PATE[ESTVIE: Odisejata po skopskite sokaci

HAOSOT NARE^EN SOOBRA]AJ

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Dvi`eweto po trotoarite e nevozmo`no, poradi vozilata, a pak na kolovozot u{te pomalku, zatoa {to frekvencijata na vozilata e preku cel den, nema kade igla da se frli, a ne pak da se stavi noga

Gra|anite od makedonskata "metropola" se soo~uvaat so haosot nare~en soobra}aj. Pri~inite se mnogubrojni. Parkiraweto e problem broj eden vo celiot grad poradi nemawe dovolno parking-prostori. Me{anicata u{te pove}e e naglasena poradi sekojdnevnoto minuvawe na slu`beni delegacii so krajna destinacija Sobranie i Vlada na Makedonija taka {to glavnite ulici vo centarot na gradot se blokirani, a vozilata ~ekaat ili se prenaso~uvaat po drugi ulici. Za pobrzo ras~istuvawe na haosot e vklu~ena i policijata, no taa e nemo}na vo spre~uvaweto na vrevata predizvikana od avtomobilskite sireni, a istovremeno e svedok i na mnogubrojni soobra}ajni nezgodi koi u{te pove}e go sopiraat soobra}ajot.

Nemaweto parking-prostori posebno negativno se odrazuva na pe{acite.

Dvi`eweto po trotoarite e nevozmo`no, poradi vozilata, a pak na kolovozot u{te pomalku, zatoa {to frekvencijata na vozilata e preku cel den, nema kade igla da se frli, a ne pak da se stavi noga. Kapak na s# se i popravkite i poplo~uvaweto na trotoarite, koi predizvikuvaat gra|aninot koj odi pe{ da se gu{i vo oblak od pra{ina izme{an so izduvnite gasovi na avtomobilite, taka {to u{te pove}e mu se ote`nuva dvi`eweto kon negovata cel.

A ako pe{acite se upatile kon svojot lekar vo nekoja od na{ive kliniki? Neka se snao|aat i tie, koj kako umee. Mesto mir i ti{ina, povtorno soobra}aen mete`. Redica avtomobili, nestrplivi i nervozni voza~i koi prosto kako da legnale na avtomobilskite sireni, a mesto za parkirawe ni za lek.

A bolnite, hospitalizirani vo ovie kliniki kako da se naviknale ve}e na sekojdnevnata vrevata, nikoj od niv ne se `ali, (a i da se `alat, koj gi pra{uva!). Pa, `iveeme vo glavniot grad na Makedonija i vakvata pojava e vo red. Pacientite ve}e se prilagodile na ovoj mete` i dokolku bidat li{eni od ovaa sekojdnevna "zabava", mirot i ti{inata }e im predizvikaat monotonija i zdodevnost.

Sekoj se pra{uva dali ima kraj na celata ovaa me{anica, a dol`nost na odgovornite za ovaa problematika ne im e samo vetuvaweto deka problemot }e se re{i so izgradba na katni gara`i, tuku redno e ve}e da prezemat soodvetni merki za realizirawe na vetenoto.