Izlo`bi

GOVOROT NA FOTOMONTA@ATA

Vo Muzejot na sovremena umetnost vo Skopje na 18 oktomvri, be{e otvorena izlo`bata na kola`i Hana Heh (1889 - 1978), a organizatori na izlo`bata se Muzejot, Institutot za odnosi so stranstvo (IFA) [tutgard i Gete institutot od Belgrad. Vo nea se pretstaveni 32 kola`i nastanati vo periodot od 1918 do 1967 godina.

Spomnatata germanska umetni~ka se smeta za za~etnik na jazikot na fotomonta`ata. Taa ja priznala i ja pretstavila fotomonta`ata kako "edna od legitimnite" kategorii na umetni~koto delo. Vo nejzinoto tvore{tvo ova "delo" nastanuva i ostanuva sredstvo na silna i eksplicitna op{testvena kritika i kako princip i kako forma na izrazot.


TRIUMF NA ^ETIRIGODI[NO TVOREWE

Na 19 oktomvri, vo Muzejot na grad Skopje, be{e otvorena izlo`ba na Emilija Bo`inovska.

Prezentacijata na serija sliki i crte`i sozdadeni vo poslednive ~etiri godini pretstavuvaat ~etvrta samostojna izlo`ba na spomenatiot umetnik. Vo delata na Bo`inovska se zabele`uva koristewe neslikarski materijali i interes za ramnoto, no i za sloevita gradacija na tonovi kako i reljefni strukturi.

Taa sozdava likoven svet na ekspresivni belezi i li~no do`ivuvawe i so jasna kompozicija, koj uverlivo korespondira so oddelni konotativni i likovno-poetski belezi.


TEATAR : Teatar za deca i mladinci

"JANE ZADROGAZ" - BAJKA ZA NAJMLADITE

So premiernata izvedba na kuklenata pretstava "Jane Zadrogaz" od Goran Stefanovski, vo Teatarot za deca i mladinci zapo~na novata teatarska sezona. Spored direktorot na teatarot, Qubomir ^adikovski, ovaa pretstava-bajka posvetena e na najmladite. Vo nea igraat akterite Tawa Ko~ovska, Vladimir Lazovski, Ana Levajkovi}, Olgica Hristovska, Katarina Ilievska i Predrag Pavlovski.

Spomenatata pretstava e del od programata posvetena na doma{ni dramski pisateli, po {to }e sledat podgotovkite za drugi pretstavi, raboteni spored tekstovi na doma{ni avtori.


TEATAR: Festival na Kameren teatar

"RISTO [I[KOV" ZA ELENA MO[E

Akterkata na Bitolskiot teatar Elena Mo{e e dobitnik na nagradata za visoko aktersko ostvaruvawe na festivalot na kameren teatar "Risto [i{kov". Spored `irito, akterkata Mo{e poka`ala vrvno majstorstvo vo kreiraweto dva sosema razli~ni lika, vo dve razli~ni pretstavi, "Vasa @elezovna" i "Pameteweto na vodata". Ulogite se odigrani so mnogu emocija, golem naboj i dramatika.

Na festivalot vo konkurencija bea {est pretstavi, a bea promovirani i knigite "[i{kov" od Goce Ristevski i "Dojran i zavetot na Dojrana" od Nikola Kre~ev.


FILM: Makedonska filmska produkcija

O@IVUVAWE NA "GOLEMATA VODA"

Spored romanot na @ivko ^ingo, pred ~etiri godini be{e izgotveno scenario "Gluva ku}a", koe s# dosega ~eka{e na odobruvawe za negovo realizirawe od Ministerstvoto za kultura.

Vo produkcija na "Artist 3" i so finansiska pomo{ od dvete Ministerstva za kultura (Makedonija i ^e{ka) vo april slednata godina }e zapo~ne snimaweto na dolgometra`niot film "Gluva ku}a". Re`iser na filmot e Ivo Trajkov, a scenarioto, spored romanot na @ivko ^ingo, go napi{al Jugoslav Petrevski.

Snimaweto na filmot }e se odviva vo Ohrid ili vo Prespa, neophodno e vodata da bide scenografija, bidej}i vo romanot vodata e metafora.

Podgotvila: Mileva LAZOVA