Verska hronika na nedelata

PATRON NA CRKVATA "SVETA PETKA"

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

27 oktomvri 2000 leto Gospodovo. Site ulici vodat kon naselbata "Crni~e", a tokmu vo toj kraj se nao|a prekrasniot hram "Sv. velikoma~enica Petka Paraskeva". Kolona od vernici se upatuva kon ovaa crkva za molitva, slava, imenden, palat sve}i za poklonenie i zdravje pred ikonata na golemata svetica. Kambanata }e bie po~esto i }e gi povikuva vernicite da dojdat vo crkvata za da se poklonat i zaedno so sve{tenstvoto da ja slavat radosta na ovoj ubav i golem den. Stare{inata na hramot, protojerej Slamkov, pravi s# za ovoj patronen den da bide blagougoden za site prisutni vernici. Vo hramot }e se slu`i arhijerejska sveta liturgija-vodosvet i se~ewe na slavskiot kola~. Isto taka }e bide priredena i tradicionalnata trpeza na qubovta. Sve{tenstvoto, zaedno so iljadnicite vernici, u{te edna{ }e mu se pomoli i pokloni na Sevi{niot, a vernicite, baknuvaj}i go Svetiot krst }e bidat poprskani so sveta voda i maslopomazuvani za nivno zdravje, spasenie i sre}a. Tradicionalno, vo ovoj skopski hram site verski sve~enosti ostanuvaat zapamteni.

Kultot na vernicite kon Sveta Petka Paraskeva e golem. Taa e veli~estvena i kon nea se upatuvaat molitvi za spasenie, zdravje, mir i spokoj na du{ata.