Makedonski pluralizam

BUM, CILE BUM

Pi{uva: Mi{ko TALESKI

  • Prvo, }e se stepale ednite, pa }e im se nafrlele drugite, pa }e vlezele bandi i huligani za da napravat red. Pa }e imalo duri i zalo`nici. I posle taka mirno i zasekoga{ i vo ve~ni vremiwa }e vladeat na{ite semo}ni
  • Denovive site se rastr~aa okolu Cileta za da go kandisaat da se "razvede" od Qub~o i da zaplovi vo novi bra~ni vodi. A, toj pak se pi{mani, na dva uma e. Da bide ili da ne bide. ]e pukne rezil, ili podobro }e bide

Mesec na previrawa, mesec na is~ekuvawa, na budala{tini i prostotilaci. Ne znae ~ovek ni koi drugi zborovi da gi odbere za da gi otslika potezite i aktivnostite na na{ite politi~ari. Namesto da se fatat za rabota i edna{ zasekoga{ da mu doka`at na narodot deka za nego rabotat, a ne za nekoi svoi li~ni celi i so toa da si ja povratat doverbata, tie se zafa}aat za raboti koi ne samo {to ne im li~at i ne im prilegaat, tuku i sekojdnevno si gi praktikuvaat. Kvalitetot ne go merat po pametta, konstruktivnosta i ideite, tuku po bezobrazieto, manguplakot i drskosta.

Krajot na mesecov e rezerviran za u{te edna interpelacija za raboteweto na kabinetot na Georgievski. Opozicijata }e se obide da gi argumentira svoite pogledi na katastrofalnite potezi na koalicionata trojka, a tie povikanite }e se obidat da se branat i u{te edna{ crnite raboti da gi prika`at kako rozovi. Kolku toa }e im uspee ovoj pat i na ednite i na drugite? Pred nekoj mesec Qub~o be{e vidno raspolo`en koga nitu samite potpi{ani 25 predlaga~i za interpelacijata ne glasaa za pa|awe na kabinetot. Kolku rabotite sega }e se izmenat? Imame nov politi~ki subjekt vo Parlamentot, VMRO - VMRO. Se {pekulira za izlez na Tupurkovski od trojnoto bra~no gnezdo, se plasiraat informacii deka barem u{te desetina VMRO-vski pratenici }e mu se pridru`at na opozicioniot tabor so {to }e se olesni rabotata za novo parlamentarno mnozinstvo.

LAVIRINTOT NA VLASTA

Go ~uvte li planot za razvojot na na{ata demokratija? Trebalo da se realizira vo Parlamentot. Duri vo Parlamentot i toa na denot na glasaweto za doverba na Georgievski i negovite sledbenici. Prvo, }e se stepale ednite, pa }e im se nafrlele drugite, pa }e vlezele bandi i huligani za da napravat red. Pa }e imalo duri i zalo`nici. I posle taka mirno i zasekoga{ i vo ve~ni vremiwa }e vladeat na{ite semo}ni. AMIN!!! Eve so ovie i sli~nite scenarija }e tapkame samo vo mesto i }e se nadevame deka eden den }e vlezeme vo EU. Malo morgen - {to velat Srbite. Takvi baraat tamu kako nas tepa~i{ta i goltari. Sekoga{ se ~udime zo{to nas i takvite kako nas n# zapostavuvaat. Zo{to s# {to }e posakame mora da projde preku nekogo i so ne~ija dozvola? Zo{to s# ni odlagaat za nekoi podobri vremiwa i godini. Se pra{uvame zo{to? Zatoa {to nalikuvame na nekoja retardirana paralelka koja sekoga{ e nepredvidliva vo svoite postapki. Sekoj mora da n# ~uva kako malo dete dali }e se pomo~ame v ga}i i so toa }e se izrezilime pred svetot na vozrasnite. Mo`ebi se smeete na ova, no i samite znaete deka e taka. Site sme berbat napraveni, ne mo`eme ve}e pred lu|e da se pojavime. Koj dojdi kaj nas samo n# falat de ova sme napravile, de ona sme napravile. Na{ive mo}nici se digaat kako kvasec. Koga }e si zaminat doma istite tie {to n# falea }e vi pratat pismo vo koe se veli: "Imate napredok vo tie i tie oblasti, no sepak }e treba da porabotite malku i na ovie na{i preduslovi, vo sprotivno ...". E, vo sprotivno se znae. Korpa. Toga{ euforijata splasnuva. Vedna{ Branko i kompanija pravat taktika. Pres - miting, pres - miting. I taka vo nedogled. Narodot zjapa i ni{to ne razbira. Samo pcue i se krsti. Sega pcovkite i boksovite spored ve}e objavenoto scenario treba od ulicite da se prenesat vo zakonodavnoto sobranie. Tamu ima da bide ... Eden Xon Vejn, drug Kirk Daglas, treta Linda Evans. Mladite pra{uvaat koj }e bide @an Klod Van Dam.

