RAZGOVOR: Oliver Belopeta, direktor na Skopskiot xez-festival

NEKOI MUZI^ARI SE PRESKAPI ZA NA[IOT FESTIVAL

Razgovarala: Rozita ZAKEVA

  • Se razbira deka ima ekipa koja raboti na Skopskiot xez-festival, a terminot ~ovek-institucija najverojatno bi trebalo da go sfatam kako kompliment. Vo sekoja organizacija li~niot udel e mnogu va`en. Zad uspesite ili neuspesite na nekoi manifestacii sekoga{ stoi po nekoj poedinec
  • Mislam deka barem vo poslednive deset, a mo`ebi i 19 godini nanazad, kolku {to postoi, Festivalot funkcionira, a spored mnogubrojnata publika i posetenosta ~uvstvuvam deka nema nekoi pogolemi padovi i skokovi. Mora da zabele`am deka ne e ednostavno da se zadr`i toj kontinuitet
  • Pomalku ili pove}e toa se edni isti sponzori, {to najverojatno ne e dobro. Na ovoj plan gi zagubiv nervite, taka {to ne mo`am pove}e da odam po sponzori. A, verojatno malku sum i pregordeliv, vo odnos na toa deka treba da se molime

Qubitelite na xez-muzikata i ovaa godina, po 19-ti pat, vo {este ve~eri imaa mo`nost da go prosledat Skopskiot xez-festival. Krajot na ovogodi{niot go najavuva i po~etokot na 20-toto jubilejno izdanie na ovaa manifestacija. Vo prepolnata Univerzalna sala, atmosferata vo site {est ve~eri be{e pove}e od o~ekuvana, a kartite za site koncerti bea odnapred prodadeni. Po zavr{uvaweto na Festivalot mo`e da se zaklu~i deka makedonskata publika znae da gi ceni vistinskite muzi~ki vrednosti. Gospodinot Belopeta, direktor na Skopskiot xez-festival, po burnite organizacii za ovoj nastan go zamolivme da ni ka`e za negovite impresii i za toa kako pomina ovogodi{niot xez-festival.

So ogled na iskustvata, samata tekovna organizacija, za vreme na Festivalot, e prili~no rutinska rabota. Zadovolen sum od toa kako pomina Festivalot, pred s# od programata, bidej}i pomina onaka kako {to be{e najavena i zamislena. Ova go velam zatoa {to od godinite nanazad postoi praktika vo Skopskiot xez-festival da ima nekoi otka`uvawa, pomestuvawa vo programata. Najmnogu sum zadovolen zatoa {to koncertite go donesoa o~ekuvaniot kvalitet. Iznenaden sum duri i jas i pokraj toa {to znam {to da o~ekuvam koga stavam ne{to vo programata, a naj~esto toa sum go ~ul porano na koncerti ili na plo~i itn. Dobar del koncerti donesoa pogolem kvalitet otkolku {to o~ekuvav. Napolno zadovolen.

POSETENOST

Od godina vo godina se ~uvstvuva deka Festivalot dobiva i vo kvalitet i vo kvantitet. Na pra{aweto na {to se dol`i vakviot uspeh na Festivalot, g. Belopeta odgovara:

Se dol`i na iskustvoto, na dobrata organizacija i na dolgotrajnite podgotovki. So kolegite od evropskite xez-festivali ~esto se {eguvame na toa deka nekolku dena se premalku, a vsu{nost za podgotovki na edna vakva manifestacija potrebna e re~isi cela godina.

Vo edno intervju, Belopeta go narekuvaat ~ovek-institucija, zna~i li toa deka toj funkcionira sam ili zad nego ima cela ekipa, be{e na{eto pra{awe. Na ova toj veli: Se razbira deka ima ekipa, a terminot ~ovek-institucija najverojatno bi trebalo da go sfatam kako kompliment. Vo sekoja organizacija li~niot udel e mnogu va`en. Zad uspesite ili neuspesite na nekoi manifestacii sekoga{ stoi po nekoj poedinec.

