Verska hronika na nedelata

VERNICITE LI[ENI OD BOGOSLU@ENIE?

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • "\akonija" ima za cel da n# sobere, da n# zbli`i, da ni ovozmo`i zaedni~ki da ja osoznavame i vo na{iot `ivot da ja `iveeme Vistinata
  • Crkvata "Sveti Spas" e makedonski dreven hram koj{to im pripa|a samo na vernicite i Crkvata, a ne na Zavodot za stari spomenici
  • Misijata na MPC e kolektivno ogledalo, zatoa {to taa vo dijasporata u`iva golem ugled

Sekoj ~ovek, sekoja od Boga sozdadena li~nost {to telesno i duhovno se ra|a vo ovoj svet, ima silna vnatre{na potreba da dojde do odgovorot, do ona {to }e go ispolni, o`ivee, izraduva. No, ima eden problem.

Dodeka se "dojde" do odgovorot, `ivotot treba da se `ivee. ^esto, ne znaej}i kako da go `iveeme `ivotot zapa|ame vo smrtonosni stapici i lavirinti od koi ne mo`eme da najdeme izlez. Ako se slu~i da izlezeme, toga{ imame potreba za lek koj }e ni gi isceli ranite. Zatoa nie vo "\akonija", kako ~lenovi na Bo`jata crkva vo Makedonija, go organizirame ova na{e zaedni~ko "U~ili{te za @ivotot". Toa ima za cel da n# sobere, da n# zbli`i, da ni ovozmo`i zaedni~ki da ja osoznavame i vo na{iot `ivot da ja `iveeme Vistinata.

Zatoa, gi kanime site li~nosti koi go zapo~nale svoeto vnatre{no budewe i patuvawe vo `ivotot i do @ivotot, da dojdat zaedni~ki da ja otkrivame najgolemata Tajna - Tajnata za @ivotot.

BO@JO OTKROVENIE

Sekoj vtornik, so po~etok vo 18:30 ~asot, organizirame katihetski kurs za site onie koi ~uvstvuvaat vnatre{na potreba da se krstat i da stanat ~lenovi na Crkvata, na noviot narod Bo`ji. Na ovoj kurs li~nostite duhovno se podgotvuvaat za ovaa Tajna na povtornoto ra|awe, se zapoznavaat so osnovite na Otkrovenieto Bo`jo i so `ivotot vo crkvata. Misionersko-humanitarnata dejnost "\akonija" deluva so blagoslov i duhovno rakvodostvo na Mitropolitot Povardarski Agatangel. Site sredbi i predavawa se odr`uvaat vo salata na parohiskiot hram "Sv. velikoma~enik Dimitrij", na po~etokot od starata Skopska ~ar{ija.

Vredno e da zabele`ime deka crkovniot `ivot vo Skopskata mitropolija - Epahrhija se odviva mo{ne dobro.

Imame dosta promeni vo crkvite, a nazna~eni se i novi stare{ini. Crkovniot `ivot te~e normalno, no toj ima i svoi nedostatoci. Na primer, vo soborniot hram "Sveti Kliment Orhidski", s# u{te vo sabotite ne se odr`uvaat ve~erni bdenija.

Neopravdano e, a voedno pretstavuva navreda za crkvata, {to vo sabota nave~er vernicite ne mo`at da pojdat vo hramot na ve~erno bdenie. Dali e opravdano, a voedno i grev, {to dozvoluvame na smetka na svadbite na{ite vernici da bidat li{eni od ovoj vid bogoslu`enie? Nedopustlivo e eden reprezentativen arhiepiskopski hram da nema sabotno bdenie kako {to imaat site vakvi hramovi vo drugite pravoslavni zemji vo svetot. Toa e navredlivo za MPC.

MUZEJ ILI CRKVA?

Ni{to ne e podobra polo`bata i so crkvata "Sveti Spas", koja{to e edna od najstarite crkvi, taa e s# u{te muzej, a nejzinata duhovna toplina e vo racete na ateizmot i komunizmot.

Dali }e dojde ~asot, i koj e toj {to e kompetenten da go re{i ovoj spor, dali Zavodot za stari spomenici ili MPC koja{to e nadle`na toa da go napravi?

Crkvata "Sveti Spas" e makedonski dreven hram koj{to im pripa|a samo na vernicite i Crkvata, a ne na Zavodot za stari spomenici.

Od druga strana, crkovnata "vojna" vo Avstralija s# u{te ne e stivnata.

Nesfatliva e ovaa vojna, no nesfatliv e i odnosot na SAS na MPC zo{to tolku labilno se odnesuva kon ovoj spor. Sepak, vinovnicite treba da bidat otstraneti. Paleweto na prekrasnata crkva "Sveti \or|i" vo Melburn ne samo {to e satanski i ne~esen ~in, tuku e i edna lo{a slika vo o~ite na celiot pravoslaven svet.

Svetiot arhijerejski sinod na MPC ne treba da mol~i, mora da bide odlu~en, zatoa {to mol~eweto mu donesuva mnogu neprijatnosti. Misijata na MPC e kolektivno ogledalo, zatoa {to taa vo dijasporata u`iva golem ugled.