandidat, vo slu~ajov kako {to be{e Gu{terov, odma }e mu najdat mani i kritiki, te on bil mnogu bogat, ne bil politi~ar i sli~no. Vo republikanskiot sistem, koj jas li~no ne go podr`uvam, e mnogu va`no kakov kandidat }e se izbori za slednite ~etiri godini, bidej}i ~etiri godini se relativno dolg period vo koi mo`e dr`avata da se podigne ili uni{ti.

Vo poslednive deset godini otkoga imame demokratski izbori, dr`avava ja vodat premladi politi~ari, bez takare~i nikakvo `ivotno iskustvo. Otuka proizleguva vo prvite sedum godini, namesto razvoj imame zastoj i golemo zadol`uvawe na makedonskata ekonomija. Vo poslednive dve godini se zabele`uva pozitiven bilans vo ekonomijata i poseriozni ~ekori kon demokratijata. Od druga strana gledame golema problematika kon nacionalnoto pra{awe, o~igledno ovaa vlada ima golemi nacionalni kompleksi, blago re~eno.

Pozitivniot bilans vo ekonomijata se dol`i vo prv red na istrukciite od svetskata banka, konkretno od nejziniot pretstavnik gospodinot Banarxik koi ni gi dava smernicite za razvoj na edna zdrava ekonomija. Pri toa voveduvaweto na danokot na dodadena vrednost, dovede do zgolemuvawe na dr`avniot buxet. Jas toa, u{te vo 1990 godina mu go predlo`iv na Tu|manoviot sekretar vo Zagreb, no ~ovekot toga{ mnogu ne me razbra, on be{e po profesija katoli~ki sve{tenik i ekonomijata ne ja razbira{e. Mnogu podocna i Hrvatska vovede DDV, no seu{te mnogu pred Makedonija. Makedonija posledna vo Evropa go vovede ovoj danok i ne treba da ne ~udi zo{to na{ata ekonomija e edna od poslednite vo Evropa.

So zgolemuvawe na cenite na naftenite derivati, se namali nivnata pobaruva~ka, a so toa se smalija i akzizite (danokot), koj osetno go popolnuva{e dr`avniot buxet. Isto taka OKTA ne e vo makedonski race i tuka dr`avata nema dobra kontrola na svoite prihodi.

Interesno da se napomene deka rafinerijata OKTA odma posle lokalnive izbori na dva pati vo rok od deset dena, gi poka~i cenite na naftenite derivati, taka da sega sme lideri vo zapadniot balkan, po cenata na benzinite.

Ot tuka poizleguva deka OKTA ja direkno podr`uva{e pozicijata na poslednive komunalni izbori, {to na zapad se smeta za golem prekr{ok, odnosno se ~ustvuvaat bira~ite izmanipulirani. No, kako {to gledame ovde{nive politi~ari toa ne go zabele`uvaat a narodot ne reagira, balkanska rabota. Denovive Radmila Kiprijanova koja e predlo`ena za ambasador vo USA, ~eka ve}e mesec dena da presedatelot Trajkovski i gi predade diplomatskite akreditivi. Prethodno istata gospo|a ~eka{e pove}e od {est meseci da amerikancite ja prifatat nejzinata kandidatura. Poznato e deka Amerika ne trpi nikakvi diplomati so dlaboko komunisti~ko minato i toa be{e jasen znak za Kirpijanova deka e ona tamu nepo`elna. I ako Trajkovski i gi dade akreditivite {to mo`e sega Makedonija od takva ambasadorka da o~ekuva. Prakti~no ni{to, ona tamu samo politi~ki }e vegetira, dr`avata Makedonija sekoj mesec mora da ispra}a po pedeset iljadi dolari, kolku se tro{ocite za edna ambasada i od seto toa Makedonija }e ima samo {teta i nikakva korist.

Denovive slu{navme za u{te edno ambasadorsko "~udo", deka makedonskata ambasada vo Berlin ~inela preku deset miliona marki. Samo za grade`niot plac vo Berlin bile plateni pet miliona marki. O~igledno tuka ima golemi preteruvawa, no toa e taka koga dr`avata nema pregled na svoite izdatoci. Sega na golemo vladata trubi deka bara rebalans na imotot od porane{na Jugoslavija i nejzinite ambasadi, a nie istovremeno frlame ogromni pari vo nekontrolirani makedonski ambasadi. Za sega{nive makedonski ambasadi ima mnogu {to da se pi{uva, no toa vo druga prilika. Golemi ~uda se sposobni na{ive novi ambasadori da napravat, iznenaduvawata doprva prestojat.