"Makedonski telekomunikacii" so po~eten ~ekor na rebalansirawe

NOVI TARIFI ZA TELEFONSKITE USLUGI

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Cenata na impulsot vo fiksnata telefonija za lokalni razgovori od 0,5 denari e zgolemena na 0,8 den. (bez DDV)
  • Izmeni ima i vo cenata za ednominuten telefonski razgovor od fiksnata kon mobilnata mre`a i toa od postojnite 3,75 den. vo slab soobra}aj i 7,5 den. vo jak soobra}aj, se zgolemuva i iznesuva 4,5 i 9 den

Na nizata poskapuvawa na naftenite derivati, gradskiot prevoz, strujata i parnoto, im se priklu~ija i novite tarifi na "Makedonski telekomunikacii". Vakvata odluka spored MT e donesena poradi golemiot debalans vo cenite na telfonskite uslugi vo nacionalniot nasprema cenite vo me|unarodniot soobra}aj.

Cenata na impulsot od 0,5 den. e zgolemena na 0,8 den. (bez DDV), a vremetraeweto na intervalite za registrirawe na impulsite za lokalen i me|umesen soobra}aj ostanuva ista. Toa zna~i deka triminuten lokalen razgovor vo jak soobra}aj sega ~ini 0,8 den., a istata cena e za {estminuten razgovor vo slab soobra}aj. Me|umesen razgovor od pola minuta vo jak soobra}aj sega ~ini 0,8 denari i istata cena za ednominuten razgovor vo slab soobra}aj.

NOVI CENI

"Makedonski telekomunikacii" a.d. gi objavija i svoite novi ceni za mobilnata telefonija i Internet-servisite i uslugite na Kompanijata.

Izmeni ima i vo cenata za ednominuten telefonski razgovor od fiksnata kon mobilnata mre`a, i toa od postojnite 3,75 den. vo slab soobra}aj i 7,5 den. vo jak soobra}aj, se zgolemuva i iznesuva 4,5 i 9 den. Vo me|unarodniot soobra}aj cenite se namaluvaat od 5 - 33 otsto vo zavisnost od zonata, osven za zonata nula (SR Jugoslavija).

Nadomestot za zasnovawe na pretplatni~ki odnos, pak, se namaluva od postojnite 250 gm na 200 gm (bez DDV).

Novi ceni MT najavija i za "Pri pejd"-sistemot, a cenite na paketite za "Mobi +" }e iznesuvaat:

* Paket so telefonski aparat Ericsson A1018 - 5.000 denari;

* Paket so telefonski aparat Alcatel One Touch Easy - 7.000 denari;

* Paket so telefonski aparat Siemens C25 - 8.500 denari.

Site gorenavedeni ceni se bez presmetan Danok na dodadena vrednost.

Vo "Post pejd"-sistemot priklu~ok vo mobilnata telefonska mre`a za tarifnite modeli MOBI PRO i MOBI POP i ponatamu iznesuva 3.200 den. Na idnite pretplatnici ovozmo`eno im e so priklu~okot da nabavat i aparat, a vakviot paket vo zavisnost od aparatot }e iznesuva:

* Priklu~ok so aparat Ericsson A1018 - 4.500 denari;

* Priklu~ok so aparat Alcatel One Touch Easy - 6.500 denari;

* Priklu~ok so Siemens C25 - 8.000 denari.

PRIVATIZACIJA

Procesot na privatizacija na MT za proda`ba na 51 otsto od kapitalot na Kompanijata, e objaven na 3 maj 2000 godina. Potencijalnite investitori do 24.5.2000 g. treba{e da dostavat informacii za kvalifikacija {to be{e specificirano vo dokumentot "Pokana za kvalifikacija".

Dokumentot, osven opisot za tenderskata postapka so vremenski rokovi, generalnite fakti za Makedonija i Kompanijata i regulativnoto opkru`uvawe, gi odreduva i minimalnite kriteriumi koi se o~ekuvaat od potencijalnite strate{ki investitori.

[est kompanii (Telekom Slovenije - Slovenija; DEBITEL; VIVENDI Telecom International - Francija; MATAV - Ungarija; OTE Helenic Telecommunication Organization S.A. - Grcija; TURKCELL - Turcija), telekom-operatori izrazija interes i bea pokaneti za participacija vo ponatamo{nite fazi vo procesot na privatizacija.

Vo juli 2000 godina, potencijalnite investitori imaa mo`nost da izvr{at svoja detalna analiza na Kompanijata.

Site u~esnici vo procesot na privatizacija so tender bea pokaneti do 16.10.2000 g. da gi dostavat svoite ponudi za kupuvawe na 51 otsto od akcionerskiot kapital na MT. Do predvideniot rok ponudi dostavija: OTE Helenic Telecommunication Organization S.A.; Telekom Slovenije i MATAV.


ODLUKA

Vladata na RM na svojata Sednicata odr`ana na 24.10.2000 godina, donese Zaklu~ok so koj trite gorenavedeni kompanii se vklu~eni vo kusata lista za finalniot proces na tenderot za steknuvawe sopstvenost na 51 otsto od akcionerskiot kapital na "Makedonski Telekomunikacii" a.d.

Vo tekot na dekemvri, potencijalnite investitori }e bidat pokaneti da dostavat finalna ponuda, po {to }e se izbere strate{kiot partner na "Makedonski Telekomunikacii" a.d.