RASPRODA@BA NA MAKEDONIJA?!

Vo intervjuto za TV "Sitel" premierot Georgievski na novinarskoto pra{awe dali e sopstvenik na kompleksot "Porto Karas" i koja e politi~kata cena za vakvata zdelka, odgovori: Od pred dva-tri dena celiot e moj, a ne samo del. Toj ~ini okolu pedeset milioni dolari, a politi~kata cena e da ja prodadam Makedonija".

PREDVREMENI IZBORI

Ako Tupurkovski i negovata Demokratska alternativa sepak odlu~at da izlezat od Vladata, premierot Georgievski }e vozvrati so predvremeni izbori. Takvata opcija proizlegla od sostanokot na ~lenovite na Izvr{niot komitet na VMRO - DPMNE na koja se razgledani site mo`ni posledici od eventualnoto prodlabo~uvawe na krizata vo Koalicijata {to bi mo`elo da rezultira so izleguvawe na Tupurkovski od Vladata.

USEINI NA SLOBODA

Nefi Useini, protiv kogo be{e podnesena krivi~na prijava za naru{uvawe na glasaweto vo vtoriot krug od lokalnite izbori na izbira~koto mesto vo hotelot "Magnus", i koj so zakana ja napolnil izbira~kata kutija, vo petokot na treti noemvri be{e pu{ten od pritvor. Toj }e se brani od sloboda so kaucija od 20.000 germanski marki.

SUFICIT OD SIROMA[TIJATA

Spored mediumite, sostojbata vo dr`avava e vakva: ekonomijata vo kolaps, osiroma{en narod, {verc so droga i oru`je, a dr`avnite kasi polni. Vladata gi vra}a parite na onie koi gi sogoli, a golemite porazi gi proslavi kako triumfalni pobedi.

DIKTATORSKA VLAST

Spored pretsedatelot na PDP, Imer Imeri, PDP nema namera da sorabotuva so nitu edna od trite partii {to ja so~inuvaat vlasta, osobeno ne so VMRO - DPMNE i so DPA.

Nie sme za toa ovaa diktatorska vlast da padne i ne pomisluvame da sorabotuvame so nea, izjavi Imeri.

DOGOVOR SO VLADATA

Minatata sabota pretstavnicite na ograbenite {teda~i na TAT imaa sredba so {estminata pratenici od ovoj grad, pri {to od niv e pobarano {teda~ite da prestanat da protestirat pred Osnovniot sud, a za vozvrat }e storat s# za da obezbedat sredba so Premierot.

"[PILJE" POD NIVO

Nivoto na vodata vo akumulacijata "Debarsko Ezero" momentalno e za 11 metri pod maksimalnata kota, koja iznesuva 580 metri. Dnevniot dotok na voda vo HEC "[pilje" se dvi`i od 15 do 20 kubni metri vo sekunda {to e drasti~no pomalku otkolku vo ovoj period od minatata godina. Dokolku vo me|uvreme ne se podobri hidrolo{kata sostojba, mo`e da se proizvede struja samo za u{te okolu mesec i polovina, najmnogu dva.

NACISTI^KI PAROLI

Vleznata vrata i dvete prostorii na "Evrejskite grobi{ta" (1497 - 1929) vo Bitola celosno se uni{teni minatiot ~etvrtok. Na yidovite od vleznata kapija od site ~etiri strani se nacrtani nacisti~ki kukasti krstovi, na nekolku mesta e napi{ano imeto na Adolf Hitler, a na edna od niv e staven i potpisot na vandalite - "makedonski skinhedsi".