KARATE: Odr`an me|unaroden karate-turnir vo Tetovo

ZLATO ZA TO[E

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Stanuva zbor za isklu~itelen talent. Vo momentov sum kompletno fokusiran na uspesite {to gi postignuva Todor~e
  • Indiferentniot odnos na dr`avata kon mladite talenti e samo pri~ina pove}e da se istrae vo borbata me|u `elbata kon sportot i finansiskata poddr{ka vo nego

Prijatno iznenaduvawe na me|unarodniot karateturnir koj se odr`a na 21.10.2000 godina vo sportskata sala vo Tetovo, na mnogubrojnite qubiteli na ovoj sport im priredi Todor~e Gin~evski. Toj vo kategorija na juniori na vozrast od 8 10 godini go osvoi zlatniot medal vo disciplinata "komite" i dve treti mesta vo "kata" poedine~no. Vo silna konkurencija kade {to prisustvuvaa 460 natprevaruva~i od ~etiri evropski zemji pristignuvaweto do pobedni~kiot tron ne be{e nimalku lesno, bidej}i prethodea pet isklu~itelno te{ki borbi.

Sre}en sum poradi osvojuvaweto na zlatniot medal. Ova e moe vtoro zlato na me|unarodnite turniri, no tokmu ovoj medal mi e posebno drag bidej}i go osvoiv pred doma{nata publika, izjavi po pobedata Gin~evski. Inaku, Todor~e e ~len na KK "Partizan" od Tetovo i e nositel na sin pojas, no so gordost mo`e da ja ponese i majstorskata titula. Poradi preselbata na negovoto semejstvo vo Skopje, od neodamna toj e u~enik vo vtoro oddelenie vo OU "Pestaloci "- Skopje.

SEKOJDNEVNI PATUVAWA

Poradi obvrskite kon mati~niot klub, kako i potrebata od kontinuirano sledewe na treninzite Todor~e e prinuden tripati nedelno da patuva na relacija Skopje Tetovo. Za postignuvaweto na vrvnite rezultati najzaslu`en e negoviot trener @ivko Petru{ev, sportski rabotnik koj ima dolgogodi{no iskustvo tokmu so sportisti od ovaa vozrast.

Stanuva zbor za isklu~itelen talent. Vo momentov kompletno sum fokusiran na uspesite {to gi postignuva Todor~e. Ni pretstojat dva republi~ki natprevara i Svetskoto prvenstvo vo karate koe }e se odr`i vo Skopje, a doma}in }e bide KK"JSP " od Skopje. No, toa ne zna~i deka gi zapostavuvam obvrskite kon ostanatite ~lenovi od klubot, veli @ivko Petru{ev.

FINANSISKI PROBLEMI

Formiran samo pred ~etiri godini, KK "Partizan" stana rasadnik na mladi talenti vo karate-sportot. Voobi~aeno, koga stanuva zbor za individualen sport, prisutni se finansiskite problemi. Vo momentov edinstven izvor na finansii se sredstva sobrani od ~lenarinata, a incidentno pomaga i Sojuzot na voza~i od Tetovo. Tokmu poradi vakvite problemi klubot propu{ti nekolku me|unarodni turniri vo BiH, Bugarija i Ungarija.

Prioritetna zada~a na klubot vo momentov e iznao|awe na~in za normalno funkcionirawe na site aktivnosti, koi se preduslov za postignuvawe na vrvni rezultati. Bi bil presre}en koga za Todor~e }e se iznajde dolgotrajno re{enie okolu negoviot ponatamo{en anga`man, a so toa se prekinat skoro sekojdnevnite patuvawa do Tetovo, veli @ivko Petru{ev.

Indiferentniot odnos na dr`avata kon mladite talenti e samo pri~ina pove}e da se istrae vo borbata megu `elbata kon sportot i finansiskata poddr{ka vo nego, dodade toj . Nesomneno, potrebno e pove}e gri`a od strana na lu|eto koi se zadol`eni za pravilen razvoj na mladite sportisti kako Todor~e Gin~evski.