NAMESTO ANKETA: Na{ite stopanstvenici za dava~kite kon dr`avata

PROTIV DANOCI, AMA ANONIMNO!

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Ako so koja bilo anketa, obi~nite lu|e stanuvaat subjekt na op{testvoto, a nivniot zbor - poraka, vo slu~ajov porakata govori deka vo Makedonija slobodnoto izrazuvawe ne postoi
  • "Rabotime 20 dena vo mesecot za dr`avata, a 10 dena ostanuvaat za nas", be{e odgovorot na eden na{ ispitanik koj insistira{e da ostane anonimen

Na{iot nedelnik, za `al, ne uspea vo svojata namera da realizira anketa vo koja }e bidat vklu~eni samo stopanstvenici. Iako do okolu ~etiriesetina firmi be{e dostaveno pra{awe po faks so {to sakavme da dobieme pismeni odgovori, povratni informacii ne dobivme. Bidej}i vo periodot od edna nedela ne dobivme odgovor na pra{aweto (osven eden), se obidovme da anketirame biznismeni, du}anxii, sopstvenici na firmi, kolonijali i cve}ari na teren.

Ako so koja bilo anketa, obi~nite lu|e stanuvaat subjekt na op{testvoto, a nivniot zbor poraka, vo slu~ajov porakata govori deka vo Makedonija slobodnoto izrazuvawe ne postoi. Ova naveduva na zaklu~okot deka nema demokratija, bidej}i lu|eto se pla{at da go ka`at svoeto mislewe, so obrazlo`enie deka }e si imaat rabota so inspekcii.

ANONIMNOST

Vo potraga po odgovori na na{eto pra{awe, iznenaduva faktot deka pove}eto ispitanici sakaa da ostanat anonimni, no mislewata bea re~isi sli~ni deka dava~kite kon dr`avata (Danok na dodadena vrednost, personalen danok, danok na dobivka, akcizi) se previsoki i deka istite treba da se namalat.

"Rabotime 20 dena vo mesecot za dr`avata, a 10 dena ostanuvaat za nas", be{e odgovor na eden na{ ispitanik koj instistira{e da ostane anonimen.

Drugi bea zagri`eni od mo`nata navala na inspekcii, a nivniot odgovor be{e: "Koj }e se rasprava posle so inspekcii". Bidej}i ova e "demokratska" dr`ava, pravoto za diskrecija na anketiranite }e go po~ituvame dokraj.

SAMO VETUVAWE

Na svojot miting vo 1998 godina, na plo{tadot "Makedonija", sega{niot Premier, toga{ vo opozicija, jasno istakna deka carinite i danocite treba da se namalat. Sega toj se fali so Buxetot koj go napolni po voveduvaweto na DDV.

Samo za primer }e ja zememe proda`bata na novi avtomobili koi se preoptovareni so dava~ki (25 otsto i 19 otsto) dodadeni na proda`nata cena.

Ako stopanstvenicite bea preoptovareni so danoci vo periodot na vladeeweto na SDSM, ovaa Vlada veti nivna promena, odnosno namaluvawe, no ne i voveduvawe na novi i povisoki. I ovoj pat se poka`a deka vetuvawa ne se ispolneti.


PRA[AWE

Mislite li deka dava~kite kon dr`avata (DDV, personalen danok, danok na dobivka, akcizi...) se previsoki i dali istite treba da se namalat?

So ogled na va{ite brojni obvrski kon dr`avata, dali i taa gi ispolnuva svoite obvrski kon Vas, odnosno dali Vi obezbeduva kakvi bilo uslovi za poefikasno stopanisuvawe?


 

Vo vrska so pra{aweto za dava~kite kon dr`avata: DDV, personalen danok, danok na dobivka, akcizi, mislime deka site ovie dava~ki se previsoki i predizvikuvaat golemo optovaruvawe vo stopanisuvaweto i zatoa se zalagame da se namalat, so {to bi se namalila i taka krevkata likvidnost, odnosno kaj golem broj nelikvidnost vo stopanstvoto.

Vinarska vizba "Tikve{" - Kavadarci