GEORGIEVSKI - CRVENKOVSKI

"Nie sme podgotveni i so Socijaldemokratskiot sojuz da razgovarame za odredeni temi i problemi {to se nametnuvaat vo politi~kiot `ivot", izjavi Georgievski.

DA - VMRO

Nema razlika me|u dvete partii vo pogled na krucijalnite pra{awa, nitu vo pogled na sproveduvaweto na reformite, postignat e visok stepen na edinstvo na stavovite po mnogu zna~ajni pra{awa vo dr`avata, izjavija Tupurkovski i Stojmenov, po sredbata vo "Aleksandar Palas".

PDP PROTIV VLADATA

Prateni~kata grupa na PDP, sostavena od 11 pratenici, }e glasa protiv Vladata na Georgievski, a odlukata e donesena po edna {iroka elaboracija na celokupnite sostojbi vo izminatite dve godini, izjavi portparolot Zahir Bekte{i.

DPMNE KUPUVA BANKA

Najgolemata partija na vlast, VMRO - DPMNE, preku Makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od vrednost kupi 13,61 otsto od akciite na Makedonska banka, a pokraj ovaa, partijata ja merka i Balkanska banka.

TUPURKOVSKI OTSUTEN

Oficijalnoto objavuvawe na Makedonskiot investicionen fond re{ivme da go odlo`ime, bidej}i zamenik- premierot Tupurkovski ne se pojavi i ne go odr`a klu~noto obra}awe na Konferencijata za Jugoisto~na Evropa vo Va{ington, soop{ti Vilijam Lori, direktor na Amerikanskata kompanija za razvoj i investicioni programi "Ekviti interne{enl", vo pismoto do premierot Georgievski.

DOGOVOR SO SVETSKA BANKA

So pristignuvaweto na celosniot iznos za sredstvata plateni od strana na stranskiot investitor SCMM za "Feni" i transferot na akciite od strana na makedonskata Vlada na noviot sopstvenik, Vladata vo celost gi ispolni uslovite za prezentacija na FESAL-aran`manot pred Bordot na Svetskata banka i kombiniraniot aran`man so MMF.

DVA AVIONA ZA ZAGREB

Pretsedatelot Trajkovski i premierot Georgievski na zagrepskiot sostanok na vrvot }e patuvaat so dva aviona - toa e dogovorot postignat me|u dvata kabineta, za da se izbegne neprijatnata (rizi~na) situacija celoto makedonsko rakovodstvo vo isto vreme da se najde vo ist avion.

ZLATO OD JU

Epilogot od saraevskite pregovori na guvernerite na narodnite banki na zemjite na porane{na SFRJ za delba na nejzinite zlatnite rezervi, spored formulata na MMF, e od 46 -te toni zlato, na Makedonija da & se dadat 5,4 otsto ili 2, 5 toni.

RUSKI VOJNICI VO MAKEDONIJA

Oficijalna Moskva pobarala da u~estvuva vo zaedni~kata misija na KFOR vo Makedonija na po~etok so {est do sedum voeni in`eneri, koi bi trebalo da pretstavuvat logisti~ka baza za ruskite sili stacionirani na Kosovo.

NA[I MEDIUMI ZA GRCITE

Demantirajki ja proda`bata na TV "Skopje" i magazinot "Start", nivniot sopstvenik Palevski izjavi: To~no e deka samo se pregovara so potencijalnite partneri, dosega e zainteresriran samo gri~kiot partner, imavme samo preleminarni razgovori, a kone~en dogovor }e ima otkako }e bidat zadovoleni dvete strani i dodade deka pregovorite se na nivo na "pismo za nameri".

LEBOT POSKAP

Poskapuvaweto na cenata na lebot, {to bi se slu~ilo kon krajot na ovaa, odnosno po~etokot na idnata godina, }e mu nanese udar na `ivotniot standard.

BENZINSKA KRIZA

Poradi samovolieto na prviot carinik vo dr`avata, Daravelski, koj povikuvajki se na ve}e postoe~kiot investicionen dogovor {to dr`avava go ima sklu~eno so "Helenik petroleum", odnosno so OKTA, i eventualnite posledici {to bi se trpele od negovoto prekr{uvawe, izdal uslovna naredba za blokada na tri cisterni na "Makpetrol" koi prevezuvat bezoloven benzin od Grcija za Makedonija, mo`no e ovoj vikend da se slu~i benzinska kriza.