Prolongirana poddr{kata od finansiskite institucii

MAKEDONIJA ]E PO^EKA ZA PARITE OD MMF

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Neoficijalno, no od dobro informirani krugovi, se istaknuva deka vakvata odluka na MMF bila o~ekuvana, bidej}i na~inot na praktikuvawe na vlasta na kabinetot na Georgievski nimalku ne se sovpa|a so kriteriumite na me|unarodnite finansiski institucii

Dogovoreniot finansiski aran`man so MMF te`ok 36 milioni dolari }e se odlo`i poradi anga`iranosta na kadrite na ovaa institucija koi se sozdadoa po politi~kite promeni vo SR Jugoslavija. Noviot termin za izjasnuvawe na Bordot na MMF, spored ministerot za finansii Gruevski, }e se prolongira za tri do ~etiri nedeli podocna od ve}e dogovoreniot koj be{e zaka`an za 5 noemvri.

Obrazlo`enieto na MMF za vakviot poteg be{e deka nejzinite kadri se prenaso~eni i anga`irani za snimawe na sostojbite vo SRJ po promenite i padot na Mili{evi}, a vo funkcija na {to pobrzo normalizirawe na odnosite na ovaa dr`ava so me|unarodnite finansiski institucii.

Po kursot na MMF mo`no e da trgnat Svetskata banka, Evropskata unija, EBRD i drugi kreditori koi go ~ekaa izjasnuvaweto na Bordot na MMF.

ZABELE[KI

Neoficijalno, no od dobro informirani krugovi, se istaknuva deka vakvata odluka na MMF bila o~ekuvana, bidej}i na~inot na praktikuvawe na vlasta na kabinetot na Georgievski nimalku ne se sovpa|a so kriteriumite na me|unarodnite finansiski institucii. Zaedni~ki imenitel na nekolkute kabineti na Premierot, spored izve{tajot na Svetskata banka od maj 1999 godina, e toj {to tie nemaa reformski kapacitet, ima{e zabele{ki vo sproveduvaweto na buxetskata politika, osobeno vo delot na platite za javna administracija, brojnite upadi vo firmi i kompanii, sproveduvaweto na lokalnite izbori i korumpiranosta na dr`avnite organi.

Site ovie konstatacii neminovno produciraat negativni efekti koi go doveduvaat vo pra{awe i odobruvaweto na FESAL 2 aran`manot so Svetskata banka vreden 50,3 milioni dolari namenet za reformi vo bankarskiot sektor i vo sektorot na pretprijatijata. Aran`manot so SB be{e usloven i so proda`bata na Feni, no Vladata najavi deka toa e zavr{ena rabota i deka Feni e ve}e prodaden na germanskiot Krup-Tisen.

"MO@EN KANDIDAT"

Sli~en e i stavot na EU po pra{aweto za Makedonija. Po podolgo usoglasuvawe taa go usvoi tekstot na "evolutivnata klauzula" koja treba da vleze vo Spogodbata za stabilizacija i asocijacija. Spored usvoenata formulacija, na Makedonija }e & se dade status na "mo`en kandidat" za ~lenstvo vo EU bez vetuvawe za idno polnopravno ~lenstvo. Klauzulata ne e predmet na pregovori, tuku unilateralna ponuda na EU za Makedonija. Kako uteha, vo klauzulata mo`no e da se vmetne i re~enicata spored koja integracijata na Makedonija treba da odi do "celosen mo`en stepen".

Poslednata vest od Brisel govori deka tretata runda na pregovori so EU, koja denovive treba{e da se odr`i vo Skopje, se odlaga, a terminot dopolnitelno }e se definira. Vakvite slu~uvawa naveduvaat na pomisla deka i godinava Makedonija }e ostane bez sklu~en aran`man so MMF i Svetskata banka. So toa prakti~no prodol`uva tradicijata na ovaa Vlada na nedefiniran odnos so dvete svetski finansiski institucii koj trae skoro dve godini.