Novi maloproda`ni ceni na naftenite derivati

INFLACIJATA ^UKA NA PORTITE

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Novite ceni na naftenite derivati bitno }e vlijaat i vrz korekciite na cenite na prehranbenite produkti, bidej}i vo formiraweto na cenata na eden proizvod iskalkuliran e i prevozot
  • Sojuzot na sindikatite na Makedonija jasno apelira deka vakvite promeni vo cenite na naftenite derivati }e predizvikaat niza poskapuvawa na proizvodite i uslugite {to }e vlijae na `ivotniot standard na gra|anite koi ve}e podolgo vreme se na rabot na egzistencijata

Novata cena na naftenite derivati }e predizvika inflatorni dvi`ewa, koi sekako }e go zagrozat `ivotniot standard. Vladata donese Odluka naftenite derivati da poskapat za 7,5 otsto. Se o~ekuva deka za dve nedeli povtorno }e ima korekcii na maloproda`nite ceni na naftenite derivati. Vakvite poka~uvawa se vo soglasnost so dogovorot za proda`ba na Rafinerijata, {to zna~i usoglasuvawe na maloproda`nite ceni na naftenite derivati so cenite na naftata na svetskite berzi. Ako se ima predvid deka cenata na naftata na svetskite pazari ve}e podolgo vreme iznesuva 30 dolari za barel, a kaj nas bea iskalkulirani ceni od prose~nata cena 27 dolari za barel, jasno e deka vo naredniot period }e ima u{te edno poka~uvawe.

KOREKCII

Poka~uvaweto na cenata na naftenite derivati bitno }e vlijae na `ivotniot standard, zatoa {to poka~uvaweto na mazutot duri za 14 otsto i na masloto za gorewe (ekstra lesno) za 16 otsto e na startot na grejnata sezona. "Toplifikacija" neodamna gi zgolemi cenite na svoite uslugi za 12,7 otsto, a kako najgolem korisnik na mazut ne se isklu~uva verojatnosta deka naskoro i tie }e pobaraat korekcii na uslugite. Novite ceni na naftenite derivati bitno }e vlijaat i na korekciite na cenite na prehranbenite produkti, bidej}i vo formiraweto na cenata na eden proizvod iskalkuliran e i prevozot. Odmotuvaweto na inflatornata spirala e pove}e od verojatno. Spored Svetskata banka, ona {to se slu~uva so cenata na naftata na svetskite pazari najmnogu mo`e da gi pogodi zemjite vo razvoj.

PREDUPREDUVAWA

Najavata, pak, deka Vladata }e dade liberalizacija na cenata na lebot e u{te eden pokazatel deka inflacija }e ima. Ako na ova se nadovrzat i matematikite na mnogu drugi stopanstvenici, realno treba da o~ekuvame korekcii na cenite na mnogu prehranbeni produkti. Vo momentov jasno se ~uvstvuvaat signali deka prevozot }e poskapi, no kolkav }e bide procentot na poskapuvawata s# u{te ne se komentira. Vo Javnoto soobra}ajno pretprijatie odlukata za poka~uvawe na cenite na prevozot ja o~ekuvaat od Gradskiot sovet. Sojuzot na sindikatite na Makedonija jasno apelira deka vakvite promeni vo cenite na naftenite derivati }e predizvikaat niza poskapuvawa na proizvodite i uslugite {to }e vlijae na `ivotniot standard na gra|anite koi ve}e podolgo vreme se na rabot na egzistencijata.