INTERVJU: Zvonko Mir~eski, pratenik vo Sobranieto na Republika Makedonija

VO MAKEDONIJA NEMA DEMOKRATIJA

Razgovaral: Qup~o PAN^EVSKI

  • Vo partijata VMRO - DPMNE se infiltriraa kriminogeni strukturi, koi se nositeli na bezzakonieto i kriminalot od sekakov vid, a pritoa istite se poddr`uvani od instituciite na sistemot. Glasot na pratenicite od strana na rakovodstvoto na partijata ne se slu{a{e, a sekojdnevno se akumuliraa problemi koi sozdadoa revolt kaj gra|anite
  • Bidej}i sum Makedonec i mojata idnina ja gledam vo Makedonija, moite politi~ki stavovi se da poddr`am opcija koja gi potencira nacionalnite i dr`avnite interesi. Vo ovoj moment VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija e taa koja se zalaga za sproveduvawe na vistinski reformi, so seriozen stav po pra{awata na nevrabotenosta, razvoj vo stopanstvoto, socijalna politika i drugi parametri {to bea determinirani, a za `al ovaa Vlada ne mo`e da gi realizira

Gospodinot Zvonko Mir~evski e roden i `ivee vo Prilep, a po profesija e doktor - stomatolog. Politi~ki e aktiven so samoto pojavuvawe na pluralizmot vo Makedonija, a od1996 godina e sovetnik vo Sovetot na Op{tina Prilep. Vo 1998 godina na parlamentarnite izbori e izbran za pratenik vo makedonskiot parlament kako kandidat na VMRO-DPMNE. Od politi~ki i nacionalni pobudi vo 2000 godina, premina vo VMRO -Vistinska makedonska reformska opcija i momentalno ja pretstavuva nejzinata politi~ka programa vo Parlamentot.

MS: Vie ste eden od {estemina pratenici koi imaa doblest da ja napu{tat vladeja~kata VMRO - DPMNE i da preminat vo redovite na VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija. Koi bea pri~inite za takvata odluka?

MIR^ESKI: Ima pove}e pri~ini. Me|utoa, presuden faktor za vakvata odluka be{e otstapuvaweto na VMRO - DPMNE od izbornata programa, istata programa so koja gi osvoi izborite i veti mnogu raboti na narodot. Vedna{ po konstituiraweto Vladata, poradi zafatenosta samata so sebe, gi zaboravi vetuvawata dadeni na narodot. Vo taa partija se infiltriraa kriminogeni strukturi koi se nositeli na bezzakonieto i kriminalot od sekakov vid, a pritoa istite se poddr`uvani od instituciite na sistemot. Glasot na pratenicite od strana na rakovodstvoto na partijata ne se slu{a{e, a sekojdnevno se akumuliraa problemi koi sozdadoa revolt kaj gra|anite. Ponatamu, se forsiraa odredeni sili koi ja stimuliraa podelbata na gra|anite, na gra|ani od prv i vtor red, na golemi i mali Makedonci, a nepotizmot i partizacijata stanaa sekojdnevna pojava. Jas ne mo`ev da go prifatam vakvoto praktikuvawe na vlast i ne sakav da bidam del od tie slu~uvawa. Odlukata za premin vo VMRO - Vistinska be{e neminovna.

PRITISOCI

MS: Vakviot ~in predizvika burni reakcii kaj Va{ite dov~era{ni sopartijci. Aktuelnata vlast se obide da Ve "disciplinira" so pritisoci od sekakov vid. Kako go podnesovte seto toa?

MIR^ESKI: Jas sum na mnenie deka reakcijata be{e nesoodvetna, no gra|anite i ~lenovite na VMRO - DPMNE vo zna~itelen broj se sovesni i ~esni lu|e i tie znaat koi se pri~inite za mojata odluka. No, faktot deka vo taa partija nema demokratija i ovoj pat se potvrdi i po direktiva na najvisokoto rakovodstvo be{e organiziran i realiziran pritisok vo vid na tortura, vandalizam i primitivizam, nesvojstven za ovie prostori. Vo po~etokot toa bea verbalni zakani, no podocna prerasnaa vo obid za kidnapirawe, demonstracija na sila, kamenuvawe na mojot dom, kako i zakanite po `ivot na celokupnoto moe semejstvo. Za vreme na vakvite varvarski postapki, organite na MVR bea prisutni, no za `al ni{to ne prezedoa. Se povikav na institutot prateni~ki imunitet, no i toa ne funkcionira{e. Aktuelnata vlast vo kontinuitet koj neprekinato trae, prezema merki so koi saka da ja povle~am mojata odluka i povtorno da se vratam vo nivnite redovi. Vo me|uvreme razre{en sum od Upravniot odbor na JP za stopanisuvawe so stanben i deloven prostor na RM, od UO na maksilofacijalna klinika i od Sovetot na Stomatolo{ki fakultet. VMRO DPMNE, preku svoite partiski poslu{nici od vidot na Peco Dimoski, generalen direktor na Medicinskiot centar vo Prilep, ne ja po{tedi nitu mojata sopruga koja e raspredelena na rabotno mesto vo s. Vitoli{te, oddale~eno od Prilep 60-tina kilometri. Ova e samo del od scenarioto koe go podgotvi aktuelnata vlast, me|utoa vo borbata da se istrae, so golema pomo{ od moite rodnini, prijateli, sosedi, na koi sakam javno da im se zablagodaram, uspeav da gi realiziram svoite politi~ki ubeduvawa.

