Istra`uvawe na Davina Kula kaj ^u~er

MONETI OD JUSTINIJANOVOTO VREME

  • Dosega{nite podatoci za gradot se potkrepeni so soodvetni naodi, konkretno, so moneti {to poteknuvaat od toj period

Dosega{nite naodi vo istra`uvaweto na docnoanti~kiot i ranovizantiskiot grad koj egzistiral vo periodot od treti do {esti vek na na{ata era, doka`uvaat deka stanuva zbor za najgolem grad vo toa vreme. Otkrien e vo mesnosta Davina Kula - Star pazar oddale~en tri kilometri jugozapadno od ^u~er i 12 kilometri severozapadno od centarot na Skopje. D-r Viktor Lil~i}, koj ve}e nekolku godini raboti na ovoj lokalitet, istakna deka neodamna pronajdenata fibula pretstavuva dokument deka `ivotot na ova mesto po~nal u{te vo elinisti~ko vreme.

Gradot e komponiran od tri-~etiri delovi. Tuka egzistirale u{te nekolku podgradija. Na vrvot od akropolata e otkriena bazilika izgradena vo pettiot vek. Bila razru{ena vo zemjotresot od 518 godina, no vo vremeto na Justinijanovoto vladeewe, bila obnovena. Pronajdeni se moneti od vremeto na negovoto vladeewe.

M.L.


Redifinirawe na granicite na arheolo{kiot lokalitet

JUGOZAPADNIOT BEDEM NA SKUPI

  • Arheolozite go otvorile prviot punkt potvrduvaj}i gi prethodnite nau~ni soznanija, no otkrivaj}i i novi fakti deka bedemot e dolg 4,70 metri, a {irok 2,10 metri i deka se nao|a vo dobra sostojba

Arheolozite od Zavodot za za{tita na spomenicite na kulturata na Grad Skopje rabotea na redefinirawe na granicite na arheolo{kiot lokalitet Skupi, baraj}i go jugozapadniot bedem ~ii{to delovi bea otkrieni vo sedumdesettite godini. Ottoga{, pa do sega bedemot ne be{e dootkrien i prezentiran pred javnosta. Vo tekot na istra`uvawata odredeni se osum punktovi pri {to arheolozite go otvorile prviot punkt, potvrduvaj}i gi prethodnite nau~ni soznanija, no otkrivaj}i i novi fakti deka bedemot e dolg 4,70 metri, a {irok 2,10 metri i deka se nao|a vo dobra sostojba. Ostanuva da se kopa yidot vo dol`ina i da se otkrivaat i mo`nite kuli koi redovno se pojavuvaat na vakvi bedemi.

M.L.