Osvetuvawe na crkvata "Sveta Bogorodica"

NOV HRAM NA BO@JATA MAJKA

Pi{uva: Marina STAMENKOVSKA

Na 28 oktomvri be{e izvr{eno osvetuvawe na kamen - temelnikot na crkvata "Sveta Bogorodica" vo seloto Rakotinci. Na osvetuvaweto so koe ~inona~alstvuva{e Poglavarot na Makedonskata pravoslavna crkva g.g.Stefan i Mitropolitot Povardarski g. Agatangel se izvr{i vo soslu`enie na pove}e sve{tenoslu`iteli i golem broj vernici, koi prisustvuvaa na ovoj svet ~in. Za izgradba na ovaa crkva golem del od parite se ve}e obezbedeni, za {to sekako golem udel imaat vernicite.