MS: Va{ite politi~ki stavovi vo Parlamentot sega gi realizirate kako ~len na prateni~kata grupa na VMRO - Vistinska. Vo koja nasoka dejstvuvate?

MIR^ESKI: Na{ata prateni~ka grupa se zalaga za funkcionirawe na pravnata dr`ava, vladeewe na pravoto i ekonomskiot razvoj, razvoj na demokratijata. Programskite opredelbi na VMRO - Vistinska na gra|anite im se dobro poznati. Dejstvuvame vo pogled na nacionalniot interes na Makedonija, ne{to {to ovaa Vlada nema kapacitet da go ostvari. ]e go poddr`ime sekoe parlamentarno mnozinstvo koe poseduva energija za promena na te{kata ekonomska sostojba i koe }e mo`e da gi re{i problemite vo stopanstvoto, nevrabotenosta, a pritoa kreativno da sprovede reformi vo interes na makedonskiot narod. ]e poddr`ime sekoja Vlada koja nema da ja deli Makedonija, tuku }e ja splotuva okolu nacionalnite interesi.

MS: Vo posledno vreme svedoci sme na dejstvuvawe na sili koi so negiraweto na makedonskata nacija se obiduvaat da ja iskrivat slikata za na{eto postoewe. Koj e Va{iot stav po ova pra{awe?

MIR^ESKI: Site obidi za podmetnuvawe na lagi i nevistini gi osuduvam i se zgrozuvam. Li~no smetam deka nacionalnata svest kaj makedonskiot narod e tolku silna, {to obidite da se protne na mala vrata nekakva si druga nacionalna programa }e ostanat bezuspe{ni.

POLITI^KA MANIPULACIJA

MS: Kakov e stavot na Va{ata prateni~ka grupa po pra{aweto na rebalansot na Buxetot koj makedonskiot Parlament denovive go usvoi?

MIR^ESKI: Toa e ~ista politi~ka manipulacija na aktuelnata vlast. Ovoj antireformski ~in e sprotiven na interesite na Makedonija i makedonskiot narod, a vo interes na lu|eto vo vlasta, bidej}i toa e obid na ve{ta~ki na~in da se kupi socijalniot mir kaj naselenieto i da se podigne politi~kiot rejting na partiite koi gi sproveduvaat ovie reformi. O~igledno stanuva zbor za kratkoro~en efekt bez su{tinsko vlo`uvawe vo stopanstvoto, a kako rezultat na toa siroma{tijata i nevrabotenosta }e bidat poizrazeni vo idniot period. Dolgoro~no, potegot na Vladata e protiv interesite na narodot, bidej}i site istra`uvawa na ekonomskite eksperti, nau~ni i stru~ni lica i institucii, ne najdoa opravduvawe i stru~no razbirawe za vakvite potezi na Vladata.

MS: Se o~ekuva da bide podneseno baraweto za interpelacija na Vladata. Koi se Va{ite prognozi po ova pra{awe?

MIR^ESKI: Nie kako prateni~ka grupa go krenavme glasot protiv sostojbite i slu~uvawata vo dr`avata. Smetam deka pottiknavme i politi~ki turbulencii od koi najgolem broj od gra|anite o~ekuvaat formirawe na novo mnozinstvo i nova Vlada. Li~no mislam deka takvo ne{to mo`no e da se slu~i kon krajot na ovaa godina, me|utoa terminot na podnesuvawe na interpelacijata }e bide predmet na postojani politi~ki opservacii i analizi, za da se oceni vistinskiot politi~ki moment.

MS: Va{i planovi vo idnina vo poleto na politikata?

MIR^ESKI: Bidej}i sum Makedonec i mojata idnina ja gledam vo Makedonija, a moite politi~ki stavovi se da poddr`am opcija koja gi potencira nacionalnite i dr`avnite interesi, vo ovoj moment VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija e taa koja se zalaga za sproveduvawe na vistinski reformi, so seriozen stav po pra{awata na nevrabotenosta, razvoj vo stopanstvoto, socijalna politika i drugi parametri {to bea determinirani, a za `al ovaa Vlada ne mo`e da gi realizira. Se nadevam deka moeto politi~ko dejstvuvawe }e ostavi pe~at vo makedonskata istorija vo pozitivna smisla.