Ako prodol`ime vaka, denovite ni se odbroeni. Tie i taka ve}e po~naa da ni se odbrojuvaat. ]e se najde li nekoj da go sopre odbrojuvaweto pred da dojde do nula? Kako {to trgnale rabotite site kako da sakaat da dojde do toa.

Denovive site se rastr~aa okolu Cileta za da go kandisaat da se "razvede" od Qub~o i da zaplovi vo novi bra~ni vodi. A, toj pak se pi{mani, na dva uma e. Da bide ili da ne bide. ]e pukne rezil, ili podobro }e bide. Aj, {to gi po~na razgovorite so nekoi od opozicionerite, posle mu tekna deka dobro e da se razgovara so site, no ne za parlamentarno mnozinstvo, tuku ete taka. Branko u{te ~eka za razgovor so prviot alternativec. [to }e ispadne od siot ovoj ka{atarnik ostanuva da vidime. De im se saka, de ne im se dava. Narodot vo is~ekuvawe poleka go gubi trpenieto. Preku glava mu e od site. Koga }e dojdat ve~ernite vesti po televiziite i koga }e gi vidat nivnite "milenici", site po~nuvaat da pcujat. A {to drugo preostanuva da pravat!? Iskreno ka`ano }orsokakot vo koj zapadnavme nema kraj. Toa e eden lavirint {to go nemate sretnato nitu vo "Kotelec". Re{enieto go baraat site, no poim nemaat {to da napravat. Nekoi namerno u{te tolku gi zamrsuvaat rabotite za igrata da stane pointeresna. A, vo takvite igri se vklu~eni banki, korporacii, firmi so ne taka mal kapital, vo posledno vreme i rudnici. Duri i sopstvenata zemja ja stavija na kocka. No, sega toa ne e ve}e va`no. Va`ni se novite pregrupirawa, novite ministri, novite buxovani koi }e go vle~at makedonskiot tovar koj od den na den stanuva s# pote`ok.

"ZABORAVENOSTA" NA CILE

Dodeka site zemji okolu nas poleka izleguvaat od diviot Balkan integriraj}i se vo ona {to se vika Evropa, nie plovime nazad. Jugoslavija be{e sram za Evropa, najdolu vo najdolnata skala, a sega poglednete. Taa stana mileni~e na Evropjanite i Amerikancite. Parite sekojdnevno stignuvaat vo Belgrad. Od Germancite tolku, od [ve|anite tolku i taka vo nedogled. Srbite kako da igrale bingo. Nas pove}e n# nema na listata na investicii. Ili pak }e mora malku da popri~ekame. Makedon~eto sekoga{ ~eka. Ne mu e prvpat. No, ne e vinovna tuka samo me|unarodnata zaednica {to gi odolgovlekuva rabotite ili pak Jugoslavija {to izbi na preden plan. Vo pra{awe e a`urnosta na na{ite ovlasteni da go postignat i da se izborat za toa. A niv nikade gi nema. Treba da otidat nekade, da porazgovaraat za ne{to - tie ne oti{le. Imale drugi obvrski. Strancite }e ve ~ekaat. Apsurd.

