Ogledalce, ogledalce

KALIGULA I KOWOT ZA SENATOR!

Gog ma Gog

Ako se izzeme Ilindenskiot revolucioneren sovet - 1903, na{iot makedonski Parlament sigurno dopira do vremeto na Samoil i podaleku, od vremeto na Aleksandar Makedonski... Me|utoa, starosta na parlamentarizmot, za `al ne ja odreduva i zrelosta na parlamentarcite.

Soo~en so primitivizmot na svoite senatori, a mo`ebi i so sopstveniot, rimskiot car Kaligula, probal i za senator go inaguriral svojot kow. Zamislete, kow vo prateni~kite klupi?! Neli gordo i pomalku natrapni~ki zvu~i! Rimskoto Carstvo propadna, ama prikaznata za Kaligula i kowot za senator, ostana.

Vo sovremeniot makedonski Parlament, znam za eden paralmentarec {to go vikaa "pileto", za drug na kogo mu se obra}aa so "eve go lavot", na tret so "papagal", na ~etvrt so "lisicata" ama dosega ne sum ~ul vo makedonskiot Parlament me|u pratenicite da sednal kow. Ili toa e znak deka s# u{te ne sme ustoli~ile Kaligula za car, ili na kowot sme mu go zamenile imeto?!

Makedonskiot Parlament e prete`no zbir na "nesoodvetni" pratenici, koi zaboravaat deka koga imaat sednica i koga izleguvaat na govornica, ne se vo pondila. [to s# ~ovek slu{a od parlamengtarnata govornica, te{ko e potoa da se preraska`e.

[to e toa {to gi tera parlamentarcite da se odnesuvaat neparlamentarno, eden kon drug, samo Gospod znae. Da ne zboruvame za elementarnata kultura, deka za neprisutnite ne se zboruva, a vo na{iot Parlament tokmu koga lu|eto ne se tuka, za niv i "vrni i grmi".

Po nekoja nepriznata definicija, Parlamentot e scena za politi~ka pretstava vo koja "dramskoto nadmudruvawe" se odviva po principot na demokratska tolerancija i prateni~ka po~it. Mo`e{ i treba da misli{ kolku {to saka{ razli~no od tvojot partiski protivnik, no mora{ da ima{ respekt, bidej}i ti po~ituva{ lu|e {to birale, a ne samo ~ovek {to bil izbran.

Najsuptilnite dvi`ewa vo makedonskata dr`ava, se odvivaat vo makedonskiot Parlament, kade {to nedostojni lu|e (namerno im gi izbegnuvam imiwata) bez "sram i perde" demonstriraat neviden primitivizam. Toa ne e obi~no "portarsko" bladawe, tuku smisleno, navreduvawe koe ama ba{ ni{to drugo ne ka`uva osven - lo{otilok!

Sega prosto mi se nametnuva pra{aweto: kogo na{iot narod za pratenici izbira (~est na isklu~ocite) na pragot na 21 vek? Ne oti drugite parlamenti vo svetot se sostaveni od politi~ki besprekorci i senatori - asovi, tuku zatoa {to nie vo na{ite partii s# u{te gledame apstraktni sostavi na koi im e dozvoleno da istoporat na glasa~kite liv~iwa takvi li~nosti od koi treba da se sramat, a ne da se gordeat.

Ima edna stara latinska: "Ne ja poka`uvaj glavata, da ne ti ja otse~at". Za ovde taa ne va`i, i dobro e {to e taka. Me|utoa, malku vnimatelno so jazikot i zborot. Besprekorno vo pravo be{e Bla`e Koneski koga ja napi{a pesnata za zborot: "...^uvaj go, oti ne znae{ koja luda glava }e go java"!

Obi~no, koga parlamentite imaat maka so retorikata, nivnata govornica se pretvora vo fabrika za "bluewe na gnasotii". Tuka e, se razbira, prviot me|u ednakvite, da stavi "red" i da im gi skusi zadovolstvoto na "bluja~ite". Ne sum za operna atmosfera vo makedonskiot Parlament, no pi{uva~ot na libretoto mora da ja dr`i situacijata vo svoeto yvon~e, i da alarmira toga{ koga e nekoj "piroman na gluposti".

Koga kaj nas ste ~ule na TV ili na radio rasprava, debata za odnesuvaweto na na{ite parlamentarci? Toa e zasega i dosega zabraneta tema, ne znam zo{to!? Ima{e predlog, neobi~en, neskromen i malku bezobrazen: za pravata na pratenicite dodeka se vo Parlamentot i otkako nema da bidat. Ne barem izbirame svetci, a ne parlamentarci!

Me ~udi zo{to mol~i duri i Ustavniot sud na Makedonija. Predlog-zakonot za za{tita na pratenicite, kako da se ~udni i retki yverki, a ne obi~ni lu|e od krv i meso, zboruva oti "utre - zadutre" nekoj makedonski Kaligula, mo`e vo na{iot Parlament da ni donese i kow!

Bo`e ~uvaj! Imam vpe~atok deka ovaa dr`ava kako da ja hranat pratenicite, a ne obratno!

Zamislete: do`ivoten prateni~ki imunitet?! Pa na {to li~i toa? Duri ni Zevs ja nemal taa neprirodna privilegija!

Da ima malku pravda i sovest, mnogu od pratenicite }e do`iveat najgolemo razo~aruvawe za sopstvenoto visoko mislewe, koga }e osooznaat deka sepak se slu~ajno izbrani. Ve molam, parlament nikoj ne smee da potceni, nitu da omalova`i, ama nekoi pratenici ne go zaslu`uvaat parlamentot.

Nekoj re~e, i vo pravo e. Ovaa dr`ava ne e samo na tie {to }e pobedat na izborite, tuku i na tie {to }e izgubat. Se se}avam na eden mnogu razorit razgovor so \or|ija-Xorx Atanasoski, letoto ovaa godina: "... Makedonija e ubava, prekrasna zemja. Za site influencii od kade i da doa|aat morame da imame odgovori"!