Avstriskata "Stil met" so nameri da finansira vo Makedonija

SO ZAGUBITE MO@E DA SE IZGRADI NOVA "ALUMINA"

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Akcionerite koi ja otkupija "Alumina" vrz princip na menaxerski otkup vo dogovor so Agencijata za privatizacija se soglasni da se raskine dogovorot i da se izvr{i novo restruktuirawe na akcionerskiot kapital so cel da se obezbedi kontrolen paket za kupuva~ot vo vrednost od okolu 53 otsto od akcionerskiot kapital

Avstriskata firma "Stilmet" ja izrazi svojata namera da go kupi "upravuva~kiot paket" akcii na akcionerskoto dru{tvo "Alumina", so {to ovaa firma treba da stane sopstvenik na 53 otsto od akciite.

Javno iska`an interes od g. Zelenikovski za "Alumina"

"Alumina" a.d. ve}e podolgo vreme bara strate{ki partner kako edna od osnovnite pretpostavki za finansiska i proizvodstvena stabilizacija na nejzinoto rabotewe.

Dve ponudi, so namera za nejzino kupuvawe, dostavile kuvajtskata agencija za investicii, so koja "Alumina" raboti na rekonstrukcijata na delovno-tehni~kiot centar "Unis Sarajevo" (dogovor vreden 32.000.000 gm) i avstriskata firma "Stil met" eksport - import, sopstvenost na g. Zoran Zelenikovski. Vtorava ponuda stana aktuelna ovoj mesec i rakovodstvoto na "Alumina" ja prifa}a respektiraj}i gi, pred s#, uslovite za stabilizirawe na finansiskata i proizvodnata stabilizacija na firmata. Po mnogu analizi svojata namera za kupuvawe na op{testveniot i dr`avniot kapital na makedonskata berza na hartii od vrednost dostavena e i finansiskata poddr{ka od avstriskata banka "Handelsbank".

KONTROLEN PAKET

Akcionerite koi ja otkupija "Alumina" vrz princip na menaxerski otkup vo dogovor so Agencijata za privatizacija na RM se soglasni spogodbeno da se raskine dogovorot i da se izvr{i novo restruktuirawe na akcionerskiot kapital so cel da se obezbedi kontrolen paket za kupuva~ot vo vrednost od okolu 53 otsto od vkupniot akcionerski kapital na Dru{tvoto, objasni generalniot direktor na "Alumina", g. Vasil Kostoj~inoski.

"Stil met" i "Handelsbank" mo`at vo potpolnost da obezbedat dolgoro~no snabduvawe so repromaterijal so aluminium za potrebite na "Alumina", za prerabotuva~kite kapaciteti, mo`eme bez problemi da imame proda`ba vo Evropa, Bliskiot Istok, zemji so koi{to standardno ova Dru{tvo sorabotuva, istakna na pres-konferencijata g. Zoran Zelenikovski. Mislime deka "Alumina" mo`eme da ja dovedeme na toa nivo na koe{to zaslu`uva da bide, iako rokovite vo koi{to sakame da go storime toa se kusi, dodade Zelenikovski.

Sopstvenikot na "Stil met" najavi deka na 8 noemvri vo Makedonija doa|a grupa predvodena od Bankata, na 9 }e imaat razgovori, a na desetti se o~ekuva da se zaokru`i ovoj dogovor.

DOLGOT NA "ALUMINA"

Zelenikovski posebno naglasi deka "ova e namera, ne e definitivno". Razgovarano e za nominalna vrednost nad 53 procenti od osum milioni gm ili vkupna nominalna vrednost od {esnaeset milioni gm. Zadol`enosta na "Alumina" spored prvi~nite soznanija, so odredeni otstapuvawa, iznesuva od 25 - 30 milioni gm, a polovinata od tie sredstva se obvrski kon bankite vo Makedonija.

Stavot na g. Zelenikovski e deka ne mo`e da se o~ekuva investitorot koj{to }e dojde da gi pokrie site zagubi, bidej}i objektivno gledano so tolkavi sredstva mo`e da se izgradi nova "Alumina" na koja bilo lokacija, veli toj. Na krajot od svoeto izlagawe toj & se zablagodari na Vladata koja{to na problemot mu dala golemo razbirawe so cel da se re{at problemite na "Alumina".

Doa|aweto na "Stil met" i "Handelsbank" nema politi~ka zadnina, re~e sopstvenikot na "Stil met".

I pokraj toa {to na pres-konferencijata odr`ana vo hotelot "Aleksandar Palas" be{e prisuten re~isi celiot vrv na Demokratska alternativa (potpretsedatelot na Vladata, g.Vasil Tupurkovski, pretsedatelot na Sobranieto, g. Savo Klimovski, eks-ministerot za pravda, g. Vlado Kambovski, direktorot na JPAU "Makedonija", g.Vawa Bitoqanu, ministerot za ekonomija, g. Borko Andreev), sepak Zelenikovski pred novinarite re~e deka namerata na "Stil met" e da gi re{i problemite na eden stopanski objekt.

Spored Kostoj~inoski, pak, pokani bile isprateni do site onie koi se relevantni vo re{avaweto na ovoj problem. NIKAKO REVIZIJA

"Ne se soglasuvame nikako so procesot na revizija, vodime seriozna bitka na reformski plan vo taa smisla. Eve i denes, proda`bata na 'Alumina' poka`uva deka stanuva zbor za privatizacija, za prezemawe na eden paket {to mo`e da dade rezultati, a ne da ja dr`i firmata vo agonija. O~igledno e deka procesot na privatizacija treba da zavr{i", re~e Vasil Tupurkovski.

"Na{iot stav za [e}eranata e potpolno jasen i stavot na Vladata e jasen, zo{to toa ne se zavr{uva e pra{awe na drugi okolnosti. Lu|eto vo [e}eranata treba da si go dobijat svojot paket. Toa e vo nadle`nost na Agencijata, a o~igledno e deka ima opstrukcii", izjavi Tupurkovski.


FENI BEZ OBVRSKI

Ministerot za ekonomija, g. Borko Andreev, izjavi deka so FCM e potpi{an memorandum za proda`ba na "Feni", zaedno so celiot pregovara~ki tim vo koj{to FCM so "Tisen-Krup" se favoriziraat kako najpogoden ponuduva~. Vo tekot na nedelata treba da se potpi{e dogovorot i da se obezbedi bankarska garancija ili pla}awe. Verojatno, spored Andreev, tie }e odat na bankarska garancija.

Uslovite, veli ministerot, se pribli`no dobri, osobeno vo sferata na elektri~nata energija, zatoa {to e postignata dobra cena od 2,2 po kilovat-~as ili 22 po megavat-~as vo dolari. Toa e ne{to za {to vo ovie petnaeset dena postojano se pregovara{e. Cenata e onaa {to e potpi{ana vo tenderskata dokumentacija - 500 milioni dolari, dogovoreno e da se zadr`at site vraboteni vo narednite godini, a samo vo ovaa godina se o~ekuvaat investicii od 36 milioni amerikanski dolari.

Za dolgovite na "Feni", ministerot re~e deka spored zakon od 1991/92 godina "Feni" nema obvrski, bidej}i koga e oformen "Fenimak" site obvrski gi ima prezemeno dr`avata. "Fenimak" propadna, a i spored na{iot Zakon za likvidacija, "Feni" nema obvrski.