Sve{teni~ki vandalizam

POGRE[ENIE ILI DRSKOST?

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Se slu~i na eden golem praznik koga hramot be{e prepoln so vernici. Narod ima{e kako vo dvorot na crkvata, taka i nadvor od nea. Eden postar ~ovek na svojata masi~ka prodava{e ikoni i krv~iwa. Toj saka{e na vernicite da im prodade nekoja ikona i da zeme nekoj denar. Vernicite kupuvaa ikoni zatoa {to nivnata vrednost be{e simboli~na. ^ovekot koj{to gi prodava{e be{e nadvor od krugot na crkvata, re~isi na ulicata kade {to bea i drugite prodava~i na razna stoka.

Vo eden mig, do masi~kata se pribli`i sve{tenikot na hramot i so silen udar gi rasturi ikonite po ulicata. Likovite na site svetci se najdoa rasfrlani na site strani. Starecot ne re~e ni zbor. Stoe{e zanemen i ispla{en. Site prisutni go osudija ovoj vandalski ~in. Qubovta {to sve{tenite lica, im ja davaat na svoite vernici treba da bide na~in kako da doprat do Sevi{niot bog. Ovoj nastan treba da bide primer kako ne treba da se uni{tuva etikata na Makedonskata pravoslavna crkva.