POGLEDI: Kriminalot na{e sekojdnevie

]E SE [VERCUVAME LI I ZA EVROPA?

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Iako vistinata ni pa|a te{ko na site, {vercot e na{eto sekojdnevie. Se razbira, za nekoi akcii samo se {pekulira, no edna na{a stara izreka veli: "Vo sekoja laga ima polovina vistina"
  • Namesto da go suzbiva kriminalot, Vladata go sozdava. Sozdade roj bezrabotnici, koi vaka ili onaka si se snao|aat, robi~ka na belo, malku crno do nijansa na sivo

Makedonija, odnosno nejzinite vlasto-dr{ci, postojano razmisluvaat kako i taa, na{ava dr`avi~ka, da vleze vo evropskata ku}a. A, da se bide ~len na evropskoto semejstvo zna~i da se imaat i odredeni benificii i za dr`avata i za narodot. No, za takvo ne{to, za `al s# u{te }e se potime doka`uvaj}i se vo site oblasti od na{eto `iveewe, a osobeno vo oblasta nare~ena {verc ili poblago re~eno siva ekonomija {to vo prevod bi zna~elo brza i lesna zarabotuva~ka.

Iako vistinata ni pa|a te{ko na site, {vercot e na{eto sekojdnevie. Se razbira, za nekoi akcii samo se {pekulira, no edna na{a stara izreka veli: "Vo sekoja laga ima polovina vistina". Sepak, vo kuloarite kade {to nema kameri, diktafoni i aparati se zboruva za site mo`ni verzii na {verc. Najnovite muabetewa se odnesuvaat na pereweto pari na porane{niot pretsedatel na SR Jugoslavija, Slobodan Milo{evi}. Vakvite, ve}e javni {pekulacii, vo koi me|u drugoto se spomnuvaat i imiwa na mnogu makedonski firmi, pred o~ite na svetskata javnost, sigurno nema da bidat pozitivni za na{ava dr`ava.

[VERCERSKI KANALI

Ne taka odamna se pobuntuvaa i makedonskite mlekoproizvoditelite na ~elo so svojot lider Tantarov, koi baraj}i go kanalot na {verc so mleko dojdoa do KFOR, koj ovde vo Makedonija e dojden za red drugi misii, a najmalku za {verc so mleko. Minaa nedela-dve, se istura{e mlekoto, "se nosea" kravi pred Vladata, site izjavuvaa svoi verzii i rabotata leka-poleka si se zata{ka.

Pred izvesno vreme se zboruva{e za {verc so humanitarna pomo{. Ovoj pat se po`alija proizvoditelite na proizvodi od testo, koi otvoreno rekoa deka makaroni od humanitarna pomo{ se prodavaat vo prodavnicite na "Mexik"-{opovite za cena od 30 denari, ~ij{to sopstvenik e "Makpetrol".

Nelegalno se vnesuvaat i tekstilni proizvodi od Bugarija, a na grani~nite premini na{ata carina proizvolno si carinuva lu|e. Za niv nema {verceri i ne{verceri. [tom si oti{ol vo sosedstvoto da si kupi{ ne{to za sebe, pa makar i eden par ~orapi, ima da si plati{ carina ~ija{to visina se odreduva po principot - "od kade duva vetrot".

OD CRNO DO SIVO

Na zelenite pazari mo`at da se najdat site vidovi cigari i alkohol, od stransko i doma{no proizvodstvo so mnogu poniski ceni od onie vo du}anite, ama ni racii ne pomagaat. Cigari prodavaat duri {estgodi{ni deca koi u~at "~esno" da si go zarabotat lebot.

Ako poimot {verc go zamislime kako eden krug vo koj ima pomali, i pomali, i pomali... vo centarot se drogata i oru`jeto. Najdobrite kanali i bunkeri so oru`je, i staro i novo, se pronajdeni vo na{ava dr`avi~ka. Za `al, nekoi mislat deka za vakvoto otkritie treba da dobijat orden.

Namesto da go suzbiva kriminalot, Vladata go sozdava. Sozdade roj bezrabotnici, koi vaka ili onaka si se snao|aat, robi~ka na belo, malku crno do nijansa na sivo. Se prodavaat dr`avni firmi na firmi koi trguvaat so hartii od vrednost, {to e sli~no kako i bonovite na Yingo, za negovite vraboteni da kupuvaat vo prodavnicite na "Sileks", koi re~isi se prazni. Ili, se prodavaat firmi na stranski investitori koi, spored nekoi, ne ni postojat.

Se {vercuva i benzin, zatoa {to vo Kosovo i SRJ e poevtin od na{iot.

Nie sepak sme evropski nastroeni i vo toj pogled duri i vremeto si go terame so Evropa.

A, kriminal e i proda`bata na nacionalnite interesi. Va`no e ne{to da se {vercuva, pa makar i dr`ava sose narod.