Barawe od distributerite na motorni vozila

ITNO NAMALUVAWE NA AKCIZITE

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • I pokraj pismenata inicijativa upatena do Vladata za ukinuvawe ili namaluvawe na akcizite, odgovor ottamu s# u{te nema. Promeni vo odnos na akcizite ne se o~ekuvaat ni okolu 1 januari 2001 godina
  • Vnesuvaweto na polovni vozila stari do {est godini isto taka se poka`a kako nefunkcionalno, vo odnos na novo kupenoto vozilo ovde po legalen pat

Proda`bata na avtomobili od voveduvaweto na Danokot na dodadena vrednost pa navamu e svedena na minimum. Grupacijata na pretprijatijata ~ija{to osnovna dejnost e promet so motorni vozila istaknuvaat deka Makedonija e edna od zemjite koja ima najzastaren vozen park vo Evropa. Dr`avata, spored niv, ne nudi nikakvi povolnosti za kupuva~ite na novi vozila, a so toa se o{teteni distributerite, kupuva~ite i dr`avata.

Najavata deka e mo`no ukinuvawe ili namaluvawe na akcizite na motornite vozila i koga navistina }e se slu~i e od vitalno zna~ewe za pretprijatijata od ovaa bran{a.

Ova be{e zaklu~eno na poslednata sednica na Grupacijata, odr`ana vo Stopanskata komora na Makedonija. Pritoa jasno be{e istaknato deka akcizata za niv zna~i `ivot.

AMIN OD MMF

Problemot {to go ima ovaa Grupacija ne e samo nejzin problem, bidej}i toj se odnesuva i na dr`avata, zatoa {to proda`bata na avtomobili ne zna~i samo obnovuvawe na vozniot park, tuku i pogolema bezbednost vo soobra}ajot. Treba da se sfati deka proda`bata na novi avtomobili }e ovozmo`i i po~ista `ivotna sredina, odnosno pridones za ekologijata.

Aleksandar Tomov, pretstavnik na "Opel" za Makedonija i pretsedatel na Grupacijata uka`a na tendenciozno namalenata proda`ba na avtomobili po voveduvaweto na DDV. I pokraj pismenata inicijativa upatena do Vladata za ukinuvawe ili namaluvawe na akcizite, odgovor ottamu s# u{te nema. Promeni vo odnos na akcizite ne se o~ekuvaat ni okolu 1 januari 2001 godina. Za promena na akcizite potreben e amin od MMF. Toa be{e pobarano vo Va{ington, vo smisla: "Kasata e polna, da po~ekame da se napolni u{te malku", velat vo Grupacijata.

Problemot na na{ata grupacija mo`ebi }e bide povoo~liv dokolku se ima to~nata brojka kolku vraboteni ima vo ovaa dejnost i siguren sum deka taa brojka }e bide pogolema od brojot na vraboteni ili o{teteni vo "Makedonka" ili TAT, re~e na sostanokot pretstavnikot na "Tojota" za Makedonija, gospodin Isto~ki.

SIVA EKONOMIJA

Pretstavnikot na "Tavrija" za Makedonija osobeno se osvrna na sivata ekonomija, trgnuvaj}i od faktot deka na avtopazarite vo zemjava sekoj mo`e da nabavi kakov saka del, a pritoa prodava~ot e osloboden od site dava~ki kon dr`avata.

Vnesuvaweto na polovni vozila stari do {est godini, isto taka, se poka`a kako nefunkcionalno vo odnos na novokupenoto vozilo ovde po legalen pat, dodade direktorot na pretstavni{tvoto "Tavrija". Podatokot deka raboteweto na crno so avtomobili e s# poprisutna pojava be{e stav na site, a od seto toa najmnogu {teta ima dr`avata.

Simon Stankovski, direktor na pretprijatieto "Makkar" i generalen distributer na BMW i "Rover" za Makedonija, so razo~aruvawe konstatira{e deka sobirite vo Stopanskata komora za nikogo ne zna~at ni{to i deka za niv nikoj nema da pu{ti solza.

Sepak, zaklu~i toj, gra|anite se najo{teteni, a {teta e {to nie nemame gra|anska asocijacija na potro{uva~ite koi }e izlezat i }e gi blokiraat pati{tata.


 NA SOSTANOK KAJ GRUEVSKI

Nekoi od pretstavnicite na pretprijatijata za promet so motorni vozila istaknaa deka od sigurni izvori se informirani oti namaluvawe na dava~kite, odnosno akcizite nema da ima. Ili, dokolku se slu~i takvo ne{to, toa }e bide od 5 - 10 procenti. Predlo`eno e itno da se zaka`e sostanok kaj ministerot za finansii, Nikola Gruevski. A, vo vrska so glasinite deka Makedonija }e bide oslobodena od vra}awe na nekoi krediti i iskoristuvawe na tie pari za ekolo{ki proekt, distributerite na ovaa bran{a o~ekuvaat da bidat vklu~eni vo takviot proekt.