Osvetena crkvata "Sveti Atanas" vo s. Badar, Katlanovsko

NOV DAR OD BOGA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

Na 21 oktomvri sve~eno be{e izvr{eno osvetuvawe na crkvata"Sveti Atanas" vo seloto Badar, Katlanovsko. So osvetuvaweto ~inona~alstvuva{e Negovoto Bla`enstvo Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g. Stefan. Na sve~enosta prisustvuvaa mnogu gosti me|u koi i gradona~alnikot na Op{tina "Petrovec", g. Bor~e Bo`inovski, a so prigodna kulturno - umetni~ka programa se pretstavi i kulturno-umetni~koto dru{tvo "Goce Del~ev".