Zavr{i 19. skopski xez-festival

SINTEZA NA SVETSKIOT XEZ

Pi{uva: Mileva LAZOVA

Na 25 oktomvri be{e poslednata ve~er na ovogodi{noto 19 izdanie na skopskiot xez-festival. Za razlika od poslednive godini koga brojot na xez-ve~erite be{e sveden na ~etiri dena, ovaa godina organizatorite na festivalot mo`ea da se pofalat so dva dena pove}e.

Godina{novo festivalsko izdanie pretstavuva{e sinteza na evropski sovremen xez, sublimat na starata samba so modernata brazilska muzika, ritmi~ki inovacii na avtenti~ni melodiski re{enija, provejuvawe na amerikanskiot fri-xez i gri`livo kreirawe na radikalni muzi~ki eksperimentirawa.

Festivalot zapo~na so kubanskata grupa Sierra Maestra, slednata ve~er nastapija D.D. Jackson - Hamiet Bluiet - Kahil El'Zabar i Sun Ra Arkestra, tretata ve~er be{e vo znakot na Brazil so prekrasnata Marisa Monte, potoa Paul Motian Trio i Carla Bley 4h4, Ahmad Jamal Quartet i David Murray Octet Plays Trane, a poslednata be{e makedonska xez-ve~er so duoto Toni Kitanovski - Zoran Maxirov i so Big-bendot na Makedonskata radiotelevizija.