Vo karaulite "Tanu{evci" i "Kodra fura"

SPIJTE MIRNO, GRANICATA E DOBRO ^UVANA!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Lu|eto od ednata i od drugata strana na grani~niot pojas si imaat nivi ili rodninski vrski, pa ~esto go preminuvaat ova podra~je. Tie so godini `iveat vo ovoj grani~en pojas i s# u{te ne mo`at da se naviknat na pravilata koi gi diktira grani~nata slu`ba, a osven toa grani~niot pojas s# u{te ne e precizno obele`an. No, glavno odnosot na grani~arite kon me{tanite e korekten
  • Grani~arite se soglasuvaat so toa deka ne e isto da se bide grani~ar nekade vo Gevgelija i tuka i deka razlikata vo visinata treba da bide i pri~ina za razlikata vo platite, pa se nadevaat deka ova }e go ima predvid Ministerstvoto za odbrana

Celta na na{ata poseta na karaulite "Tanu{evci" i "Kodra Fura" be{e da se zapoznaeme so `ivotot na grani~arite, koi se gri`at za na{ata bezbednost, kako i da doznaeme kolkav e brojot na ilegalnite minuva~i i {verceri, koi ja minuvaat na{ata granica.

Na oddale~enost od triesetina kilometri severno od gradot Skopje i na nadmorska visina od 1.400 - 1.500 metri se nao|a karaulata "Tanu{evci".

Polovina od patot kon karaulata e asfaltiran, a ostatokot e pesokliv.

Grani~niot pojas na karaulata "Tanu{evci" e vo radius od okolu 14 kilometri.

MESENO LEP^E NA TANU[EVCI

Na karaulata "Tanu{evci" bevme pre~ekani so toplo meseno leb~e, koe grani~arite sami si go podgotvuvaat. Nivnite dnevni aktivnosti zapo~nuvaat vo {est ~asot , a za dvaesetina minuti ve}e se na utrinska gimnastika. Po osum ~asot sleduva raspored na aktivnostite. Stra`ata na karaulata "Tanu{evci" e 24 ~asa.

Od niv doznavme deka naj~esto preku grani~niot pojas se {vercuva kafe i cigari. Taa stoka naj~esto e natovarena vo senoto, a se prenesuva na kowi. Taka pred eden mesec bile pronajdeni dvaeset i {est paketi so {vercuvani cigari.

Lu|eto od ednata i od drugata strana na grani~niot pojas si imaat nivi ili rodninski vrski, pa ~esto go preminuvaat ova podra~je. Tie so godini `iveat vo ovoj grani~en pojas i s# u{te ne mo`at da se naviknat na pravilata koi gi diktira grani~nata slu`ba, a osven toa grani~niot pojas s# u{te ne e precizno obele`an. No, glavno odnosot na grani~arite kon me{tanite e korekten. Grani~arite od "Tanu{evci" se glavno zadovolni od ona {to im e na raspolagawe vo pogled na opremata. Na karaulata ima pove}e prostorii, spalna, kujna trpezarija, pekara, magacin za oru`je itn. Tie se soglasuvat so toa deka ne e isto da se bide grani~ar nekade vo Gevgelija i tuka i deka razlikata vo visinata treba da bide i pri~ina za razlikata vo platite, pa se nadevaat deka ova }e go ima predvid Ministerstvoto za odbrana i deka ne{to }e se izmeni so noviot Predlog - zakon za odbrana.

NA KAFE NA "KODRA FURA"

Na oddale~enost, pak, od nekolku kilometri od "Tanu{evci" se nao|a karaulata "Kodra Fura". Do nea vodi neasfaltiran planinski pat. I ovaa karaula se nao|a na nadmorska visina od okolu 1.500 metri. Ovoj grani~en pojas go ~uvaat profesionalni vojnici - volci. Za da se dobie vakov status, t.e takanare~eni volci, najnapred treba vojnikot fizi~ki da bide podgotven i uspe{no da gi pomine selektivnite kursevi. Po selektivnite kursevi, sleduva obuka, {to ne zna~i deka onie koi go pominale kursot }e ja pominat obukata. Zna~i, ovie profesionalni grani~ari se izbrani od izbranite, kako {to velat tie i dodavaat deka fizi~ki se popodgotveni od nivnite kolegi vo stranstvo. Edinstveno onie od stranstvo se podobri vo tehnikata. @ivotot na profesionalnite vojnici postojano e doveden vo pra{awe. Nekoi od niv cel mesec ne bile doma, duri se po`alija i deka ne mo`at da oformat svoe semejstvo. Materijalno ne se zadovolni, a edinstvenoto ne{to {to gi dr`i tuka e patriotskoto ~uvstvo. Ovoj grani~en pojas e dobro ~uvan, a istoto treba da se napravi i od drugata strana. Spored niv, ilegalnite preminuvawa se zgolemeni vo letniot period, no tie se trudat niv da gi svedat na minimum.