Po odr`uvaweto na lokalnite izbori 2000

GORE[E MAKEDONIJA ZA MAKEDONIJA

m-r Vele ALEKSOSKI

  • Sega gi palevme {umite, a na "parlamentarnite" i ku}ite?!

Kako {to & e poznato na makedonskata, a bogami i na evropskata javnost, prviot krug na lokalnite izbori vo Republika Makedonija se odr`a na 10 septemvri, a vtoriot na 24 istiot mesec.

Liderite na politi~kite partii, borej}i se za sopstvenoto "gnezdo" (fotelja), im dadoa takvi dimenzii na lokalnite izbori {to vo javnosta se dobi vpe~atok kako da stanuva zbor za parlamentarni izbori, odnosno dobivawe na dr`avnata vlast. Vo borbata "da se bide ili ne" opozicijata na ~elo so SDSM go potro{i celiot politi~ki i kampawski arsenal, dodeka pozicijata, dlaboko rovovski vkopana, odvreme - navreme odgovara{e so "te{ka artilerija".

Ako! Bez konkurencija taa bi se uspala, a naviknatite na "ve~no vladeewe" (sega simnati od vlasta), so nov imix, so "golemo" patriotsko ~uvstvo i "anti~ki koreni" mu vetuva{e na elektoratot deka po nivnoto vra}awe "}e pote~e med i mleko". I {to gledavme nadvor od salite i plo{tadite?! "Gori ogan, aaa...." (Zdravko ^oli}). No, ne vo pesna opean, tuku vistinski po`ar, duri i ku}ite na okolnite sela gi zagrozi.

PODMETNAT PO@AR NA DENOT NA MITINZITE

Letnite po`ari, po~esti vo isto~niot otkolku vo zapadniot del na dr`avava, besneeja i napravija pogolemi {teti otkolku koj bilo dosega{en okupator, porobuva~, Tatar, Avar i koj u{te ne. Zna~i lutite politi~ki protivnici od na{iov region, go do~ekaa "na no`" mitingot na VMRO-DPMNE i DA {to se odr`a vo Skopje, ve~erta na 21 septemvri, a nekoi duri i gi zapalija triesetgodi{nite bor~iwa (nasadeni od entuzijasti mladi vele{ani, sega sredove~ni i v~udovideni Makedonci), a seto toa gore{e za da se sopne protivnikot da mu propadne mitingot, "da mu umre kozata na kom{ijata ili gazdata na kom{ivskata koza"!?

Zna~i, gore{e Makedonija za Makedonija!

Upotrebuvaj}i go turcizmot (sekoja ~est na Turcite, se~ele ama ne po`arele), "Rezil da ni e i jaz'k", za{to sme uni{tuva~i, ne samo na {umite i mladite fidanki, tuku i na sopstveniot rod ~ovekov - na idnite generacii. Sega{nive {teti so vekovi }e se nadomestuvaat i nikoga{ ne }e se nadomestat. Si gi ubivme sopstvenite ~eda, ubivaj}i go `iviot svet vo na{ata neposredna okolina.

Ne e na{e da gi identifikuvame piromanite ili nivnite inspiratori i pottiknuva~i, ama e redno site nie da se zasramime, poradi toa {to ne samo vo makedonskiot rod, tuku op{to me|u nas i so nas `iveat lu|e-yverovi, lu|e - nelu|e, kanibalisti.

Ako za lokalnata vlast se palea {umite, belite drobovi na prirodata, treba li da si gi palime i ku}ite i stanovite sose stanarite za da se osvojat parlamentarnite izbori, za da se dojde na vlast, a s# vo ime na narodot, rabotej}i protiv narodot i protiv samite sebe?

Sram i aram na site u~esnici, statisti i gleda~i na pretstavata "Makedonija vo plamen".