FORUM

KAKO I DENES SE SOZDAVAAT JANI^ARI?

Dimitar Zahov, "etni~ka" Bugarija

Poimot jani~ari kako {to znaeme e povrzan so minatoto. Metodot primenuva za odnaroduvawe na hristijanite i nivno pretvorawe vo muslimanski vojnici na sultanot, kako da im dade povod na panslavistite i na politi~arite na imperiska Rusija, no potoa i na nejzinoto "istorisko nedonos~e" so nesoodvetnoto ime B'lgarija da mislat deka e mo`no pretvorawe na eden narod vo drug - od Traki i Makedonci preku Sloveni, Slovenobolgari vo B'lgari.

Ni{to {to nekoga{nive Bulgari bile od `oltatata rasa i ni Slovenite, ni Trakite, ni Makedoncite ne nalikuvaat na lu|e od takva rasa, pa i na Bulgarite. Ni{to oti tie u{te kon krajot na 14 vek stanale Turci.

Ne samo toa, tuku i nemale ni{to zaedni~ko vo svoite kulturi. Ova nikako ne im pre~elo na etni~kite alhemi~ari. Za da bidat ubedlivi, na~nale so toa: Slovenite doa|aat od Azija kade {to imale golemo carstvo, no se slu~ilo toa i ona, pa tie do{le na Balkanot...!

U{te pred da bideme posveteni vo tajnite na na{eto "b'lgarsko" istorisko minato, nie kako i ostanatite "B'lgari" treba{e da ja nau~ime stihotvorbata "Az s'm B'lgar~e" delo ne na koj bilo, tuku na Ivan Vazov, od makedonsko poteklo. Li~no jas, no i drugi, nikoga{ ne ja zasakavme ovaa stihotvorba. Potoa slede{e raskazot "Edna B'lgarka", za "slavnite b'lgarski" hanovi, knezovi i carevi. Sekako, ni{to za nivnite zlodela vo Trakija i Makedonija vo sostavot na Vizantija. Duri treba{e da se gordeeme so ona od {to sekoj normalen ~ovek treba da se srami (pieweto vino na hanot Krum so vojnicite od pozlateniot ~erep na negoviot protivnik, vizantiskiot imperator Nikifor).

Posebno dolgo i detalno bevme ubeduvani vo navodno golemite borbi na "Bugarite" protiv turskoto ropstvo, nivnata "prerodba" i navodnata im kultura. Seto ova sprotivno na zaostanatosta, `estokosta i glupavosta na Turcite.

No, zo{to istorijata na t.n. B'lgari be{e izgradena vrz antiturska osnova, kako vo nea ne samo {to ne se poreknuva{e deka "prab'lgarite" imale "tjurkski proizhod", tuku i vkupno so Trakite n# identifikuvaa vo Turkobulgarite?!

Mnogu ednostavno, za{to istorijata na t.n. B'lgari smisleno e izgradena na paradoksalen na~in, em vrz antiturska osnova, em vrz antimakedonska. A ova e taka samo i samo da se identifikuvaat kako narod razli~en od turskite narodi (kakvo {to e imeto mu) preku makedonskata kultura prisvojuva}i ja. Duri i za vreme na t.n. kulturna avtonomija na Makedoncite od pirinskiot kraj, sprotivno na ne~ii mislewa. Re~isi ne be{e izostavena poznatata teza za nastanokot na "b'lgarskata" narodnost i nacija.

Neubedlivo zvu~at dene{nite lagi na somnitelnite demokrati deka Makedoncite vo Bugarija se rezultat na "porane{nata politika" na BKP po nacionalnoto pra{awe, a makedonskata nacija bila delo na Kominternata. Ako na nekoga{nite "bugarski" naciomonarhofa{isti i izbugarenite komunisti, {koluvani i vospituvani od {oviniziraniot obrazoven sistem mo`eme da im prostime.

[to da ka`eme za dene{nive "demokratski" bugarski politi~ari, koi navodno se u~at od zapadnive, a samo na zborovi govorat za evropskite vrednosti, no inaku propovedaat naj~ist nacinal{ovinizam dade "bardot na demokratijata" vo Bugarija socijaldemokratot od makedonsko poteklo Petar Dertliev. Imeno, toj vo `elbata da se prika`e {to pogolem patriot i antikomunist, prv ja isfrli tezata deka makedonskata nacija e ro`ba na komunistite i nivnata Kominterna, a Makedoncite vo Bugarija bile sozdadeni preku sila.

Pri toa ni zbor za ona {to se isturi vrz niv za prinudnoto im bugarizirawe! Potoa, ovaa negova teza be{e prifatena i od bo`em depolitiziraniot eks glaven obvinitel Tatar~ev i ostanatite politi~ari. Sive tie vo sekoja prilika se do`ivuvaat kako nacionalni patrioti, no inaku "dibidus" nacional{ovinisti. Vsu{nost ni{to novo, samo {to antikomunistite gi prifatija idealite na svoite politi~ki protivnici - istovo go storija komunistite od 1956 do 1963 godina i potoa. Zna~i istorijata se povtoruva!

Kako rezultat se {oviniziraa i mediumite, a preku niv po~naa da se emituvaat {ou-programi so antimakedonska sodr`ina. Za da se {oviniziraat site "B'lagari", duri i decata.

Na meta stana OMO "Ilinden". Toa {to stanuva vo "demokratska" i "prijatelska" Bugarija }e go ilustriram so eden primer: Momi~eto na moite sosedi, T.M.P. u{te mala manifestira muzi~ki sposobnosti i gi saka narodnite pesni. Koga ima{e ~etiri godini ja zapra{av za edna makedonska narodna pesna {to se slu{a{e od otvoreniot prozorec na drugite sosedi so pra{aweto: kakva e taa pesna {to se slu{a? Momi~eto bez da se koleba odgovori makedonska. Pominaa dve ili tri godini, koga ve}e te~e{e slednata {ou-programa "Kanaleto" kade {to pokraj drugovo ne samo "More sokol pie..", tuku i drugi na{i pesni bea prezentirani kako "najb'lgarski", na sli~nive pra{awa taa za sekoja na{a pesna ve}e odgovara{e "b'lgarska". No, samo toa li e? Eve taka i denes se sozdavaat jani~ari vo "demokratska" Bugarija. Nim i sega ne samo {to ne im se ka`uva {to se, tuku i za drugite gi la`at!