Makedonski pluralizam

KADE STE MAKEDON^IWA?

Pi{uva: Mi{ko TALESKI

  • Najgolemiot krvnik na makedonskiot narod od Istokot pravi osnova posthumno da vleze me|u Makedoncite i kako vampir da ja pie krvta na na{iot napaten narod, no sega na eden moderen na~in
  • "Onoj {to saka da raboti na prisoedinuvaweto na Makedonija kon Bugarija, Srbija ili Grcija toj mo`e da se smeta za dobar Bugarin, Srbin ili Grk, no ne i za dobar Makedonec" (Goce Del~ev)

Kone~no padnaa maskite za vistinskata Makedonska patrioti~eska organizacija (MPO). So godini vistinata se iskrivuva{e, se izvitoperuva{e s# so cel makedonskiot narod da gleda so voshit vo nea, da gleda kako na organizacija koja se bori, navodno, za makedonskata kauza. Doka`aniot Bugarin, Georgi Mladenov, svesno ili nesvesno, so podignat prst pred celiot makedonski auditorium (osven MRTV) ka`a za prvpat ovde javno vo Makedonija {to se, za {to se zalagaat i {to ni posakuvaat. Nie sme bile Bugari, odnosno kako {to veli toj "porobeni Bugari". Nie }e sme bile podeleni me|u Albanija i Bugarija, toa moralo taka da bide. Seto ova ka`ano vo centarot na Skopje. Pa u{te veli: "Pra{ajte go Tupurkovski", a indirektno i Georgievski. [to sakate pove}e? Ova demokratijava s# dozvoluva. Da se tropa kako na prazno tene}e, a nadle`nite ni so prst da mrdnat. Iskazite na Mladenov po nemiliot nastan pri promocijata na "Radko" bea direkten udar vrz temelite na makedonskata dr`avnost i identitet. Kade e vlasta da reagira? Za ova se le`i v zatvor. Za ova sekoja normalna, pravna i patriotska dr`ava }e pokrene postapka za proteruvawe od svojata teritorija. Ili seta rabota e dogovorena. Mol~at site onie na koi ova im odgovara. Da im se ostvari sonot eden den da stanat makedonski Bugari i toa oficijalno. Bugarskata propaganda zema zamav vo zemjava. Tendencijata s# da se bugarizira prodol`uva. Deloto {to ne uspeaja da go dovr{at Srbinovski i eks-ministerot Dimitrov sega im e dovereno na "Radkovci". U{te eden obid Van~o Mihajlov da se prika`e kako heroj, kako borec za slobodna Makedonija, no vo ramkite na edna San - stefanska Bugarija.

MODEREN VAMPIR

Najgolemiot krvnik na makedonskiot narod od Istokot pravi osnova posthumno da vleze me|u Makedoncite i kako vampir da ja pie krvta na na{iot napaten narod, no sega na eden moderen na~in. Koj treba da ka`e stop na ova? Premierot? Pretsedatelot? Vladata? Pa site tie mol~at. Narodot ve}e dobiva vpe~atok deka tie se sou~esnici vo ovaa gnasna igra. Aj, pojdete vie vo Bugarija i vo centarot na Sofija vikajte pred bugarskite novinari deka toa e Makedonija, a ne Bugarija, vikajte deka tamu `iveat iljadnici Makedonci, pa }e vidite kako }e projdete. Klocite vo zadnikot i nazad doma. S# vo duhot na pozitivnata energija. Kaj nas, s# e mo`no. Ako ova {to vo Skopje go re~e Georgi Mladenov go re~e{e nekoj Srbin, privrzanik na Milo{evi}, deka Makedoncite se Srbi i deka ovaa zemja e ju`na Srbija toga{ "na{ite" golemci }e izlezea duri na pres - konferencii da n# predupredat od opasnosta koja se nadvila nad Makedonija. ]e istr~aa i Qub~o i Dosta i Florovski i Milo{oski da n# okvalifikuvaat kako srbomani ili kako srbokomunisti. Sega mol~at. ZO[TO? Sudovite bile odgovorni. Koj saka da go zatskrie slu~ajot so OMO "Ilinden" pred sudot vo Strazbur? Se ~eka li sega na{iot ~ekor da go zabranime dvi`eweto "Radko", pa Bugarija da najde alibi deka nie ne dozvoluvame formirawe nekakvo si dru{tvo so bugarski opcii. Ne mo`e nikoj da pravi paralela me|u ovie dve raboti. Igrite koi se pravat od na{iot isto~en sosed, potpomognat od nekoi na{i ekspozituri, se mnogu matni.