Kako izgleda{e Xez-festivalot godini nanazad, a kako izgleda sega, go zapra{avme g. Belopeta. Mislam deka barem vo poslednive deset, a mo`ebi i 19 godini nanazad, kolku {to postoi, Festivalot funkcionira, a spored mnogubrojnata publika i posetenosta ~uvstvuvam deka nema nekoi pogolemi padovi i skokovi. Mora da zabele`am deka ne e ednostavno da se zadr`i toj kontinuitet, bidej}i od godina vo godina na{ata cel treba bide i privlekuvawe nova publika, nekoja nova generacija, osobeno mladite, a toa ne e taka ednostavno.

Najte{ko e da se zadovolat afinitetite na mladite lu|e, koi sekoga{, pred s# baraat dobra zabava. Za prisustvoto na golem broj politi~ari na ovogodi{niot Xez-festival, g. Belopeta veli deka duri i politi~arite imaat pravo da bidat publika.

SPONZORI

Obi~no, pozadi sekoja dobro organizirana manifestacija stojat i sponzori koi seto toa finansiski go poddr`uvaat. Na~inot da se stasa do niv ponekoga{ e navistina makotrpen, a dali za g. Belopeta e te{ko ili lesno da se najdat sponzori, toj veli: Za toa pra{ajte gi drugite. Site }e vi go ka`at istiot odgovor - deka e te{ko. Poslednive nekolku godini verojatno malku se zamoriv so taa rabota, barawe sponzori, nitu se javuvaat, nitu pak, jas se javuvam. Pomalku ili pove}e toa se edni isti sponzori, {to najverojatno ne e dobro. Na ovoj plan gi zagubiv nervite, taka {to ne mo`am pove}e da odam po sponzori. A, verojatno malku sum i pregordeliv, vo odnos na toa deka treba da se molime.

Dokolku Xez-festivalot bi imal ~ovek koj se zanimava so marketing, Belopeta zaklu~uva deka sekakov marketing bi bil osuden na neuspeh.

So pa|aweto na rejtingot na Qubqanskiot festival, g. Belopeta be{e povikan da bide negov umetni~ki direktor.

Spored tradiciite na qubqanskata publika, koi se postari od na{ite, a do niv se i zemji vo koi postojano se odr`uvaat xez-festivali, se o~ekuva da ima i pojaka xez-scena. Se razbira, ne mo`am da ka`am deka tamu ima podobra ili polo{a publika. Mislam deka ovde ima dovolno dobra publika, dodava Belopeta.

Te{ko li e da se donesat slavni imiwa od xezot na Skopskiot xez-festival, go zapra{avme g. Oliver Belopeta. Koga se ima iskustvo, kontakti, dobra reputacija na Festivalot, toa voop{to ne e te{ko. No, sepak finnsiite se najva`ni. Ako nekoj ve odbie, toa e poradi finansii. Odreden broj muzi~ari na xezot se s# u{te preskapi za Skopskiot xez-festival.

Iako e s# u{te rano da se zboruva za sledniot 20-ti po red jubileen Skopski xez-festival, sepak g.Belopeta najavi deka podgotovkite zapo~nale.

Po~nav so podgotovkite. Vo ova vreme sekoga{ se po~nuva od programata, veli toj.


Spored tradiciite na qubqanskata publika, koi se postari od na{ite, a do niv se i zemji vo koi postojano se odr`uvaat xez-festivali, se o~ekuva da ima i pojaka xez-scena. Se razbira, ne mo`am da ka`am deka tamu ima podobra ili polo{a publika. Mislam deka ovde ima dovolno dobra publika.


Koga se ima iskustvo, kontakti, dobra reputacija na Festivalot, voop{to ne e te{ko da se donesat slavni imiwa od xezot. No, sepak finnsiite se najva`ni. Ako nekoj ve odbie, toa e poradi finansii. Odreden broj muzi~ari na xezot se s# u{te preskapi za Skopskiot xez-festival.