Ogledalce, ogledalce

DR@AVATA, TOA SME NIE!

Gog ma Gog

Vo eden zapis na Donski, mi se ~ini 21 septemvri ovaa godina, ~itam za prestojot na svetcite Jovan Petar i Presveta Bogordica vo Makedonija. Vsu{nost za istorijata {to ne treba da bide samo minato.

Majkata Bo`ja, gi izgovara onie ~udesni zborovi: "Ova mesto (Makedonija) neka bide del od mene i od Mojot Sin i Moj Bog. Bo`jata blagodet neka vladee so ova mesto i so ovde{nite `iteli koi so vera i so pobo`nost se dr`at do zapovedite na mojot Sin i mojot Bog. S# {to }e im treba za `ivotot na Zemjata tie }e go imaat vo izobilstvo i bez nekoj pogolem trud i }e im bide podgotven `ivotot nebeski i do krajot na vekot nema da ja otstapat od ova mesto milosta na mojot sin, a jas }e bidam za{titni~ka na ova mesto i negova sesrdna za{titni~ka pred Boga".

Velat, Tvorecot (Demijugot) sozdavaj}i ja Zemjata i `ivotot na nea, prvo {to napravil e da ja osveti... Na site nejzini prostori. Retki se tie kat~iwa, kako Makedonija na primer, {to se osveteni i za{titeni posebno, vo isklu~itelni priliki za osvetuvawe od sveti pratenici na tvorecot Bog.

Osvetuvaweto ne go smetam "bo`ja tapija" za sre}en i miren `ivot, za vek i vekov. Me|utoa, od kade tolkavi nesre}i i zla na onaa makedonska bibliska zemja, na koja duri za{titni~ka & e Presveta Bogorodica? Odgovorot im go ostavam na tie {to go znaat, a nie smrtnite treba da go barame i da ne `iveeme vo iluzija deka sme go na{le.

Na sebi~niot ~ovek, velat, ne mu pomaga ni najmo}niot protektor (za{titnik), oti samiot toj ne po~ituvaj}i gi pravilata na prirodata, vsu{nost se nastrvuva protiv samiot sebe.

Mnogu godini po istoriskata izreka na Luj 14, se kr{at kopja, {to vsu{nost "sakal da ka`e" francuskiot imperator, koga ja izgovoril onaa pro~uena re~enica: "L'état c'est moi" (Dr`avata, toa sum jas).

Znaete li kade e dilemata? Dali ona famozno prvo lice ednina e izgovoreno so "malo" ili so "golemo" - J! Toa Luj 14 ne stasal da go objasni. Svetot poznava takvi "misterii"!

Po pojavata na Aleksandar Makedonski i negoviot prodor dlaboko na Istok do Indija, mi se ~ini deka sekoj Makedonec si zel za pravo svoeto ego da go potpi{uva so golemo "J". Zloupotrebeno li e minatoto na Aleksandar Makedonski ili Aleksandar Makedonski ja zloupotrebil na{ata idnina?! [to i da e ima nekoe dlaboko nedorazbirawe me|u nas samite.

Ne sum privrzanik na opie {to koristat silni kvalifikacii za odredeni sostojbi. I site 2.222.222, od 2.222.223 Makedonci da se "ne~esni", sepak mnogu e zna~ajno i vredi da imame dr`ava samo za toj eden edinstven ~esen Makedonec.

A, uveren sum deka e obratno. Toga{ zo{to ja razdr`avuvame dr`avata makedonska na koja imame pravo da se potpreme, vo nea da se krstime, so nea da `iveeme, da se raduvame i taguvame. Dr`ava, navistina mnogu gordo zvu~elo, i mnogu za{titni~ki deluvalo.

Me|utoa, odnesuvaweto kako da ne ni e vo toj pravec i za tie celi. Lu|eto vo vrvot na vlasta, zaedno so lu|eto od "dnoto" na dr`avata, pravat edna nehomogena celina, vo koja temelite se kriminalni. Zavrtete se samo malku okolu sebe, }e vidite nedopirlivi mo}nici, koi barem da imaat nekakva (intelektualna, stru~na, zanaet~iska...) mo}.

Za `al, nivnata mo} e da go izgiraat Zakonot i "igrata" da ne im bila sankcionirana. Tie se nad Zakonot.

Nie dozvolivme partiite da ni se pretvorat vo zakoni. Partijata na vlast ni e "vrhoven zakon", a drugite partii zakon~iwa. Toa {to tie }e ka`at (i }e napravat) toa va`i. S# drugo se kaznuva.

Va`at nivnite kontingenti {to gi dobivaat, samo tie znaat kako; va`at nivnite kupoproda`bi na skapi narodni imoti; va`at nivnite (posebni) parlamentarni pravila; va`at nivnite izbori... Na narodot mu ja ostavija da mu "va`i" siroma{tijata koja se pokriva so stranski donacii. Barem da imame dobri i mo}ni industrijalci koi }e vadat pari i za sebe i za makedonskata socijala?!

Te{ko, mnogu te{ko e da ti ja doniraat nekoi od strana tvojata siroma{tija. Pa duri ako toa go razbere{ kako po~est i gordost, toga{ na gluposta ve}e & nema lek.

Mnogu mi e krivo koga dr`avniot karakter na Makedonija go uslovuvame uslovno so Evropa?! Pa, toa navistina nema smisla! Evropa, taa ~udesna tvorba na krvavata istorija, nekoga{ (Bukure{t) sigurno deka napravila golema nepravda. Me|utoa, taa nepravda edna{ zasekoga{ ja eliminira Badinterovata komisija i samata Evropa: Makedonija e dr`ava. [to nie pravime za dr`avnosta na Makedonija? "L'йtat c'est moi" ne e floskula na Luj 14, toa e formula za dr`avnost na celiot francuski narod. Zatoa dr`avata makedonska toa sme site nie, a ne samo onie {to n# (ras)prodavaat!

Gog ma Gog