Teloto na ~ovekot

KOSKI

Na{ite koski site zaedno ne te`at pove}e od 17 kilogrami. Kosturot na deteto nema pomalku od 300 koski. Nekoi od koskite se tro{at vo tekot na rasteweto... Rezultat: minimalno ni ostanuvaat 198 koski, a maksimalno 214 koski. Se pra{uvate od kade tolkava razlika? Prirodata na nekoi pove}e im podarila vo vratniot i lumbalniot del na 'rbetniot stolb, a na nekoi vo krstot (dolniot del na 'rbetot). Prviot vraten pr{len se vika atlas. Toj ja nosi glavata, a imeto mu poteknuva od junakot na gr~kata mitologija Atlas, koj na svoite ramewa nosel nebeski svod.

Na{ite dve stapala zaedno imaat 56 koski. Za normalno dvi`ewe potrebni im se 40 muskuli.


Nivnata `elba na{a zapoved

DECATA I VIDEOTO

Na roditelite so godini im se zabele`uva za toa {to na svoite deca im dozvoluvaat so saati da gledaat video-filmovi. Najnovite istra`uvawa na britanskite psiholozi poka`uvaat deka malite zavisnici na video se pokomunikativni i poposlu{ni od svoite vrsnici. Videoto ima pogolem efekt na odnesuvaweto na decata i usvojuvaweto na moralnite normi, otkolku da im se ~itaat prikazni i bajki, tvrdat psihologozi na bolnicata vo Oksford.

Iako kriti~arite vakvite stavovi gi do~ekaa na no`, sepak so snimaweto na crtanite filmovi "Ubavicata i yverot" i "Pokahontas" ispolneti se pove}egodi{nite `elbite na mnogu deca.

Od druga strana, socijalnite psiholozi i ponatamu predupreduvaat deka decata koi najmalku ~etiri ~asa dnevno sedat pred televizorot podlo`ni se na neposlu{nost i kriminal, i deka pobrzo od koj bilo drug posegnuvaat po drogata. Koj e vo pravo?

Pi{uva: Rozita ZAKEVA