Vie i va{iot dom

AKO NE STE ZNAELE...

- Peglata na parea treba povremeno da ja ~istite. Toa najdobro }e go napravite ako vo mericata so topla voda, pred da ja stavite vo peglata, dodadete la`i~ka sol. Otkako solta }e se stopi, te~nosta stavete ja vo peglata. Pri isparuvaweto otvorite na peglata }e se pro~istat.

- Somotskite farmerki so intenzivna boja po nekolku perewa naj~esto ja gubat svojata ubava boja. Toa }e go izbegnete, ako dodeka se novi gi potopite vo voda vo koja prethodno ste dodale mnogu ocet. Povtoruvajte ja postapkata sekoga{ pri plakneweto, za bojata da ostane ista.

- Za da gi is~istite `oltite fleki dobieni so stoeweto na belite ali{ta, potrebno e den pred pereweto da gi stavite cel den vo ~ista voda.


^aj namesto tableta

GLAVOBOLKATA DOA\A I OD STOMAKOT

Zo{to postojano da se goltaat kupi{ta tableti i pra{oci protiv glavobolka, koga postojat prirodni lekovi. Sekoja tableta e me~ so dve ostrici, iako ja le~i glavobolkata. Preteranoto koristewe na tableti sekoga{ e {tetno. Zatoa, pred s#, treba da se utvrdi potekloto na glavobolkata. Ako e uslovena od stoma~ni te{kotii, {to e mnogu ~est slu~aj (jazikot e bel i prekrien so tenki naslagi), toga{ tabletite se kako doturawe na maslo vo oganot.

Sovet: Stavete nekolku listovi od suva `alfija vo topla voda i ostavete gi da postojat nekolku minuti. ^ajot iscedete go i ispijte go. Dokolku ~uvstvuvate bolki vo stomakot, pa toa vi predizvikuva i glavobolka, ispijte ~aj od nane. Visokiot ili niskiot krven pritisok ~esto predizvikuva glavobolka. Protiv visokiot pritisok dobar e i ~ajot od tol~en luk, a za nizok krven pritisok se prepora~uva jako crno kafe, so malku mleko, za da ne dojde do nadraznuvawe na stomakot. Glavobolkata predizvikana od provev, veter ili nastinka najdobro se le~i ako na ~eloto se stavat oblogi od kompir ise~en na krug~iwa. Bolkite od hroni~nata migrena mo`e da se ubla`at so oblogi od bilka koja se vika hamamelis, a mo`e da se najde vo site bilni apteki.

Pi{uva: Rozita ZAKEVA