]e postavam nekoi pra{awa na koi nema da odgovoram zatoa {to ne znam, a vie razmislete sami. Zo{to Bugarija otvoreno naviva{e i se raduva{e na pobedata na VMRO - DPMNE vo 1998 godina? Zo{to premierot Georgievski go potpi{a dogovorot so Bugarija so koj se otka`uva od makedonskoto malcinstvo tamu? Zo{to premierot minatata godina otide vo Rim na poklonenie na grobot na Sv. Kiril, zaedno so bugarskiot premier Ivan Kostov? Zo{to ne otide na primer so Kostas Simitis ili so Fatos Nano? Zo{to za direktor na Narodnata i univerzitetska biblioteka be{e postaven ~ovek koj ne e Makedonec, tuku Bugarin? [to e ova Makedonija ili Bugarija? Zo{to za makedonski ambasador vo Moskva e postaven ~ovek koj isto taka ne se ~uvstvuva kako Makedonec? Zo{to se izdade kniga za Miladinovci koja mnogu pove}e e bugarska otkolku makedonska? Zo{to ministerstvoto za obrazovanie bara{e vo u~ebnicite po istorija da ne stoi terminot bugarski okupator? [to be{e, toj osloboditel? Gospoda politi~ari, i na{i i stranski, ovie raboti ne se slu~ajni. Ovie raboti se slu~ija samo vo poslednite dve godini. Dobro e da se razviva demokratijata, da se po~ituvaat razli~ni mislewa, no ne na vakva osnova. So vakva demokratija }e ni se urne i ova par~e zemja koe ni preostana . Ova e demokratija na strav, napnatost, demokratija na predavni{tva. Jas bi predlo`il vo toj slu~aj da se vratime vo ona vreme minato do devedesettata. Iako `iveevme vo t.n. komunizam ima{e pogolema demokratija od ovaa. Toga{ bevme pogolemi Makedonci od sega. Toga{ ja gradevme Makedonija, sega ja urivame. ]e re~e nekoj : "Pa, Tito gi zatvora{e site onie koi ne mislea kako nego i koi sakaa da ja rasturat Jugoslavija". Aj , Tito gi zatvoral. Sega site se na sloboda i mo`at s# da pravat. Da ve nare~at ni{to`ni, da ve odrodat i povtorno nikoj za toa da ne odgovara.

[TO SME NIE?

Kade ste bre intelektualci? Samo za plati li rabotite? Go ostavivte tovarot samo na nekolkumina: Petre M. Andreevski, Ante Popovski, Bla`e Ristevski, Jagnula Kunovska. Samo tie li se Makedonci? [to sme site nie? Bugari? Srbi? Grci? [to? Ako sme toa ajde da im ponudime raka na site i neka n# dojadat. Goce Del~ev rekol: "Onoj {to saka da raboti na prisoedinuvaweto na Makedonija kon Bugarija, Srbija ili Grcija toj mo`e da se smeta za dobar Bugarin, Srbin ili Grk, no ne i za dobar Makedonec". So mol~ewe ni{to ne se pravi. Samo se priznava ona {to neprijatelot ti go rekol. Ve}e sme dovedeni vo }o{ot od kade nema begawe. Ili }e potklekneme ili }e go vozvratime udarot.

Povtorno }e se navratam na slu~ajot "Radko". Dvete mom~iwa koi gi frlija dimnite bombi izbegaa. Policijata stigna i po~na akcija za nivno identifikuvawe i apsewe. Na van~ovistite im dozvolija da prodol`at so promocijata na koja gi turkaa temelite na makedon{tinata. Koj treba{e da se apsi? Neidentifikuvanite ili ve}e identifikuvanite? I posle }e se re~e deka MVR nemalo odgovornost za ulogata na grobarite na Makedonija. Ima i toa golema. Vampiri i demoni povtorno sakaat da go vratat fa{isti~kiot duh na odrodnicite. Nam Makedoncite ne ni treba Jerg Hajder i sli~nite kako nemu. Toa }e n# odvede vo propast. Pred izvesno vreme eks-pretsedatelot Kiro Gligorov izrazi zagri`enost za opstojuvaweto na Makedonija kako dr`ava. Toa ~ovekot ne go re~e tuku taka. Verojatno imal svoi analizi. Poslednive slu~uvawa u{te pove}e go potkrepuvaat takvoto negovo stojali{te. Narodot po~nuva da razmisluva ve}e na sledniov na~in: "Dodeka be{e Tito ja ima{e Jugoslavija, otkoga umre... Dodeka be{e Kiro ja ima{e Makedonija, otkoga zamina ...". Lo{i predviduvawa. ]e se poka`uvame ma`i samo me|u sebe. Koga }e dojde ne{to odnadvor, podobro fustan da oble~eme. ]e se poka`uvame ma`i od izbori na izbori, koj ima posilni muskuli, koj e pobaba~ko od protivnikot. Muskuli trebaat sega i toa ne partiski, ne VMRO-vski ili SDSM-ovski, tuku makedonski. Toga{ }e bideme ma`i, koga kako edno telo }e ka`eme deka ova ne biva. S# dodeka ednite velat vie ste Bugari, a drugite vie ste Srbi, samo }e im pripomogneme na du{manite. ]e mu pripomogneme na Georgi Mladenov sledniot pat da krene tupanica namesto prst. ]e mu pripomogneme na Ivan Kostov da zboruva vo imeto na Makedonija, namesto na{iot premier.

50 GODINI BORBA ZA MAKEDONIJA

Denovive vo Univerzalnata sala se odr`a veli~estveniot koncert na prvata dama na makedonskata narodna pesna, Vaska Ilieva. @enata koja mnogu pove}e napravi za afirmacijata na Makedonija vo svetot, otkolku samite politi~ari. Pedeset godini borba na ve}e 80-godi{nata Vaska, preku pesna, da mu ka`e na svetot deka i eden Makedonec da ostane toj }e izdr`i, da mu ka`e na svetot za Jane, Goce, Pitu, Karev, da mu ka`e na svetot za Makedonija. Koncertot se odr`a denta koga se slu~i i nastanot so "Radko". Retko nekoj od politi~arite da zastane{e vo odbrana na rodot svoj. Samo Vaska, vidno ostarena i iznemo{tena, a povtorno vo `ivo so glasot {to samo Gospod & go dal }e gi ispee stihovite pred na noze zastanatata publika :

"Ni{to ne te pla{i Makedonijo

na ovoj beli svet,

koj du{man }e vleze,

`iv nema da izleze Makedonijo,

ti go stava{ v grob ".