Gradot bez komunalna higiena

NAMESTO REKLAMI KORPI ZA OTPADOCI!

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Namesto da se pla}aat reklamni poraki, "Komunalna higiena" so parite mo`e da obezbedi nekoja korpa, a potoa da se o~ekuva da proraboti i svesta na gra|anite
  • I s# dodeka parite se frlaat na reklami, a ne na potrebnite korpi za otpadoci, zaklu~okot na "Komunalna higiena" }e bide apsolutno to~en: "Otpadoci ima nasekade!"

Deponiite i |ubri{tata se proizvod na ~ovekovo-to postoewe. Osnovnite pravila za ~ista ekolo{ka sredina se naru{eni so {to predviduvawata na nau~nicite za izumirawe na `iviot svet, probivaweto na ozonskata obvivka se seriozna zakana za ~ove{tvoto.

Ako sekoj od nas dade barem malku svoj pridones vo za~uvuvaweto na ekolo{ki ~istata sredina, rizicite sekako }e bidat namaleni.

Vakov ~ekor neodamna prezema i JP "Komunalna higiena" so toa {to deluvaj}i edukativno, na |ubreto mu napravi reklama. Vakvata akcija e navistina za pozdravuvawe i apsolutno se soglasuvame deka mestoto na otpadocite im e vo korpite ili kontejnerite. No, problemot e vo toa {to niv ili gi nema ili se prepolni.

BEZ KORPI

Samo vo centralnoto gradsko podra~je na na{ata "metropola" mo`e da se ka`e deka kakvi-takvi korpi za otpadoci ima. Ostanatite naselbi, okolu centarot na Skopje, a za periferijata da ne zboruvame mo`at, za `al, da se pofalat samo so svoite prepolneti kontejneri. Na{ata poraka do JP "Komunalna higiena" e pove}e od jasna, ne smee da se bara od gra|anite otpadocite da gi frlaat vo korpite i kontejnerite so naznaka "Ova e vistinskoto mesto za niv", ako Pretprijatieto istite gi nema obezbedeno i postaveno ili pak, isprazneto.

Namesto da se pla}aat reklamni poraki, "Komunalna higiena" so parite mo`e da obezbedi nekoja korpa, a potoa da se o~ekuva da proraboti i svesta na gra|anite. Bez navredi, no da se odi dotamu i da se pu{taat reklami kade mu e mestoto na |ubreto e pove}e od navreduva~ki.

Kataden gra|anite gi kritikuvaat polnite kontejneri, kupi{tata |ubri{ta do niv, no vinata ne mo`e da se prefrli samo na niv. Ednonedelnoto ~istewe na korpite ili, pak dva do tri pati vo nedelata ne gi zadovoluva potrebite na gradot.

PUSTO \UBRE

Po bulevarot "Partizanski odredi" korpi za otpadoci, nema, a nema i po ulicite: "Ilindenska", "Orce Nikolov" i drugi prometni ulici. Ima samo kontejneri so po nekoe skr{eno trkalce, od koi se cedi po nekoj smrden sok ili ve}e se zasu{il. Zarem i mieweto na ulicite e obvrska na gra|anite? I s# dodeka parite se frlaat na reklami, a ne na potrebnite korpi za otpadoci, zaklu~okot na "Komunalna higiena" }e bide apsolutno to~en: "Otpadoci ima nasekade!"

Nemaj}i kade da se frli toa pusto |ubre }e mora da se ostavi do korpata, ili da se napolnat xebovite so site mo`ni hartii~ki za da ne n# gledaat so prezir. Sepak, napadot e najdobra odbrana za svoite, odnosno tu|ite gre{ki.

Eve, na{ava dr`ava mo`e da se pofali i so politi~ki nastan na decenijata. Op{t zaklu~ok e deka Samitot bil mnogu dobro organiziran, no za `al, i pokraj ovoj nastan deponiite okolu hotelot "Aleksandar palas" ne bea is~isteni. E, dali i ova zna~i deka gra|anite ne se sovesni? Dokolku bi se formiralo zdru`enie na grupa ogor~eni gra|ani, }e mo`e da gi organiziraat ostanatite za da agitiraat da se postavat korpi niz "~istite" ulici i uli~ki, so cel sonot "~ist grad" da stane jave.