Tipi~en primer za edno vakvo odnesuvawe na na{ite politi~ari e pismoto na direktorot na amerikanskata agencija za razvoj, Vilijam Lori, upateno do makedonskiot premier Georgievski kade {to se izrazuva razo~aranosta od postapkite na makedonskite vlasti, poto~no na alternativcite, predvodeni od Tupurkovski. Vo pismoto koe kabinetot na Premierot smogna sili da go isprati i do mediumite bukvalno pi{uva: "Tupurkovski ja posramoti Makedonija ". E, zna~i Cile napravil vistinski bum. Bum, Cile bum. Toj zna~i ne do{ol na sostanokot vo Va{ington na koj trebalo da se promovira Makedonija kako zemja zna~ajna za stranski investicii. Gledate li sega!? Nekoj vi nudi, a vie odbivate. I povtorno popularniot Cile }e se obide da najde opravduvawe deka ne e vo nego vinata, deka toj sostanok i ne e tolku zna~aen kako {to se prika`uva vo javnosta. Barem za toa go biva. Site se pravdaat i nikoj ne e vinoven. Verojatno vinoven e na{iot mentalitet i tipi~nata balkan{tina. Sekoga{ da odime posledni. Pa ne xabe velat deka yvezdite doa|aat na krajot. Nie sme od onie {to ne potemnuvaat. Imame privilegii. Za doma mo`ebi ne n# biva, ama koga }e otideme nekade nadvor, e toga{ bogami znaeme da se poka`eme. Ekstravagantno, elegantno, stru~no, kultivirano, zemete kako sakate. Za pred svetot n# biva.

SO AMDI VO EVROPA

Zatoa sega i Amdi }e go pratime vo stranstvo. I toa ne za den ili dva. ]e bide pratenik vo evropskiot Parlament, }e gi zastapuva ne samo Romite od zemjava, tuku i od Jugoisto~na Evropa. E, sega }e re~at deka Amdi ovde ne go bivalo, bil mnogu napaden. No, koga stanuva zbor za stranstvo, verojatno ~ovekot }e mora da se promeni. Ova me potsetuva na pesnata na "Evrovizija" vo Stokholm godinava koga Makedonija gi prati devoj~iwata od XXL. Taka sega }e bide i so politikata. Mnogumina so iznenaduvawe, v~udoviduvawe i razo~aranost ja do~ekaa vakvata informacija. Site si go postavuvaat pra{aweto: "Koj go prati?". Kru`at {pekulaciite deka promotor na pratenikot Bajram za vlez vo Evropa e partijata na vlast VMRO - DPMNE. Zo{to? I za toa ima odgovor. Pa, neli treba da ima interpelacija na Vladata? Sega zasega Amdi e na spisokot na DA i pri eventualen istap od Koalicijata na vlast, Amdi bi se na{ol vo opozicija. Vaka, eden glas pove}e na stranata na Qub~o mo`e da smeni mnogu. Dojde vremeto da se moli za edno, a ne za pove}e. Kombinatoriki i kombinatoriki. Koja }e bide vistinskata ja znaat samo tie. Nie samo }e naga|ame. ]e pogoduvame kako na kviskoteka i }e vi velat: "Odgovorot ne e to~en". Deneska ne treba da bidete obrazovan, intelektualec, ne treba da bidete mozok i doktor na nauki. Takvite lu|e deneska dremat vo Zavodot za vrabotuvawe so prosek 10 ili 9 i povtorno nikoj nema da gi povika da rabotat za dobroto na dr`avata. Dajte mu na va{eto dete po cel den da igra xamlii, neka se tepa i so ma{ko i so `ensko, neka ja pcue u~itelkata, neka krade lubenici po pazarite. Toa utre }e stane biznismen, }e go ima svetot na dlanka. Veruvajte taka e. Ne frlajte pove}e pari za znaewe i umeewe. Vlo`ete gi vo ne{to poprakti~no, vo ne{to {to vedna{ }e mo`ete da go materijalizirate. Ova e kapitalizam, a ne socijalizam. Ako vo socijalizmot uspehot be{e vo pametta, vo kapitalizmot toa se parite. ]e morate da naviknete na toa. Profesorite ni se dobri i dobro }e ve nau~at. Ima da bide bum.

Bum, Cile bum.